Byl snad vadný RX u EA8CXN během rekordního 3700+ km QRB QSO EA8 - OV3T?

online translation here

Těmto aktérům se podařilo 13.července t.r. navázat rekordní spojení prostřednictvím mode FT8. Tento provozní mód je (a doufám, že bude i nadále) považován za trochu "podezřelý", protože je používán převážně radioamatéry, kteří na VKV přišli z KV, resp.CB pásem a nemají žádné zkušenosti s DX provozem na VKV, což má za následek ztrátu provozní aktivity na spodních VKV pásmech, zaplevelení VKV DX Clusteru tisíci spojeními na úrovni CB kontaktů na vzdálenost desítek km, což vede ke znechucení těch, kteří na DX segmentech nejpoužívanějších VKV pásem již strávili kus života. Výsledkem je řada nevěrohodných QSO, což vede k tomu, že zkušení radioamatéři se na provoz FT8 dívají úkosem jako na softwarovou berličku pro ty, kteří to (snad jen zatím) moc neumí...

Nicméně - a to asi bude nutné přiznat i tomuto QSO - někdy tato QSO dobře zdokumentovaná jsou, pravděpodobně jsou tedy skutečně reálná a zůstává na stole otázka, proč se neuskutečnila jiným druhem provozu, při kterém spojení navázali skuteční lidští operátoři a nikoli pouze jejich počítače. Důvodem samozřejmě může být neznalost telegrafického provozu, když odstup signál+šum/šum poklesne pod hodnotu cca -10dB, která ještě jakž-takž umožňuje telegrafní QSO, případně nedostatečné HW vybavení, nebo - a to zřejmě je za většinou FT8 spojení - lidský operátor u toho QSO ani nebyl (a spojení by potom zřejmě mělo být považováno za neplatné) a kontakt mezi sebou navázaly jen stroje... zda a za jakých podmínek by potom bylo možné takové QSO považovat za platný DX ještě nebylo na úrovni IARU rozhodnuto a je pro nás nezodpovězenou otázkou.

Ovšem v tomto případě nepochybně příznivci podivných FT8 spojení budou hlasitě opakovat to, co napsal EI7GL, irský glosátor VKV DX provozu v EU, a to že FT8 bylo v tomto případě zřejmě jedině možný provozní mód (narozdíl od téměř všech ostatních FT8 QSO, které se daly navázat pomocí CW), protože zatímco v Dánsku byl 2m signál z EA8 slyšen 8dB nad šumem, v opačném směru byl "report" 10dB pod šumem. To je nepochybně podivné. Zkusme se tomu podívat na kloub:

Předpokládejme, že mechanismus šíření byl v tomto případě buď dvouskoková Es, což je na 2m již málo pravděpodobné a s ohledem na rozbor EI7GL, který analyzoval další QSO ve stejné době, šlo tedy spíše o kombinaci Es mezi EA a OZ  a tropo ductu mezi EA a EA8. Zatím ovšem nikdy v radioamatérské DX praxi nebyly zaznamenány takto "jednosměrné" podmínky šíření během pozemského šíření. Takové "one way" condx nastávají jen v případě EME provozu, kdy meziplanetární magnetické pole způsobuje stáčení polarizační roviny na trase mezi Zemí a Měsícem a pokud je úhel otočení 45, nebo např. 135°, tak při použití lineární polarizace dojde k tomu, že signál lze přenést jen ve směru A -> B, ale nikoli naopak. Pokud tedy vyloučíme nějakou mimořádnou podivnost typu neprozkoumaného šíření TEP na trase mezi oběma stanicemi (o čemž by nás jistě vědci sledující magnetické pole Země hlasitě informovali), nezbývá, než návrat k všední fyzice a lze pravděpodobně říci, že pokud EA8CXN slyšel OV3T tak mizerně, muselo jít o nějakou závadu. Vzhledem k tomu, že dánská stanice nereportovala žádný výpadek výkonu (vadný PA), šlo zřejmě o vadný RX (LNA?) na straně Kanárských ostrovů, nebo o mimořádně silné rušení typu širokopásmového šumu.

Pokud by tedy EA8CXN byl zkušeným VKV radioamatérem, tento nedostatek by jistě odhalil, odstranil, nebo jej alespoň reportoval. Ale k tomu nedošlo a operátor této stanice mlčí. Pro mne osobně je toto mlčení významné. Možná, že v době, kdy jeho počítač navázal FT8 spojení s OV3T, nebyl ani doma...

Závěrem bych tedy čtenářům předložil následující hypotézu, jak k rekordnímu QSO došlo: podmínky byly skutečně mimořádné, bohužel se na straně korespondujících stanic vyskytla situace, že alespoň jeden operátor byl spíše nezkušený, zařízení nebylo v pořádku a počítače to DX spojení navázaly "navzdory" neschopnosti jejich majitelů (nebo alespoň jednoho z nich). Pokud by operátoři byli přítomni, zvládali telegrafický provoz a měli dostatečné znalosti jak o HW VKV zařízení, tak i mechanismu DX šíření, mohlo být pravděpodobně spojení navázáno reálně přímým kontaktem lidských operátorů a podivná berlička FT8 (stejně jako u drtivé většiny ostatních FT8 QSO) asi vůbec nebyla zapotřebí.

Nebylo by tedy vhodné konečně (na úrovni IARU) říci jasně, že spojení FT8 se považují za platná jen tehdy, pokud je na obou stranách korespondujících stanic prokazatelně přítomný operátor a oba reporty dokazují, že signály obou stanic byly pod úrovní šumu?  O zařazení FT8 spojení do různých DX žebříčků ani nemluvě...

Budu rád, pokud mi prokážete, že se mýlím. Jen prosím neargumentujte podobností JT65 a FT8. DX provoz s JT65 totiž vyžaduje přítomnost operátora. Pokud jste JT65 dosud nepoužívali, zkuste si to. BTW, JT65 neumí dekódovat signály silnější, než cca S2. A to je dobře.

hezký večer přeje
OK1VPZ