Meteor scatter (MS) provoz na radioamatérských VKV pásmech

o tomto fenoménu se popsaly již tuny papíru a strejda Google vám nabídne spoustu odkazů. Nechci tedy nosit dříví do lesa a omezím se na několik poznámek a odkazů, které snad shledáte jako užitečné.

VKV DX provoz  na radioamatérských pásmech prostřednictvím odrazu signálu od meteoritických objektů, které shoří v atmosféře Země a přitom vytvoří ionizovanou stopu je využíván již 70 let a protože svět se vyvíjí, provozuje se dnes takřka výhradně ve formě digitální komunikace. Je zapotřebí si uvědomit, že odraz signálu od meteoritické stopy trvá obvykle jen zlomky vteřiny (jen výjimečně jednotky až desítky vteřin). Tomu musí odpovídat způsob komunikace a použitím "pomalých" komunikačních procedur, jako je například FT8, spojení většinou nedosáhnete, jen spojení znemožníte sobecky jiným. Přečtěte si tedy prosím nejprve způsoby tohoto provozu a teprve potom sahejte po vysílači! Dominujícími druhy provozu přes MS je FSK441 a MSK144. Přečtěte si, co (na straně 50 a dále) o MS provozu píše VHF Handbook IARU zde. Důležité je mít přesný čas (to můžete řešit prostřednictvím připojení k některému NTP časovému normálu v internetu - například "tik.cesnet.cz") a připojení do VKV chatu ON4KST. Především však nesmíte zapomenout, že digitální provoz prostřednictvím MS odrazů se odehrává v 30-ti sekundových periodách, vysílat mimo danou periodu (záleží na poloze vašeho QTH) se považuje za největší nehoráznost, kterou lze na pásmech potkat! Jinak, pokud se na chatu s protistanicí nedohodnete jinak, používají se tyto random kmitočty: 144,370 pro provoz FSK441 a 144,360 pro provoz MSK144. V Rusku stanice preferují většinou MSK, v EU se stále používá i starší (ale citlivější na slabé odrazy) FSK. Provoz MSHV je méně častý. Stanice, která aspiruje na úspěšný MS DXing by měla mít raději širší, než užší anténu - na 2m dobře vyhoví cca 6-ti až 10-ti elementová anténa, optimálně přizvednutá cca o 15° vzhůru a výkon okolo 200 až 300W na svorkách antény.

Přečtěte si něco o tomto druhu provozu například zde:

http://ok2kkw.com/next/ok2poi/index_vkvdxing.htm

http://www.ok2kkw.com/msteh/ms2004.htm

https://www.geekshed.co.uk/getting-started-in-meteor-scatter-ms/

https://www.qsl.net/g0isw/g0iswms.htm

https://www.youtube.com/watch?v=DXEWWxqSgyc

http://www.ok2kkw.com/00000104/info/geminids_2020_ok1teh_jo70fd.html

Hodně úspěchů vám při MS provozu přeje klub ok2kkw.