Prvá spojení na 10 GHz v OK [1961]

Stejnosměrný amatér OK1CX prohlíží s ex. OK1VMK zařízení pro 10GHz

 

POLNÍ DEN OK1KAD NA KLÍNOVCI

Jiný kus, reprezentující úroveň naší techniky, měli sebou na Klínovci OK1KAD - první zařízení pro 10 GHz, osazené klystronem a s přijímačem superhetovým. Bohužel nepříznivou shodou okolností se nepodařilo spojení na větší vzdálenost. Jedno ze zařízení bylo umístěno na Klínovci, druhé bylo převezeno na Plešivec, QRB 10 km. Napětí v síti však kleslo na 180 V. Proto bylo uskutečněno aspoň spojení na vzdálenost, jakou umožnil terén na Klínovci a délka síťového kabelu - 100 m. I když jde o minimální vzdálenost, je to přece jen první spojení na tomto pásmu (λ = 3 cm) a tím i čs. rekord.

 

 

   

O PD 1961 bylo navázáno spojení mezi stanicemi OK1KAD a OK1LU na pásmu 10000 MHz na vzdálenost 100 metrů. Tím vlastně byl utvořen rekord na tomto pásmu, jelikož podle AR 6/1961 není zaznamenáno v rekordní tabulce žádné spojení na pásmu 10 000 MHz.

Spojení bylo uskutečněno podle deníku dne 2. 7. 1961 o 1235 SEČ na Klínovci. Vyslaný kód stanicí OK1KAD byl 599001 GK46f a přijatý kód od stanice OK1LU byl 589001 GK46f vyslaný kód stanicí OK1LU byl 589001 GK46f a přijatý kód od stanice OK1KAD byl 599001 GK46f. Bylo použito na obou stranách ICW. Obě zařízení byla konstruována současně. Jde o vysílač s klystronem Raytheon 723 A/B, který po malé mechanické úpravě byl doladěn do začátku pásma 10 000 MHz. Jako přijímače bylo použito směšovací krystalové diody 1N238 Sylvania, jako oscilátoru bylo použito na straně přijímače oscilátoru vysílače. Čtyři mezifrekvenční stupně včetně diskriminátoru osazeny elektronkami 6Ž4/6AC7, diskriminátor 6B32 a dva stupně nf 6CC42. V jednom zařízení by kmitočet vysílače o 40 MHz posunut oproti druhému výše. Jako antény u obou zařízení bylo použito parabol o průměru 400 mm s ohniskovou vzdálenosti 12 cm. Výkon vysílače byl 20 mW.  Původně bylo plánováno navázání spojení na vzdálenost 10 km mezi Plešivcem a Klínovcem. Zařízení druhé na Klínovci obsluhovali OK1LU a s. Klusák (ex OK1VMK), první zařízení obsluhovali Vachuška (ex OK1YN) a s. Hilpert. Jelikož však na Plešivci byl značný úbytek v síti (asi pouze 180 V), klystron nekmital a soudruzi z Plešivce se museli vrátit na Klínovec. První spojení pak bylo uskutečněno na vzdálenost 100 metrů. Jako dorozumívacího pásma pro pokusy mezi Plešivcem a Klínovcem bylo použito 1250 MHz.

O Dni rekordů 1961 bude znovu obnoven pokus na překonání tohoto rekordu opět mezi Plešivcem a Klínovcem. Žádáme o zaregistrování tohoto rekordu a prohlašujeme, že spojení bylo čestně navázáno a že byly dodrženy všechny podmínky k tomuto potřebné.

