Zobrazit příspevky:

"; $prispevek = File("book.dat"); //načte obsah souboru do pole $strana = Ceil(Count($prispevek)/20); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20) for ($x=1;$x<=$strana;$x++): //zobrazí tolik odkazů kolik je stran echo "" . ($x*20-19) . "-" . $x*20 . "    ";//do každého odkazu přidá číslo strany a jaké příspěvky budou zobrazovány endfor; echo ""; endif; } Odkaz(); echo "
"; ?>