XIII. Setkání VKV techniky Zieleniec-2011

18 - 21.08.2011

 

Organizuje:             Sudecki Oddział Terenowy PZK
                                   Stowarzyszenie Polski Klub UKF
                                   Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL

Místo:                      Hotel"AGAL"         Zieleniec   (50 míst)
                                   Ośrodek"PEGAZ"  Zieleniec  (52 míst)

Koordinátor setkání: SQ5NF Bartek Żabiński

Telefonický kontakt:       (0048) 888 394 148

Email:                                   bartek.zabinski@gmail.com

Založní kontakt:                sp6gwb@netgate.com.pl


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

 18.08.2011 Čtvrtek
 
16:00 - 18:45 Registrace účastníků setkání

16:00 - 22:00 Bleší trh

19:00               Večeře

20:15 - 23:15 Diskusní kroužky na jednotlivá temata

 

 

19.08.2011 Pátek

 08:00              Snídaně 

11:00 - 22:00 Bleší trh 

16:00 - 18:45 Registrace účastníků setkání 

16:00 - 18:45 Měření mikrovlnných zařízení 

19:00              Společná večeře 

20:15 - 21:00 Přednáška:"Zkušenosti s anténami DK7ZB" 

   SP2CNW Janusz 

21:00 - 21:45 Přednáška:"Podpůrné obvody v PA s keramickými triodami "

                         SP1CNV Jacek 

21:45 - 22:30 Přednáška:"Maják OK0EA na 10 a 5,7GHz, řízený rubidiovým kmitočtovým normálem "

                         OK1AIY Pavel; OK1UFL Milan  

22:30 - 23:15 Přednáška:"Antény VLF, LF i MF"

                         SQ2BXI Marcin 

20:15 - 23:15 Diskusní kroužky na jednotlivá temata

 

 20.08.2011 Sobota 

08:00               Snídaně 

09:30 - 13:00 Pěší výlet do Masarykovy chaty v Čechách

                         /pro rodinné příslušníky/ 

10:00 - 11:00 Oficiální zahájení Setkání VKV techniky
                         Vyhlášení výsledků VKV závodů
                         "TOP ACTIVITY UKF - 2010" 

11:00 - 22:00 Bleší trh 

11:00 - 11:45 Přednáška:"Mikrovlnné antény“

                         DJ6EP Roman 

11:45 - 12:30 Přednáška:"Modifikace LNA podle OZ1PIF"                        

                         OK1VPZ Vladimir 

12:30 - 13:15 Přednáška:"Technické aspekty provozu na mikrovlnnych pásmech z přechodného QTH "      

                         DL6NCI Lorenz 

13:15 - 13:30 Skupiová fotka účastníků setkání 

13:30 - 14:30 Zasedání klubu SP6KBL 

13:30 - 17:30 Jídla připravovaná na grilu 

19:00               Společná večeře 

20:15 - 21:00 Přednáška:"SMT ve VKV technice"

                         OM3ID Jan 

21:00 - 21:45 Přednáška:"Expedice EME  do JO74"

                         SP1JPQ Jerzy 

21:45 - 22:15 Přednáška:"SP VKV majáky"

                         SP5XMU Tomasz

 22:15 - 23:15 Přednáška:"Evropská historie EME provozu"

                         OK1TEH Matej

 20:15 - 23:15 Diskusní kroužky na vybraná temata

 

 21.08.2011 Neděle 

08:00               Snídaně 

09:00 - 12:00 Ukázky praktického provozu na mikrovlnných pásmech 

12:00 - 12:30 Odjezd

  

Jakékoli návrhy týkající se předběžného programu setkání prosím zasílejte pořadateli Setkání 

Dosavadní registrace účastníků (k datu 17.4.2011):

 DL 

DJ6EP; DJ6EP-xyl; DL6NCI; DG2DWL; DM2AFN; DB9SB;

 OK 

OK1AIY; OK1UFL; OK1VPZ; OK1TEH; OK1XHV;

 OM  

OM3ID

 
SP1

SP1O; SP1JPQ; SP1QY; SP1CNV: SP1I;

 SP2

 SP2IPT; SP2CNW; SP2MKO; SQ2BXI; SP2OVY; SP2HMR;SQ2AHJ; SQ2AHJ-xyl; SQ2AHJ-yl; SP2IQW;

 SP3

 SP3LD; SP3TYN; SP3NUY; SQ3NUY; SP3TL;

 SP4

 SP4MPB;

 SP5

 SQ5NF; SP5XMU; SP5CCC; SP5CCC-xyl; SP5QWB;

 SP6

 #SP6RSP; SP6GWB; SP6JLW; SP6OPN; SQ6OPG; SQ6IYR; SQ6IYR-yl;SP6IEQ; SP6IEQ-xyl; SP6BGF; SP6OPM; SP6OPK; SP6UOQ;SQ6IYN; SP6EUA; SP6 13 038; SP6FIG; SP6FIG-xyl; SP6OW; SQ6BOX; SP6NXI; SP6CTB; SP6RLO; SP6SNS;SQ6KBW;SP6LB; SP6LB-xyl; SP6GZZ; SQ6OXL;

SQ6OXJ; SQ6ELV; SQ6EMM;SP6RLN; SQ6PLM; SQ6OXE;

  SP7

 SP7VC; SQ7OYL; SP7VC-yl; SP7JSG;  SP7JSG-xyl; SP7OGP; SP7OGP-xyl; SP7DYN; SP7RJF;

  SP8

 SQ8MFN; SP8XXN;

 SP9

 SP9XUD; SP9XUD-xyl;

  

Organizační záležitosti a ceny:

 1.Ubytování včetně stravování                                               85zł

2.Ubytování včetně stravování (6-15let)                             65zł

3.Ubytování a stravování- pouze 1.osoba v pokoji         120zł

4.Organizační poplatek pro účastníky setkání                   20zł

5.Organizační poplatek pro rodinné příslušníky               10zł

6.Cena jídla na grilu                                                                    25zł

7.Cena fotografie skupinového snímku                                 5zł

8.Poplatek za registraci v sobotu 20.08.11                        50zł

 

Pozor: ubytovací kapacita je limitována!

S ohledem na případné zvýšení cen vstupů si organizátor vyhražuje možnost eventuálně upravit výše uvedené ceny vůči oznámené cenové úrovni, která je vztažena ke dni 17. dubna 2011.

Proto prosím zašlete požadavek na ubytování nejpozději do 30.4.2011!

Po tomto datu již nebudeme moci garantovat ubytování, protože to bude zapotřebí zajistit individuálně v dalších hotelech v Zielenci

 
Formulář objednávky účasti na setkání Zieleniec 2011:

/prosím vyplňte zvlášť pro každou osobu/

 http://fcyogi.2ap.pl/dasr/PK_UKF_Zieleniec_2011_ZGLOSZENIE.doc

 
Úhradu poplatku prosíme zajistěte do 31.05.2011 (bankovním převodem), nebo se dohodněte s organizátorem na jiném termínu a způsobu úhrady.

  

 SP6MLK dne 18.dubna 2011 07:21:00                                                                                                                           volný překlad OK1VPZ