ZÁVODNÍ DENÍKY OK2KKW

 

greenbar
2000 -         1. SUBREGIONAL CONTEST - 144MHz
                    
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz
                    
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                   
 VHF  CONTEST - 144MHz
                    UHF/SHF CONTEST
- 432 MHz, 1296 MHz
line

1999  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                  
  3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    
VHF  CONTEST  - 144MHz
                   
 UHF/SHF CONTEST -  432MHz, 1296MHz
line
1998  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz, 1296MHz
                    
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz
                    
VHF  CONTEST - 144MHz
                    
UHF/SHF CONTEST - 432MHz, 1296MHz v Anglii (jako G/OK2KKW/p)
line
1997  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz, 1296MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz, 1296MHz
line
1996  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz, 1296 MHz
                   
 UHF/SHF CONTEST - 432MHz, 1296MHz
line
1995  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 144MHz, 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz
line
1994 -         2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                   
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz
                   
UHF/SHF CONTEST - 432MHz ve Francii (jako F/OK2KKW/p)
line
1993  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz,1296MHz
line
1992  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432MHz

line
1991  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432MHz
v Holandsku (jako PA/OK1WC/p)
line
1990  -        3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz
line