Rejekční filtr pro potlačení silného signálu FM rozhlasového vysílače

Stává se, že přijedeme na závod na kótu, kam jsme jezdili celá léta - a ejhle - stojí tam příhradový stožár s novými anténami - už ne pouze pro GSM telefony, ale také pro lokální FM rozhlasový vysílač.

Zapneme dvoumetr a najednou slyšíme zvednutý šum po celém pásmu - a co víc - blízké stanice, které nás v závodu dosud nerušily (nebo rušily snesitelně) jsou najednou rozlezlé od nevidím do nevidím...

Naše dvoumetrové rádio toho všeho totiž najednou má "plné kecky". Nezbývá tedy nic jiného, než se s takovou nepřízní osudu patřičně vypořádat. Potřebujeme rejekční filtr - odlaďovač, který bychom měli zařadit do přijímací cesty (před, nebo za předzesilovač, pokud předzesilovač silný signál FM vysílače zvládá). Jedno možné řešení, jak podobný filtr zhotovit, je uvedeno zde:

Navržený filtr je vestavěn v krabičce z pocínovaného plechu se dvěma BNC konektory o rozměrech 30 x 45 mm (dá se koupit v GM Electronic). Obvodově to není nic nového a podobný filtr se používá běžně už léta. Kapacitním trimrem nastavíme rejekční kmitočet a odporovým trimrem potom filtr vybalancujeme mezi požadavky na potlačení nežádoucího signálu a potlačením v propustném pásmu 144 MHz.

Při hodnotě kombinace odporu odporového trimru a paralelního pevného rezistoru v řádu jednotek Ohmů se dá očekávat průchozí útlum okolo 0,2 až 0,5 dB a potlačení nežádoucího signálu okolo 22 až 30dB. Pokud připustíme větší průchozí útlum (cca 2 dB), to zejména pro případ, že filtr je zapojen na výstupu předzesilovače, lze nastavením odporového trimru na hodnotu řádově 10 až 20 Ohmů zlepšit potlačení nežádoucího kmitočtu asi na 40 dB. Maximální potlačení nežádoucího kmitočtu je až přes 50 dB, ovšem v tom případě průchozí útlum stoupne až asi na 4 dB a naladění filtru může být teplotně nestabilní.

V našem případě byl fitr nastaven na kmitočet 97,2 MHz s průchozím útlumem na dvoumetru cca 0,3 dB a potlačením nežádoucího kmitočtu okolo 26dB. Pokud budete filtr potřebovat nastavit na začátek, nebo konec FM rozhlasového pásma, bude pravděpodobně nutno upravit hodnotu kondenzátoru C2, zapojeného paralelně k ladicímu keramickému trimru.

Schema filtru je zde:                                                                             Obrázek prakrické realizace tady:

                                              

 

Na slyšenou na VKV.

OK1VPZ