Přepínač přijímacích antén pro závodní provoz v pásmu 144MHz

I když osobně nejsem přítelem contestování ve stylu "multibeamingu" t.j. více PA a více anténních systémů (každá na jinou stranu) do kterých se vysílá současně a přijímá se vždy na jeden z nich, poptávka ze strany ostatních operátorů mne dovedla k potřebě výroby uživatelsky přítulného přepínače přijímacích antén pro tento druh contestového provozu. Výsledkem mého snažení je řešení popsané níže.

Psychické zatížení operátora během VKV závodu v pásmu 144MHz je značné. Pokud by tedy operátor měl vedle ostatních povinností ovládat ještě nějaký přepínač (přepínače) pro výběr toho, ze které antény se právě poslouchá, a to všechno několikrát na každé zavolání výzvy, vedlo by to k jeho nadměrnému vyčerpání již po krátké době contestového provozu. Po zkušenostech s tímto řešením výběru přijímací antény jsem se rozhodl ovládání maximálně zjednodušit. Vycházel jsem totiž z předpokladu, že operátora vlastně nezajímá, na kterou anténu právě přijímá, ale zato potřebuje bleskurychlý výběr té antény, kde přijímaná stanice, odpovídající na výzvu, produkuje nejlepší signál.

Výsledkem byla volba ovládání přijímací antény pomocí malé krabičky, ležící na stole vedle transceiveru a telegrafního klíče, ve které je na horní straně vestavěn plošný nízkozdvihový mikrospínač. Přepnutí mezi přijímacími anténami je záležitostí zlomku vteřiny jako odezvy kliknutí na tento mikrospínač. Na ovládací krabičce jsou ještě umístěny LED indikující, která z přijímacích antén je právě aktivní.

Koaxiální přepínač je konstruován pro přepínání přijímače mezi 3 přijímacími anténami, protože větší počet anténních systémů je na portablovém stanovišti před závodem velmi složité postavit a po závodě znovu složit a odvézt. (Ty stanice, které mají více anténních systémů, si jistě poradí jinak, hi.) Krabička přepínače využívá plechové krabičky o rozměrech 90x65x20mm dostupné v prodejnách GM Electronic a tomuto rozměru odpovídá i plošný spoj. 3 vstupní a jeden výstupní VF konektor je typu BNC. Jako přepínací relé slouží 3 běžná relé do plošného spoje, opatřená dvěma přepínacími kontakty, které lze například pod označením M4-12H koupit tamtéž. I když toto (a jemu podobná) relé nejsou určena pro přepínání VF signálů, v tomto zapojení odvedou dobrou práci. Relé je zapojeno tak, že se využívá pouze jeden přijímací kontakt, signály z právě nevyužitých antén jsou uzemněny a právě použitá přijímací anténa je propojena na výstupní konektor.

Toto zapojení dává poměrně uspokojivé výsledky, průchozí útlum je do 0,2 dB a separace antén je přes 40dB, útlum odrazu přes 20dB, což je pro contestový provoz v pásmu 144MHz zcela vyhovující. Relé přijímací cesty jsou ovládána pomocí spínacích FETů BS170, které jsou postupně spínány pomocí dekóderu CMOS CD4017. Plošný spoj by měl být zhotoven na oboustranně plátovaném laminátu FR4 o tlouštce 1,5mm. Na zapojení není nic záludného a většinou funguje na první zapojení.

Zde jsou uvedeny podklady pro domácí výrobu tohoto přepínače:

               

Schema      Plošný spoj přepínače (strana A)      (Strana B)          Osazovací schema         Pohled na hotový přepínač bez krytu

Další poznámky ke konstrukci: pokud nemáte možnost výroby prokoveného plošného spoje, použijte v místech označených křížkem duté mosazné nýtky, kterými propojíte s minimální impedancí zem na jedné straně plošného spoje a příslušný vývod přepínacího relé. Vývody součástek, které neprochází izolačním kolečkem, připájíme na obou stranách plošného spoje. Hodnota blokovacích kondenzátorů není kritická, lze použít jakékoli keramické kondenzátory od cca 4,7nF do 100nF. Hodnota indukčnosti použitých 4 tlumivek rovněž není kritická, při výrobě (několika) vzorků byly použity inkurantní tlumivky cca 10nH.  Tento přepínač se již nehodí pro přepínání přijímacích antén v pásmu 432MHz, neboť na tomto kmitotu již mají použitá relé nevhodné vlastnosti. Trojcestný přepínač je galvanicky průchozí a umožňuje napájení předzesilovačů.

V případě, že se pustíte do výroby tohoto dvoumetrového přepínače, přeji vám hodně zábavy při jeho výrobě i následném využívání.

 

  Použité součásti:

IO CD4017 DIL ........... 1ks
IO 7812 ................. 1ks
tranzistor BS170 ........ 3ks
LED 3mm zelena .......... 2ks
LED 3mm zluta ........... 1ks
LED 3mm modra ........... 1ks
keramicky C 100nF....... 10ks
tantalovy C 10uF/35V..... 1ks
odpor 0,6W 10k .......... 1ks
odpor 0,6W 100k ......... 1ks
tlumivka min. 8,2uH ..... 4ks
rele M4-12H ............. 3ks
tlacitko P-DTH2SW ....... 1ks
konektor BNC panel Z50 .. 4ks
zasuvka DIN panel 5kolik. 1ks
zasuvka DIN panel 7kolik. 1ks
vidlice DIN kabel 5kolik. 1ks
vidlice DIN kabel 7kolik. 1ks
krabicka U-KM22 ABS ..... 1ks
krabicka U-AH102 plech .. 1ks

Po kliknutí na obrázky se vám tyto zobrazí s plným rozlišením. Desky plošných spojů na tuto konstrukci je možno objednat zde.

Na slyšenou na VKV!

OK1VPZ