První zařízení pro 10 GHz se superheterodynem, použité na Klínovci v OK1KAD

  

  

Pásmu 1250 MHz, na něž vyzývali OK2KBR v Časopise AR přímo stanice v Krušných horách (kde byli též OK1KKD), jsme věnovali mimořádnou pozornost. Poslali jsme OK2KBR zprávu, že máme připraveno zařízení pro toto pásmo včetně paraboly o Ø 3 m a žádali jsme o sdělení přesného kmitočtu. Bylo nám odpověděno, že pro nezájem na tomto pásmu nemůže být do PD 1961 toto zařízení dáno do chodu, ale že se pokusí ke Dni rekordů toto zařízení dát do pořádku. To nás dost nemile překvapilo, neboť naši soudruzi pracovali celý měsíc přes nepříznivou situaci (nedostatek místností, přestěhování radioklubu atd.) na zařízení pro 1250 MHz s veškerým vypětím sil i v noci, aby mohli odpovědět na výzvu OK2KBR. Myslím, že před uveřejněním takové výzvy by mělo být vše zajištěno tak, aby vyzývající nebyl pak ohlasem překvapen, a jsme zvědavi, zda je to zajištěno aspoň na Den rekordů.

Nyní vyzýváme my všechny kolektivní stanice ke Dni rekordů k překonání stávajícího rekordu na 1250 MHz a 2300 MHz. Uskutečněním spojení mezi Klínovcem a Pradědem nebo s Lysou Horou byl by vytvořen jak čs. rekord tak i nový evropský rekord.

O PD jsme na pásmu 1250 MHz navázali 5 QSO. Na pásmu 2300 MHz jsme nenašli žádnou protistanici, přestože jsme měli na věži dvě kompletní zařízení. Na konvertor pro 435 MHz podle OK1EH, který zhotovil s. Puk. RO 1760 a pracoval velmi dobře, poslouchali jsme řadu vzdálených stanic, jako Berlín, NSR apod.

Pásmo 145 MHz jsme měli v chodu, ale protože jsme je nepřihlásili do soutěže, nechtěli jsme vysílat, abychom nebyli diskvalifikováni. Na tomto pásmu jsme se zúčastnili pouze poslechem.

Velmi nám chybělo pásmo 145 MHz nebo 435 MHz pro dohodu o spojeních na 1250 a 2300 MHz.

Doufáme, že o Dnu rekordů se podaří uskutečnit rekord na 1250 MHz a 2300 MHz. Parabolu jsme ponechali na televizní věži do tohoto závodu.

Za OK1KAD: Langmüller OK1LU, Klusák, ex OK1VMK, Vachuška ex OK1YN

AR 9/1961


Sedí název nebo nesedí? - Den rekordů 1961 2-3/9 1961
 

   

Ze stanic, přihlášených na Den rekordů, se zdála nejslibnější ve smyslu názvu tohoto sportovního podniku OK1KAD, kolektivka z Ostrova u Karlových Varů, přihlášená na Klínovec se zařízením na 1250, 2300 a 10 000 MHz - zvláště po úspěšném vyzkoušení zařízení pro 10 GHz o letošním PD. A tak se redaktor AR rozjel na Klínovec, aby byl přítomen historickému okamžiku - pokusu o rekordní spojení na nejvyšších kmitočtech.
Jak vypadá vůbec Klínovec? Je to především nejvyšší hora na severozápadě čech, 1244 m. Díky tornu se stala stanovištěm jednoho z nejvýznamnějších svazarmovských televizních relé a to znamená, že je k dispozici síť, věž nad vrcholky okolního lesa a částečná možnost přístřeší. Tedy kopec po výtce amatérský a vzhledem k blízkosti Ostrova a obvyklým potížím s dopravou jako stvořený pro radioklub Ostrov.

