Jak jsem se zase mýlil, a jedno primitivní udělátko.

Před časem jsem ve výprodeji koupil velmi výhodně dva školní stabilizované zdroje BS554. Celkem za 300Kč. Cena to byla velmi pěkná, když nic jiného, tak je to pěkná mechanika... Zdroje jsem zapnul, zkontroloval a vše se zdálo v pořádku. Mýlil jsem se. Asi po dvou týdnech jsem oživoval jedno zařízení. Při oživování jsem pochopitelně tu a tam zdroje zapínal a vypínal a v zařízení jsem stále nacházel další a další vadné polovodičové součástky. Po chvíli mi to začalo být divné a tak jsem ke zdroji připojil osciloskop. A vida: při zapnutí a vypnutí zdroje se na jeho výstupu objevovaly špičky až 40 V... Znechuceně jsem ten první zdroj odmrštil. Druhý se ale choval stejně.

Bez schematu se ovšem stabilizovaný zdroj neopraví. Sehnal jsem po čase i to schema, ale potom jsem s hrůzou zjistil, že napěťové špičky na výstupu jsou specifickou vlastností vestavěného stabilizátoru s MAA723. Na řadu tak přišly štípačky a původní stabilizátor putoval do koše. Koupil jsem osvědčenou LM317K v pouzdře TO3, oželil funkci nastavení proudového omezení a možnost výstupního napětí od nuly a myslel jsem si, jak jsem věc vyřešil. Zase jeden omyl... LM317-ce se brzy utrhly šipky a té druhé také. Teprve potom jsem si přečetl datasheet tohoto obvodu a zjistil, že tento obvod může mít maximální vstupní napětí jen 40V (ve zdroji BS554 je usměrňovač, který na svém výstupu dává více, než 50V) a proud 1,5 A může na svém výstupu dodávat jen tehdy, pokud napěťový spád na integrovaném stabilizátoru není větší, než 15V. A tak jsem zase šáhnul do šuplíku, co dům dal a udělal tohle zapojení:

Před LM 317 jsem zařadil předstabilizátor s "Darlingtonem" složeným z FETu a výkonového bipolárního tranzistoru. Toto "turecké" zapojení zajišťuje, že se vstupní napětí do LM317 "tahá" přibližně o 12 až 14 V výše, než je jeho výstupní napětí a zajišťuje, že stabilizátor pracuje v požadovaných podmínkách. Třeba se někomu z vás takové udělátko bude někdy hodit. Možná, že se tentokrát nemýlím.

73! vpz