Jak se vyvíjely počty prvků antén a deklarované výkony u prvních stanic ve VKV závodech na dvoumetru

Vzhledem k tomu, že skončila VKV soutěžní sezóna roku 2010, nebude snad na škodu se trochu ohlédnout zpět, V poslední době začínají mít soutěžící pocit, že výrazně klesá počet soutěžních stanic v některých zemích a i u nás klesá počet stanic na dvoumetru, které opravdu aktivně soutěží celých 24 hodin závodu. Než přineseme podrobnější statistiku vývoje situace ve VKV závodech v OK za posledních 20 let, pojďme se podívat na grafické zobrazení  vývoje počtů prvků antén a deklarovaných výkonů u prvních 10 stanic během posledního desetiletí.  Protože 1.subregionál a Marconi Memorial Contest je pro stanice na kótách nad 1000m již z důvodů počasí sázkou do loterie, srovnávali jsme výsledky za květnový druhý subregionál, Polní den a VHF Contest v září. Pojďme se na ty výsledky podívat:

Z grafu je vidět, že zatímco před deseti lety soutěžním stanicím v kategorii Multi stačilo pro špičkový výsledek použít typicky 2 dlouhé Yagi antény, v současné době je pro podobný výsledek nezbytné použít anténní soustavy o 80 až 100 prvcích. Rychlý vývoj počtu prvků je ovšem trochu zkreslen činností 3 stanic, které mají vybudováno stálé contestové stanoviště s velmi rozsáhlými trvalými anténními systémy (OL4A, OL3Z a OK2C).

 

Graf vývoje výkonů stanic v kategorii Multi je zkreslen tím, že před rokem 2005, kdy došlo ke změně povolovacích podmínek, některé stanice nemohly přiznat výkony, které skutečně používaly. Úmyslem nových povolovacích podmínek bylo m.j. zabránit podvodům s tím, že výkony vícenásobných PA, buzených z jednoho zdroje signálu se nesčítaly. Bohužel ani povolovací podmínky z r. 2005 díky chybě tomuto problému nezabránily - viz diskuse tady.
Přestože to z grafu vypadá, že dnes by mělo být možné očekávat špičkový výsledek v kategorii Multi už s VF výkonem do 2 kW, je veřejným tajemstvím, že tomu tak není a špičkové stanice v kategorii Multi dnes používají výkony větší, i když se k nim obvykle nehlásí.

 

Pro porovnání přinášíme také výsledky součtů prvků antén nejlepších stanic kategorie Single.  Data jsme zpracovali jen pro VHF Contest, který je na dvoumetru nejprestižnějším Contestem. Zatímco před deseti lety stačila ke špičkovému výsledku v toto kategorii  jedna dlouhá Yagi anténa, dnes se ani v Single kategorii nelze pro dobrý výsledek spokojit s jinou anténou, než vícenásobnými a poměrně komplikovanými soustavami antén, které pravděpodobně již nebude možné postavit před závodem vlastním operátorem bez cizí pomoci.

 

Asi nejvíce potěšitelné je, že u Single kategorie se deklarované výkony zatím stále drží v rozumných mezích a i v roce 2010 bylo možné v této kategorii vyhrát závod s PA řádu (pouhého) jednoho kilowattu.

Závěrem: pokud chcete dosáhnout na "medailová místa" v kategorii Single na dvoumetru, musíte se připravit v kategorii Single na to, že bude nezbytné mít alespoň dva nezávislé anténní systémy - typicky jeden vícenásobný se širším lalokem (například čtyřče ze 4 až 5-ti prvkových antén) a potom jednu, nebo dvě velmi dlouhé Yagi antény pro DX-ová spojení. Dva výkonové zesilovače s výkonem 500 až 750 wattů jsou podmínkou nutnou, i když nikoli dostačující (k úspěchu patří také dobrá kóta s malým rušením, kvalitní zařízení a dobrý operátor). V kategorii Multi je to ještě mohem více komplikované a v zásadě se dá říci, že vše, co bylo řečeno pro kategorii Single, musíte mít nejlépe dvakrát - což platí jak pro počet anténních systémů, počet prvků v těchto systémech, počet PA i výstupní výkony těchto PA.
Chtělo by se nad tímto vývojem trochu povzdechnout, ale pravděpodobně si s ním radioamatéři poradí sami - ať už takovým, či jiným způsobem. Další statistice rozboru VKV závodění v OK, které naváže na starší materiál, uvedený zde, se  chceme věnovat na přelomu roku.

73 de OK1VPZ a OK1TEH

 

PS: zdrojová data pro výše uvedené grafy byla získána zde a jejich zpracování naleznete tady.