Tato přírodní výbava je dobrým předpokladem pro pokusy právě s velmi krátkými vlnami. Však se také ostrovští na to nachystali. Jako pomocné zařízení sebou vzali 2 m. Pro soutěž pak měli jednak z AR již známé 2300 MHz s tužkovou 5794 a vlnovodem zakončeným trychtýřem, 10 GHz s malou parabolou, která má velmi ostrý směrový diagram; pro zařízení na 1250 MHz pořídili lokátorovou anténu, připevněnou na důmyslném otočném závěsu v patře věže, asi 10 m nad terénem. Je těžké si představit obětavost, jaké je třeba ke zhotovení závěsu pro zrcadlo, k dopravě tohoto monstra strmou silnici z Jáchymova do Božího Daru a na vrchol Klínovce, k montáži na věž (vše ručně!) a k usednutí na traktorové sedátko o ploše asi čtvrt čtverečního metru nad hlubinou lesa, na sedátko cloumané poryvy větru. Sedícím v tomto případě byl soudruh Vachuška, stojícími vyjevení nedělní rekreanti a neviňátkem drobné vnouče Pavlíček, které dědu nepoznalo a prohlašovalo ho za „nějakého pána“. Nedivím se, že se k akrobatovi v letecké kukle, balancujícímu na trubkách převysoko, nehlásilo.

Ovšem obrovské zrcadlo s takovým nákladem namontované a s takovou odvahou provozované má přeci jen svou výhodu - anténní zisk se v ústi takové paraboly projevuje tak, že z 1,5 W výkonu vytvoří  paprsek, jako by se do dipólu přiváděl výkon 400W!

Za této situace byly obhlédnuty okolní amatérské poměry a zjištěn na Den rekordů ne právě potěšitelný výsledek: v okolí nepatrná naděje na práci s vyššími kmitočty. Vždyť v tentýž den se jede EVHFC, kde platí body, body a zas body, a tak větší úspěch slibují dva metry než nová technika! Stála taková námaha vůbec za to?

   

V 1830 je navázáno na 1300 MHz spolehlivé spojení OK1KAD - OK1KRE Plešivec 59-59, QRB 10 km. Spojení na 2300 MHz, dojednané na 2m s OK1KDO (Můstek), se nepodařilo navázat. Kdyby tak šlo využít paraboly radiolokátoru; ovšem to by znamenalo ji zcela přemontovat aby trychtýř mohl zářit v ohnisku -  a to nejde.

V noci se daří shrábnout spojení na 1250 MHz s OK1KKD na Kladně. Další pokusy přinášejí ten výsledek, že poryvem větru se vyvléká šnek ze záběru s ozubeným kolem, anténa se točí i s operatérem a es OK1VMK musí dávat ručně záchranu a pracovat jako anténní rotátor. Díky tomu ex OK1YN hrabe na 1250 MHz - nohou do prázdné tmy pod sebou, ale žádná spojení. Snad ráno... A tak se aspoň na 2 m dojednává QSO na 1250 MHz na 0830 s OK1KDO a na 0900 s OK1KTV. Taková idyla ovšem nevládne na stejnosměrných dvou metrech, brilantně dnes již zvládnutých. V 0800 má OK1VR 88 QSO a OK1KDO 85QSO. Ovšem v dohodnutém čase 0830 dělají OK1KDO pokusy s DL6MH/p a do 0845  nevěnují OK1KAD pozornost. Soudruh Vachuška slibuje se svého orlího hnízda přeměnit domažlické na VKV besedě v Plzni nebo v Praze v pětivaječnou těstovinu a natáčí se na OK1KTV, kam troubí opět do 0930 bezvýsledně, protože zařízení dávaly dohromady nikoliv před závodem, ale v noci a nevědí ani svůj kmitočet. Poté přestávají vůbec reagovat na dotazy na 2m.

A tak je doba zralá pro pokusy s 10 GHz. Auto odváží obsluhu + 10 GHz + 1250 MHz na Plešivec ale zanechává na místě anténu pro spojovací zařízení 1250 MHz a tak je nutno požádat OK1KRE na Plešivci, aby vypomohli svým zařízením. Ochotně vyhověli a diky jejich obětavosti šlo spojení na 24 cm jako telefon (kde jsou ty časy, kdy se OK1KW nemohl s Černé hory domluvit se Zvičinou!). Jenže k tomu telefonu je třeba běhat jak na Plešivci, tak na Klínovci, nebo alespoň křikem „relátkovat“ a tak domluva pro 10 GHz je kromobyčej složitá. V poledne je oboustranně uznáno, že pro 3cm je skok ze 100 m (PD 1961) na 10km najednou příliš velký. Bude třeba vzdálenost zvyšovat postupně doma v Ostrově po stovkách metrů.

