Řešení problémů se zapínáním transceiveru FT847.

Transceiver FT847, jakkoli jeho první kusy byly vyráběny již na konci minulého století, stále patří do vybavení řady OK a OM stanic. Snad ani ne tak pro jeho mimořádné VF vlastnosti, poněvadž jeho parametry se dají na VKV pásmech označit spíše jako průměrné, jako spíše pro jeho ergonomii: transceiver není ani malý, ani velký a většina jeho funkcí je přímo přístupná z předního panelu, což je jeho výrazná výhoda oproti "menším sourozencům" FT857 a 897. Časem si VKV radioamatéři poradili i s jeho slabinami, jako je například ALC, instalací separátních RX vstupů pro "dvouvýfukové" instalace, problémů s ROHS pájením hybridních budičů a řady dalších drobností. Naopak se radioamatérům podařilo využít nadčasové konstrukce tohoto zařízení k jeho doplnění o provoz v pásmu 70MHz, čímž se tento transceiver stal velmi populárním. Zásadním nedostatkem zůstala systémově chybějící indikace odchylky kmitočtu v režimu rozladění přijímače a problémy s vypalováním kontaktů vypínače napájení.

Jakkoli na internetu je možno najít spoustu návodů na řešení problému vypínače napájení, nenašel jsem návod na řešení jiného, souvisejícího problému: pokud používáme FT847 ve spojení s napájecím zdrojem s elektronickou pojistkou, tak radioamatéři dobře ví, že transceiver při zapínání vydává ošklivé zvuky, jejichž původ je v zakmitání obvodů, které ovládají silové napájecí relé. Kmitání obvodů zapínání napájení jsou způsobeny nabíjením velkých kondenzátorů, což vede k mžikovému překročení maximálního proudu, odebíraného ze zdroje a prolamování elektronické pojistky zdroje. Uživatelé vědí, že problém se (alespoň částečně) dá vyřešit tím, že přes svorky napájecího zdroje se zapojí větší elektrolytický kondenzátor (1000uF/16V). Ovšem i tak si výkonové relé v transceiveru při zapovídání alespoň několikrát "zakliká", což vede k omezení jeho životnosti, ale má za následek i již zmíněné vypalování kontaktů miniaturního spínače napájení.

Řešení tohoto problému má dva kroky:

  • za prvé je nutno řešit spínač napájení. Ten má dva přepínací segmenty, z nichž je v originálním zapojení využit jen jeden. Nejjednodušší doporučenou úpravou je paralelní zapojení obou přepínacích segmentů. Tím se jeho životnost prodlouží, ale je to řešení následku, nikoli příčiny. Podobné je to v případě nahrazení tohoto spínače pomocí malého relé. Protože i relé má kontakty, které se vypálí, případně mají sklon k "lepení" kontaktů (protože se spíná stejnosměrný proud). Jediným rozumným řešením je dostatečně dimenzovaný polovodičový spínač. Já jsem to vyřešil použitím tranzistoru IRF4905 takto:

(Tranzistor IRF4905 i odpor 3k3 je možno připájet přímo na pájecí plošky spínače na desce předního panelu ze strany spojů. Pro zvětšení klikni..)

  • za druhé je nutno prodloužit časovou konstantu, zpožďující sepnutí výkonového napájecího relé po zapnutí ovládacího procesoru, který je napájen přes stabilizátor LM78L05 a zpoždění je řešeno pomocí komparátoru Q1135 (RH5VL45AA). Pro prodloužení časové konstanty zvýšíme kapacitu kondenzátoru C1348 1uF pomocí paralelně připojeného tantalového kondenzátoru (ze strany spojů) o hodnotě 3,3uF/16V. Viz schema a obrázek:

Poznámka: na obrázku byl původní kondenzátor odstraněn (bylo podezření na jeho poruchu) a byl připájen tantalový kondenzátor 4,7uF.

 

Věřím, že tato úprava vyřeší vaše potíže se zapínáním FT847..

73 de OK1VPZ