Obvodový návrh dolní propusti 50 MHz

Po dolních propustech pro PA  144 a 432 MHz jsem byl požádán o obvodový návrh podobné DP pro nejnižší VKV pásmo. Tady je:

Konstrukční kondenzátory  lze použít mechanicky stejné jako v případě dolní propusti pro 144 a 432 MHz, pouze
teflonové dielektrikum se zamění za slídu, která má větší dielektrickou konstantu. Ostatní postupy jsou identické,
jako u návodů pro 2m a 70cm. Těším se, že mě někdo informuje o praktickém výsledku tohoto návrhu.

Na slyšenou na VKV.

OK1VPZ