OK1CDJ, OL2R a dálkové ovládání transceiveru prostřednictvím internetu.

Máme za sebou UHF Contest 2006. Protože ještě nebyly zveřejněny logy, nemohli jsme spolu se všemi ostatními prostudovat výsledky ostatních konkurentů a poučit se z nich, abychom zjistili, co jsme učinili dobře, co špatně a co zlepšit.

Vždy nám vrtalo hlavou, jak je to možné, že OL2R dělá na 23cm ve většině závodů více spojení do PA, než na 70cm, a to i přes výrazný rozdíl výkonů (ve prospěch 70cm). Přitom na naší kótě, která leží přibližně uprostřed na spojnici mezi OK2 a PA jsme zatím komunikaci OL2R s některou z PA stanic nezaslechli. Není vyloučeno, že vysvětlení této záhady nám nyní přináší sám VKV contestový manažer ČRK zde:

 

 

Bylo snad takové dálkové ovládání transceiveru IC706 ve stanici OL2R použito rovněž během UHF Contestu? Nebo během některého z contestů předcházejících? Kdo ví... Tímto pochopitelně nikoho z ničeho nekalého neobviňuji. Bez jasných důkazů by to ani nebylo fér. Ovšem na druhé straně je pravda, že OL2R podle jejich logů ze závodů používají IC706 jen na pásmech 23cm a vyšších. Proto mi tato shoda okolností připadá jako dosti pozoruhodná. Naše VKV komunita přitom dobře ví, že kolektiv OL2R je nejen klub špičkové soutěžní stanice, ale rovněž stanice nositelů technického pokroku na  pásmech během VKV závodů. Vzpomeňme třeba věc výkonu před 1.5.2005 a s tím souvisejícího paralelního provozu mnoha PA do mnoha antén . Otázkou je, zdali jsou podobné "fíčurky" právě to, čím bychom se my ostatní měli vždy inspirovat. Je například jasné, že 23cm transceiver i s jednoduchou všesměrovou  anténou, umístěný například někde na hranicích mezi PA a DL a připojený na internet, by v závodě prokázal soutěžící stanici, vzdálené stovky km, opravdu, ale opravdu  neocenitelnou službu. 

Také z toho důvodu byla položena otázka v naší anketě, týkající se snahy o zjištění postoje naší radioamatérské veřejnosti k tomu, zdali je možno považovat použití vzdáleného, prostřednictvím internetu ovládaného, zařízení pro příjem (nebo i pro vysílání) během VKV závodu za povolenou, či naopak za zavrženíhodnou záležitost. Výsledek byl poměrně jasný... Faktem ovšem je, že zatím takovéto řešení na samé hranici legality (z hlediska soutěžních podmínek) a daleko za hranicí hamspiritu, naše současné všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody bohužel explicitně nezakazují.

Dovoluji si se proto tímto obrátit na českou a slovenskou radioamatérskou veřejnost, aby u VKV manažerů organizací, které jsou vyhlašovateli různých VKV závodů, lobbovali za to, aby se všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody doplnily v tom smyslu, že použití dálkově ovládaných zařízení prostřednictvím datových přenosů založených na IP jsou zcela nepřípustná, a to bez ohledu toho, zda jde o zařízení ve vlastnictví, či v přímém užívání soutěžící stanice, či nikoli. Výjimku z tohoto zákazu by mohla tvořit zařízení soutěžící stanice, umístěná v kruhu o průměru 500m.

Pokud se nám nepodaří takovou věc prosadit, obávám se, že pojem hamspirit a čestné, sportovní radioamatérské soutěžní zápolení bude patřit brzy minulosti. Vím, že si tímto článkem mezi spoustou radioamatérů vytvořím další nepřátele. Ostatně podobně, jako když jsem byl na návrh členů OL2R vyloučen z OK-VHF Clubu jen proto, že jsem napsal na ČTÚ dopis, ve kterém jsem vyjádřil názor, že při použití více PA a více antén ve VKV závodech by se měly jejich výkony (vzhledem k povolenému výkonovému limitu) sčítat. Jistě i tentokrát se ozvou na straně OL2R silná slova a dozvíte se ujištění, že oni dálkové ovládání transceiveru v závodě nikdy nepoužili a že tento článek je jen dalším zbytečným napadáním tohoto technicky, morálně i provozně zdatného kolektivu. A že OK1CDJ celou tuhle věc vlastně vyvinul jenom pro zábavu. A jistě se najdou i lidé, kteří tomu budou věřit. Takový už je život.

Přes to všechno věřím, že je mezi námi stále převaha těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hamspirit by neměl být obětován jen proto, aby si pár jedinců čas od času uspokojilo  jejich touhu po vítězství za každou cenu. Děkuji tedy tímto předem všem reálně uvažujícím za jejich podporu. Pokud by se nakonec k této snaze výjimečně připojili i někteří funkcionáři ČRK, potom bylo nepochybně užitečné toto téma otevřít. A to i za cenu, že mi za ni někteří zcela jistě opět nasadí "psí hlavu", hi.

Hezký den a pozitivní mysl vám přeje

OK1VPZ