Jak je to ve skutečnosti s tím nebezpečím ztráty radioamatérského pásma 1296MHz

V Holicích na VKV schůzce ČRK opět moudře pohovořil OK1RI a podle vyjádření přítomných jeho sdělení opakovaně vyznělo v tom smyslu, že VKV pásma nad 146MHz jsou z douhodobého hlediska ztracená a že nemá žádný smysl za ně bojovat, natož v tomto smyslu něco vyžadovat od zástupců regulačního úřadu, protože by to postavení radioamatérů mohlo jen zhoršit. Souhlasím s ním, že takto by to mohlo dopadnout - ovšem jen v tom případě, že se zástupcem regulátora bude hovořit nějaký svazarmovský bafuňář, který o otázkách kmitočtového plánování a složitých závislostech z toho vyplývajících nemá ani páru a navíc je ještě arogantní. Narozdíl od názoru dotyčného, který v poslední době stejně vězí už jen v myšlenkách svého nového vítězství v jakýchsi KV závodech odkudsi z Maroka, jsem proto v reálném životě přesvědčen o opaku - ovšem za předpokladu velice fundovaného rozboru problému  a na základě mezinárodní koordinace s dalšími lidmi, kteří mají v této věci dostatečné profesionální vědomosti a vliv. Takoví lidé mezi radioamatéry jsou a teď jde jen o to, jak je najít a jak navázat spolupráci napříč různými radioamatérskými organizacemi nejen na národní, ale zejména na mezinárodní úrovni. Pokud tito lidé mají nějaký výraznější postavení ve svých národních organizacích IARU, je to jen ku prospěchu věci - nesmí se ovšem nechat znechutit lidmi jejichž zájem o VKV končí na kmitočtu 144,400MHz.

Ve věci 3cm v OK a 23cm v EU došlo v poslední době k řadě důležitých jednání - vzpomeňme například to, kterého se VKV manažer ČRK úmyslně nezúčastnil. Korespondence zúčastněných osob je v té věci poměrně bohatá a abychom zajistili informování radioamatérské veřejnosti, když v tomto smyslu selhal ČRK, dovolil jsem si přeložit několik vět z dokumentu britské odbočky Amsatu a z korespondence s mikrovlnným manažerem jedné evropské členské organizace IARU.

Na webu Amsat UK vyšel nedávno tento článek: http://amsat-uk.org/2014/08/13/23-cm-band-and-wrc-2018/  Přestože je článek psán z hlediska radioamatérské družicové služby, přináší informace, které jsou platné i pro DX provoz v pásmu 1296MHz. Dovolte mi proto jeho neumělý překlad:


23 cm pásmo a Světová radiokomunikační konference 2018

Diskusní dokument proKonferenci IARU ve Varně (21 až 27.září 2014) zdůrazňuje hrozbu pro pokračování radioamatérského používání pásma 23cm, které je nyní použito navigačním systémem Galileo. Radioamatérský kmitočtový příděl obsahuje klíčový družicový uplink na 1260-1270 MHz.

Michael Kastelic OE1MCU, předseda IARU R1 VHF/UHF/Mikrovlnné komise napsal (pro konferenci IARU) dokument VA14_C5_36, jenž říká:

Podle posledních zpráv a prezentací, které autor (OE1MCU) obdržel, to vypadá, že radioamatéři ztratí v blízké budoucnosti 23cm pásmo. To je důvod k tomuto opožděnému návrhu.

Můžeme být optimističtí, ale více, než malý kousek kmitočtového spektra v tomto pásmu nepřežije. Rovněž zanícené testy rychlé radioamatérské televize ATV na 70cm nemůžou být náhradou za 23cm, protože by to znamenalo rušení pro naše radioamatérské satelity a také všechna auta by zůstala zamčena, pokud bychom pro to použili 70cm subpásmo, kde jsou na 70cm provozována  zařízení krátkého dosahu (jako jsou dálková ovládání).


GNSS – Credit Microwave Journal


Doporučení:
Radioamatéři potřebují zařadit požadavek na nový kmitočtový příděl (například 1300 -1310 MHz) do agendy Světové radiokomunikční konference 2018 (WRC2018), aby amatéři dostali zpět pásmo poblíže současného 23cm pásma.

Dále je doporučováno zapojit Evropskou komisi po WRC-2015, aby toto téma s vysokou prioritou předložila do plánu jednání WRC-2018.

Ostatně - přečtěte si to zde: http://tinyurl.com/IARU-VA14-C5-36

Rozbor potenciálního rušení systému Galileo od provozu v 23cm pásmu  http://www.southgatearc.org/articles/galileo.htm

Až do této doby byly na oběžné dráze jen čtyři testovací družice systému Galileo, jenž byly používány k ověření celého systému. První dvě provozní družice navigačního systému Galileo byly vypuštěny 22.srpna 2014 a další starty budou následovat během dalších 3 let.

Během počáteční testovací fáze byly vypnuty dva německé ATV převaděče z důvodu rušení uživatelského (navigačního) přijímače Galileo. Byly to:
• DB0QI který byl 18 km od přijímače
• DB0ITV jenž byl 55 km od přijímače
Oba převaděče měly být provozovány s vyzářeným výkonem právě 15W, ale skutečné hodnoty ERP nebyly potvrzeny.

Vypadá to, že také všechny rakouské 23cm převaděče byly vypnuty.

