K1JT's email related KP4AO EME operation of 17 and 18.th April

EN   CZ

 Hi all,

Lots more fun today.  We started on SSB with about 350 W from a 3CX800 PA.  Developed PA problems again after half an hour.  :-(  Happily, by that time we had finished cobbling together a power supply for the superb F1JRD solid state PA.  While connecting things we ran the TS-2000 barefoot for 15 minutes, and then switched over to the SSPA.  It produced a very stable 500 W out, cool as a cucumber.  (The heat sink never even got warm.)

Total for today: 103 QSOs for today, or 189 total in log including yesterday.  Many thanks to all the excellent ops who called and made QSOs!   We apologize to the many more who we heard but have not (yet) had time to work.

There is still tomorrow!  We will again start on SSB, then switch to CW, and finally to JT65B for the final hour or so.

Remember: we Tx on 432.045.  On SSB and CW, call us between 432.050 and 432.060.  

In JT65B mode we will transmit 1st.  Please call us at USB dial frequency between 432.045 and 432.049.

  -- 73 to all from Joe, K1JT and the KP4AO gang.
 

source of K1JT's email here

 

Ahoj všem,

Dnes to byla opravdu radost. Začali jsme na SSB asi s 350W z PA s 3CX800. Ale problémy s PA se asi po hodině a půl objevily znovu :-(.  Naštěstí jsme do té doby dodělali propojení mezi kostkou zdroje a vynikajícím polovodičovým PA F1JRD. Zatímco jsme to přepojovali, jeli jsme asi 15 minut na holou TS-2000 a potom jsme přepli na polovodičový konec. Ten, studený jak okurka,  dával velmi stabilních 500W. (Chladicí žebra se ani neohřála).

Celkově jsme dnes udělali 103 QSO, resp. 189, pokud započítáme i včerejšek.. Mnoho díků všem vynikajícím operátorům, kteří nás zavolali a udělali s námi QSO! Omlouváme se spoustě dalších, které jsme slyšeli, ale neměli jsme (dosud) čas s nimi navázat spojení.

Ale ještě máme zítřek! (neděli 18.4)  Opět začneme na SSB, potom přepneme na CW a nakonecm zhruba během poslední hodiny  JT65B.

Pamatujte, že vysíláme na 432.045.  Při provozu SSB a CW, nás volejte mezi 432.050 a 432.060.  

Při JT65B budeme vysílat v první periodě. Volejte nás prosím mezi 432.045 a 432.049.

  -- 73 všem posílá Joe, K1JT a celý KP4AO gang.

volný překlad OK1VPZ