 ...a tak s. Vachuška hrabal, ovšem nikoliv spojení ale nohou do prázdna.

Výsledek pokusu o rekord? Je, jak by nebyl, a velmi cenný. Je ve formě zkušeností, jež jsou vedle dobrého zařízení a vhodné meteorologické situace také podmínkou pro navázání rekordního spojení:

1. Pro pokusy o rekord se nehodí závod, kdy se zúčastněné stanice snaží nahrabat body a nemají čas na zdlouhavé pokusničení.
2. Zařízení musí být vyzkoušené, chodivé, přesně ocejchované (případ OK1KTV).
3. Co se slíbí, to se splní. Dojednám-li pokus a časy, dodržím je i kdyby trakaře padaly (OK1KDO, OK1KTV).
4. K pokusu a rekord patří také organizační příprava - přesně seřízené hodinky, přesný časový rozvrh, kdy se bude vysílat a kdy poslouchat. Znalost přesného azimutu a cejchovaní úhlová stupnice směrové antény. Znalost anténního vyzařovacího diagramu.
5. Spojovací zařízení jako telefon nejen silou a spolehlivostí, ale zařízené tak, aby sám operatér pokusného zařízení mohl se přímo domlouvat se svým protějškem o způsobu vysílání (tón, čárky, CQ), kmitočtu, směrování apod. Relátkování „per huba“ zdržuje a znervozňuje.
6. Vzdálenosti má smysl natahovat postupně po menších skocích.

Teprve při takové systematické přípravě a práci je naděje, že se nebude riskovat námaha a úsilí lidí zbytečně. - To jsou zkušenosti z několika stanic a několika Dnů rekordů; cenný kapitál, který jistě nezůstane nevyužit.

A tak přes zaříkáni ex OK1YN, že nechá rádia a bude chodit na ryby, věříme, že ty ryby budou třicentimetrové a brzo. A že nezůstane při pokusech jen v OK1KAD, ale že jim vyvstanou další konkurenti. Co tomu říkáte, OK2KBR, kteří máte Praděd a Lysou horu a také svoje zkušenosti z vyšších pásem?
Mimochodem, kdo znáte data o klystronu 2K28, buďte tak laskavi a sdělte je Radioklubu Ostrov u Karlových Varů. Snad to pomůže zachránit život mnoha rousnicím v okolí Ostrova.

Pokud jde o ty trakaře, doplňujeme dodatečně kratičkou zprávičku v minulém čísle AR (str. 299): padaly, padaly na Můstku v OK1KDO/p hustě a to omlouvá částečně nepozornost domažlických v neděli ráno 3/9 vůči volání OK1KAD mezi 0830 a 0845. V tu dobu byla všechna péče obrácena na navazování spojení na 2300 MHz s DL6MH/p na sousedním Javoru. Použité zařízeni byl transceiver s 5794, 6F31, 6L31 a parabolickou anténou o průměru ústí 120 cm, s ohniskovou vzdáleností 49 cm. DL6MG/p měl vícestupňový TX RX superhet se šíří pásma 6 kHz.

Takže domažlické makarony nebudou.

AR 11/1961


Amatéři se zabývají čím dál tím dokonalejší technikou. Zařízení pro 10 GHz se sovětským klystronem si postavili amatéři v Martině; navázali s ním zatím pokusně spojení modulovanou telegrafií na vzdálenost 400m.

AR 03/1962


Z AR 1961/62 přepsal OK1TEH