Zdroj předpětí elektronkového PA spojený se spínáním PTT a sekvencerem

Je to nikdy nekončící téma, na které již byly popsány spousty webových stránek. Proto ani toto zařízení není ničím unikátní - snad jen, pokud by se někomu hodilo, tak přidaná hodnota této konstrukce oproti jiným řešením je navržený plošný spoj, který se může někomu hodit použít.

Schema zapojení ani neuvádím - je to analogie zdroje předpětí s regulovatelnou "zenerovou diodou" TL431 a PNP darlingtonovým tranzistorem - víceméně přesně podle návrhu G3SEK. Obvody sekvenceru byly převzaty z osvědčeného zapojení OK2KKW, poprvé zveřejněného někdy před 12-ti lety. Zapojení sekvenceru je jen mírně zjednodušeno, protože nemusí být tak univerzální, jako původní modul - neboť v tomto případě se počítá pouze se spínáním jednoho anténního relé, které je v souladu s mnohokrát zdůvodněnými principy v případě vysílání neaktivní a aktivuje se pouze při příjmu. PTT obvod s jedním tranzistorem snad ani není nutné komentovat. PNP tranzistor typu Darlington má povolené závěrné napětí 80V a max. proud 4A a více (v mém případě jsem použil BDV64B, ale jistě vyhoví i některý z inkurantních typů, jako například KD366). Jeho kolektor je uzemněn. Napájecí zdroj 24V vychází z potřeby spínání 24V relé. Pokud máme relé na jiné napětí, upravíme podle toho i napájení modulu. Zapojení počítá s tím, že obvod antény představuje pro průchod stejnosměrného proudu zkrat, protože se přes něj spíná relé, spínající katodu elektronky. Velikost předpětí elektronky se dá trimrem nastavit na hodnoty mezi cca 11 až 30V. Přímo mezi bázi a emitor PNP darlingtonu je dobré připojit blokovací kondenzátor cca 2,2nF. LED označená jako "TX ON" je umístěna na předním panelu PA. Zatěžovací odpor 150 Ohmů na 6W (uvedený na osazovacím schematu), slouží v našem PA k jinému účelu a není třeba jej osazovat.

Schema zapojení desky, osazovací schema s hodnotami součástek a motiv jednostranného plošného spoje o rozměrech  75 x 100mm nevyžaduje více slov. Pokud tento modul ve svém PA použijete, přeji vám hodně uspokojení z hezkých DX QSO.

OK1VPZ

PS: pro plné rozlišení na obrázek klikněte