Alessio Sacchi IZ4EFN poslal následující informaci, týkající se situace v Itálii, do Bulletinu AMSATu:
Před několika týdny jsem mluvil s pracovníkem italského regulátora, protože náš klub chtěl přidat pásmo 1296MHz do sestavy zařízení místního převaděče. Ten člověk řekl, že společnost Alenia Space zaslala silné varování na možnost rušení se systémem Galileo a proto předpokládá, že by se mohlo ukázat těžké v blízké budoucnosti obdržet v této části spektra kmitočtový příděl.

IARU R1 VHF/UHF/Mikrovlnné diskusní fórum
http://www.thersgb.org/forums/index.php?forums/vhfmicrowave/

Ostatní dokumenty ve věci VHF/UHF/Mikrovlny připravené pro konferenci IARU lze stáhnout tady:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=fileinfo&id=522


Tolik překlad článku AMSATu. Mikrovlnný manažer rakouské organizace nám k tomu dále napsal: (překlad)
 


Výše, v článku AMSATu jsou uvedeny informace, týkající se hrozby pro pásmo 23cm. Chtěl bych tyto informace okomentovat, abychom byli schopni rozeznat rozdíly mezi nepravdivými drby a skutečností....

Článek AMSATu říká, že Rakousko ukončilo provoz všech ATV převaděčů z důvodu rušení pro Galileo -> a to není pravda!!!!!

Jak to je:

V minulosti byly ATV převaděče v OE provozovány na kmitočtech okolo 1250 MHz, ale potom se Rusko rozhodlo vylepšit svůj systém Glonass tak, aby byl výkonnější a více atraktivní, což vyvolalo, že náš Metrologický institut ( BEV ) rozhodl používat oba navigační systému GPS a Glonass aby se dosáhlo větší přesnosti měření. A rovněž nezávislé soukromé geodetické společnosti začaly používat kombinaci obou družicových systémů pro jejich zaměřovací podnikání. 

Vypadá to tedy, že místní ATV radioamatérské převaděče vytváří rušení pro pevné geodetické služby. Ale po technickém prozkoumání jsme (jak amatéři, tak i geodeti) objevili, že jen některé modely družicových přijímačů trpí těmito interferencemi, zatímco jiné (lepší) nikoli. Není to tedy systémový problém, ale problém kvality přijímačů

Abychom předešli konfliktům, rozhodli jsme se přesunout ATV převaděče do subpásma 1280MHz. ( Galileo E6 Subband ) Taková změna v kmitočtech vyžaduje potvrzení od kmitočtového regulátora a proto jsme o souhlas požádali s předstihem, protože jsme chtěli jít přímo do kmitočtového pásma systému Galileo. 

Po určitých zkoumáních vyšlo najevo, že navigační pásmo E6 ( vyčleněné pro budoucí aplikace komerčního podnikání ) nebude v provozu dříve, než v roce 2018. Došli jsme tedy k dohodě, že tento provoz udržíme nejméně do doby, než se tato komerční služba zprovozní. Povolení k provozu uvedených ATV převaděčů jsou nyní obnovována na roční bázi. Nicméně všechny ATV převaděče jsou nadále v provozu ( na 1280 MHz ).

FM hlasové převaděče a úzkopásmový provoz ( 1296 to 1297 MHz, CW, SSB, NBFM, majáky ) nikdy nebyly tématem jakékoli diskuse s regulátorem. 

Závěrem:

Kmitočtové pásmo 1164 to 1610 MHz je určeno pro satelitní navigaci - viz obrázek  - a nic s tím nenaděláme

23cm ovšem není tématem jednání pro WARC 2015, ale bude se o něm vyjednávat na WARC 2018.  IARU již začal práce na tomto tématu, jde o otázky kmitočtového plánování, rozdělení jednotlivých služeb, modulací atd...

Je proto v našem zájmu, abychom maximálně zvýšili aktivitu radioamatérského provozu na tomto zajímavém pásmu a prokázali tak svou přítomnost a potřebu kmitočtové alokace. Není nutné podléhat jakékoli panice, stále ještě máme dost času, abychom (na mezinárodním základě) zvolili nejvhodnější obrannou strategii.


Závěrem bych snad už jen dodal: prostudujte si článek http://www.southgatearc.org/articles/galileo.htm  Situace vůbec není tak špatná, jak je prezentovaná ze strany předsedy ČRK. Naopak! Zdá se, že navigační systém Galileo zdaleka není taková hrozba pro DX-ové druhy provozu (SSB, CW, EME, Contesty, tropo condx), jak je radioamatérům předkládáno. Bude však důležité, aby s ČTÚ za radioamatéry vyjednával někdo, kdo se ve věci skutečně orientuje a nepodlehne pokušení vyměnit unikátní 23cm pásmo za nějakých pár kHz dodatečného přídělu kdesi v 10MHz pásmu. Bohužel je třeba se obávat, že takové nabídky ze strany ČTÚ mohou přijít a nekvalifikovaní manažeři ČRK s krátkovlnnými priorotami by jim mohli podlehnout. Věc tedy nestojí tak, zda 23cm CW a SSB provoz někde na horním konci pásma 1296 až 1300MHz bude i po roce 2020 nebo ne. Pokud do té doby přežije lidská civilizace, tak Galileo bude pro VKV radioamatéry mnohem menším ohrožením, než nekvalifikovaní představitelé ČRK... A mimochodem - ty nové kmitočtové příděly na KV radioamatéři dostanou stejně - protože pro komerční uživatele nejsou tyhle kmitočty zajímavé.

OK1VPZ
srpen 2014