OK4C 70cm PA v UHF Contestu 2018

OK1VOX nám poslal pár slov k UHF Contestu, kde nově použili 3 předělané moduly tranzistorových PA, původně určených pro CDMA mobilní provoz s výkonem 45W.

OK1VOX píše:  náhodou se mě dostal do ruky modul, který jsem chtěl použít na 70 cm.

Hlavním problémem původního zapojení byla velmi nízká účinnost. Díky OK1VPZ vznikla úprava, která poskytuje řešení velmi dobře realizovatelné. Výstupní výkon je cca 250 W při napájení 27V. Budeme potřebovat nový zdroj 27V/25A.

Celý modul obsahuje měnič ze 48V na potřebná napětí, hlavně 27V pro PA. Desku ovládání a vlastní PA. Deska měniče a ani deska ovládání nebyla použita . Můžeme použít jen tu část s 2x MRF9210, budeme potřebovat cca 5W na buzení. Chceme-li budit nižším výkonem , tak můžeme použít i tu část s MRF9045 a budit výkonem cca 100 mW.

Vlastní deska PA obsahuje ve VF části dva tranzistory MRF9210 a jako budič MRF9045. Před budičem je část s ERA5, attenuátor z PIN diod a MAR4 a PGA102+. Signál vstupuje z SMA do ERA5 a z PGA10+ jde do budiče MRF9045. Buzení i výstup je přes SMA konektor. Další dva SMA konektory jsou připojeny na výstup signálu přes vazbu a je možné je použít pro měření výstupního výkonu.Na desce je senzor teploty LM20 a tři logaritmické měřící zesilovače s AD8362. Ty měří vstupní buzení, výstupní a odražený výkon.

Do desky je nutné přivést 27V pro napájení koncových tranzistorů. Dále 12V pro napájení AD8362 ( chceme-li tyto zesilovače použít ) a části před MRF9045. Chceme-li pomocí PIN atenuátoru mírně regulovat výstupní výkon, tak potřebujeme přivést napětí na ALC vstup cca 5,5V až 3,5V. 

Předpětí pro nastavení klidových proudů u MRF9210 a MRF9045 přivedeme na kontakty označené BIAS. Toto napětí je cca  3,5V . Nutná je možnost nastavení pro každý tranzistor odděleně. Jednoznačně doporučuji použít zdroj BIAS s  tepelnou kompenzací.

PA je nutno chladit - chladit a zase chladit! Ventilátorem 60x 60 mm ofukuji tranzistory a ventilátorem PAPST 4118 (350 m3/h) 118 x 118 mm ofukuji Al chladič PA.

Teď v kostce úpravy výstupní části PA: stačí vyřadit původní výstupní hybridní sdružovač ANAREN 3A325 a namísto něj použít transformaci s teflonovým kabelem 35 ohmů. Pomocí nové indukčnosti jsem vyladil velkou výstupní kapacitu dvojitých MRF9210. Bylo nutno vyměnit některé kondenzátory v PA za kondenzátory s vyšší kapacitou, určené pro výkonové aplikace (od výrobce ATC).
Takto upravené PA byly použity při UHF contestu 2018 a při výkonu 250W se nevyskytly žádné problémy.

Výsledek našeho provozu je uveden na webu VKV závody Moravany. Oproti předchozím závodům jsme na 70cm zaznamenali značný bodový zisk.
--
Jan Chalupecký

------------------------------------------------------------------------------------------

A ještě fotky z contestového stanoviště OL4C: