Časový řadič / zpožďovač (Time sequencer) pro instalaci do PA

Určitě tu zkušenost máte také - uprostřed závodu najednou přestane zařízení poslouchat a po chvíli bádání zjistíte, že tranzistor v předzesilovači má utržené šipky.  Následuje výměna tranzistoru a problém se opakuje - například při dalším závodě.

Vinu na tom má nevhodné načasování sekvence příjem / vysílání, kdy vlivem různých zpoždění (většinou způsobených mechanickým chodem různých relé) dojde k situaci, že sice jsme již začali vysílat (třeba stiskem telegrafního klíče), ale celá vysílací cesta včetně anténního relé ještě nebyla řádně přepnutá na vysílání, nebo naopak při přechodu z vysílání na příjem se sice vysílací cesta již přepíná, ale vlivem zpoždění v PA ještě na jeho výstupu doznívá výkon "roger peepu". Výsledkem je nedostatečná izolace mezi vysílací a přijímací cestou v anténním relé, které je přitom právě v nějakém přechodovém stavu a zničení vstupního tranzistoru předzesilovače, nebo dokonce transceiveru.

A i když máme zařízení "vychytané" a k taková nehoda se nám nestala již po léta, může k ní lehce dojít v souvislosti s použitím nového transceiveru, kterým chceme budit starší PA, protože v novém TRX (většinou přepínaném pomocí PIN diod namísto anténního relé) může z časového hlediska přechod příjem / vysílání vypadat úplně jinak.

Řešením je (mimo dalších opatření, které popíšu v některém z následujících příspěvků) do každého PA, které používáme, instalovat časový řadič - zpožďovač (česky time sequencer), který zabezpečí, že jednotlivé obvody a relé v PA se budou přepínat v určitém časovém sledu, což zajistí, že nebezpečí přepínání anténního relé pod VF výkonem se eliminuje.

Protože jde o obvod, který by měl být instalován do stávajícího PA, musí jít o poměrně univerzální řešení, které pokryje všechny varianty způsobů ovládání a navíc není rozměrově příliš veliký. V rámci kontestového klubu OK2KKW používáme s úspěchem následující konstrukční řešení:

(pro zvětšení obrázků na ně klikněte)

Obvod je postaven na běžném jednostranném laminátu tl. 1,5 mm o rozměrech 4,5 x 8 cm. Napájení je + 15 až 28V, na svém vstupu akceptuje obě používané polarity ovládání PTT - tedy jak uzemňování, tak přepínání kladným napětím 9 až 24V. Na výstupu jsou tři výkonové tranzistory pro přepínání anténního relé a relé, které v PA spouští obvody vysílání. Tyto výstupy mají kladnou logiku, podle propojení na desce +12, nebo +24V. Mimo to má obvod ještě jeden výstup, a to PTT logický výstup pro PA, pokud se tento PA přepíná na TX uzemněním svých ovládacích svorek. Protože v různých PA se používají různá anténní relé - některé PA mají anténní relé v klidovém stavu přepnutá na příjem, jiné na vysílání, obvod je připraven pro obě varianty.

Na následujícím obrázku je vidět průběh časové sekvence přechodu příjem / vysílání a naopak:

 Jak je vidět na obrázku, v případě příchodu signálu PTT se nejprve přepnou anténní relé, potom obvod čeká cca 200 msec a teprve po této době se zaklíčuje PA do plného výkonu. V případě přechodu z vysílání na příjem je nejprve zablokován PA, aby nemohl vysílat a teprve potom - asi za 300 msec se přepne na příjem i anténní relé.

Při rychlém telegrafním provozu toto zařízení z výstupního signálu sice "sežere" přibližně první dva znaky, a u přijímaného signálu je to podobně - ale uvažte sami - není lepší tento malý provozní nedostatek, než mnohem větší časová ztráta v závodě z důvodu výměny předzesilovače ? Navíc - velikosti zpoždění lze dle libosti upravovat změnou RC časové konstanty R7/C3, resp. R13/C4.

Pokud používáte 12-ti voltové anténní relé, doporučuje se integrovaný stabilizátor 7812 chladit upevněním na chladič. Nicméně, stejně pohodlně lze 12-ti voltové relé spínat z vyššího napětí - v našem případě 24V, pokud je k němu zařazen do serie příslušný odpor. Darlingtonovy tranzistory TIP125 v praxi obvykle chladit není zapotřebí. Desku časovače je vhodné umístit do PA někam poblíže vstupního ovládacího konentoru do místa, kde jeho funkce nebude moci být ovlivňována silným elektromagnetickým polem.


Ještě ke konstrukci: šuplíkové součástky "Made by Tesla" lze nahradit  takto: KA206 - jakoukoli běžnou spínací křemíkovou diodou, například 1N4148, tranzistory KC238 = BC548, KF508 = BCY59, odporový trimr je typu TP095 a v případě nouze ho lze nahradit pevným odporem "na stojáka". Všechny odpory jsou metalizované 0,25W s výjimkou R23, který je 1W. Kondenzátory C3 a C4 mají být tantalové kapky. Integrované obvody (CD) 4011 je možno (doporučuji) nahradit obvody (CD) 4093.

 


Motiv jednostranného plošného spoje je zde.  V následujících týdnech a měsících zde hodláme zveřejnít další pomocné obvody PA. Původně jsem (nejen) tyto jednoduché, ale často užitečné návody chystal pro setkání na Studnicích, ale pro nezájem pořadatelů o spolupráci je budu raději postupně zveřejňovat na našich webových stránkách OK2KKW.

Pokud byste měli zájem o výrobu plošného spoje, zkuste to tady. Větší potíž je s případnou objednávkou hotové, oživené desky. Franta OK1WC, ktery pro zájemce tyhle moje obvodové "blbůstky" dělal, už bohužel není mezi námi, takže to budete asi muset zkusit sami, nebo mi zkuste napsat, jak jsem na tom s časem.

 

Hodně zdaru a na slyšenou v závodě.  Pokud vás to zajímá, tak další povídání na toto téma najdete tady.

73! OK1VPZ