Co dělají někteří členové VKV klubu OK2KKW ve volném čase
aneb

funguje FT857 s ant
énním členem z FT847?

Úvodem: téměř 10 let se na dně skříně skrýval téměř zapomenutý automatický anténní člen YAESU FC20 k mému transceiveru FT847. Anténní člen, který jsem nikdy nevybalil a nikdy nepoužil. Proč také, když je nepoužitelný na normálních VKV pásmech. Mé veškeré vysílání na KV pásmech se totiž odehrává jen občas, a to ještě jen na mezifrekvenci 21 MHz do vstupního výkonového atenuátoru transvertoru - a k tomu obvykle žádný anténní člen zapotřebí není, hi.

Před časem jsem se tento anténní člen pokusil prodat, ale nikdo o něj (asi) ze stejných důvodů neměl zájem. A tak jsem se rozhodl, že jej nechám ještě několik let uležet na původním místě, a to až do doby, než TV Nova konečně (pokud se toho ovšem vůbec dožijeme) vyklidí pásmo 50MHz a nám v Praze a okolí se tím pádem otevře (staro)nové, téměř VKV pásmo 6 m. Pásmo, které je jen malý kousíček za hranicí klasických pásem KV a proto také většinou sdílí jejich KV charakter - a tedy z pohledu skalního VKV amatéra pásmo, kde se také  podobně (a téměř nezaslouženě) snadno dají navazovat DX spojení s QRP zařízením a náhražkovými anténami. Ale nakonec proč ne - pro radost nad  neočekávaným pěkným DX spojením se nemá nikdy ohrnovat nos, ať už se podaří na vlnách středních, krátkých, či ještě kratších. Ovšem ty náhražkové antény... a tady jsme u merita věci: náhražkové antény mají reálnou impedanci 50 Ohmů jen zcela výjimečně - a potom se zkrátka bez nějakého toho anténního členu prostě neobejdeme. A to je ten důvod, proč jsem se rozhodl tento anténní člen ponechat tam, kde ležel už spoustu let a nedělat do jeho pěkné krabice (zatím) nějaké to smysluplnější zařízení.

Tedy - kde ležel... Ležel a už neleží. Asi před dvěma týdny se totiž zastavil Jirka OK1JFR a bědoval, že z jeho sázavského údolí se dají rozumná spojení navazovat jen via MS, či EME. A než si tedy udělá příslušný anténní systém, že by zkusil udělat nějaká ta QSO na KV. Ovšem běda. Bez anténního členu mu jeho FT857 dává do těch drátů na zahradě jen QRP (tedy v tom pravém, KV smyslu slova, nikoli < 100kW EIRP, jak to známe z běžného VKV EME provozu). A tak jsem sáhnul do skříně a vytáhnul anténní člen, aby jej po létech konečně defloroval a používal ve zdraví tak dlouho, dokud jej nebudeme potřebovat na 50MHz.

Ale dost už těch řečí. Nechme raději promluvit přímo Jirku OK1JFR:

************************************************************************************

Propojení YAESU FT-857 s automatickým anténním tunerem FC-20.

Na internetu jsou zcela rozdílné informace o tom zda to jde, či nejde. Většina lidi ovšem tvrdí, že to nejde. Ale to mne neodradilo a zkusil jsem si to.
A jelikož to skutečně funguje, tak jsme se rozhodl napsat přesný návod zapojení. 

Je k tomu potřeba 6ti žilový kabel (já jsem použil kabel stíněný) a 2x příslušnou kabelovou zástrčku MINI-DIN (8-mi pólovou). 

Zapojení je u obou konců kabelu naprosto totožné, neboť konektory již mají prohozeny RX/TX data.

Zapojení konektoru:

1TRX – 1TUNER >> napájení 13,8V
2TRX – 2TUNER >> TX GND
3TRX – 3TUNER >> GND (zde jsem zapojil stínění kabelu) (cable screening)
4TRX – 4TUNER >> TX TRX / IN TUNERU (data)
5TRX – 5TUNER >> TUNER OUT / RX TRX (data)
6TRX – 6TUNER >> nezapojovat (disconnected)
7TRX – 7TUNER >> nezapojovat
(disconnected)
8TRX – 8TUNER >> TX INH

Tedy prostě - aby to fungovalo, tak zapojit na obou stranách konektory stejně a přitom nezapojovat piny 6 a 7.

 Nastavení TRX FT857:

Nastavení je stejné jako při propojení aut. ant. tuneru FC-30 popsaného na v operačním manuálu FT-857.

  1. Zmáčknout a  držet tlačítko FUNC (po dobu jedné sekundy) pro aktivaci menu.
  2. Na položce No-001 (EXT MENU) je potřeba ho aktivovat „ON“
  3. Dále na položce No-020 (CAT-LIN-TUN) zvolíme hodnotu „TUNER“
  4. V položce No-085 (TUNER/ATAS) změníme hodnotu na „TUNER“
  5. To samé co v bodě jedna, pro návrat z menu.
  6. Vypneme TRX a zapojíme anténní tuner

Aktivaci tuneru najdeme v menu „k“ (MFk) pod tlačítkem A (TUNE)

 A to je vše.

 73!

Jirka OK1JFR

************************************************************************************

Takže - pokud máte potřebu k FT857 (a asi stejné to bude u dalších podobných malých transceiverů YAESU) použít anténní člen, můžete se poohlédnout (třeba tady) rovněž po občas se vyskytujícím anténním tuneru YAESU FC 20 ke starší FT847 a připojit jej podle návodu OK1JFR.

Potěšení z hezkých QSO na jakýchkoli radioamatérských pásmech přeje

OK1VPZ

PS: a pokud vám snad učaroval středovlnný a krátkovlnný provoz, nezapomeňte se podívat do výborného seznamu návodů na antény, uvedeného tady.