Nultý ročník „OM LOW POWER 432 MHz CONTEST„

1) QRP preteky v pásme 70 cm, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu od 09.00 do 15.00 UTC v pásme 432 MHz. ( pretek sa koná v rovnakom termíne ako OM LOW POWER VHF kontest, začiatok a koniec preteku je o dve hodiny posunutý )

2) Kategórie: jedna spoločná kategória− výkon vysielača CW,SSB do 10 W , FM do 25 W z jediného koncového stupňa, ľubovoľné QTH

3) Modulácia: CW, SSB a FM.

4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 bod.

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI. Je potrebné zaslať ho elektronickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr pätnásty deň po preteku. Adresa:
om3yft@seznam.cz

8) Kóty sa neprihlasujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť štandardným spôsobom obsadenie kóty.

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.1.2004.

10) Prvé tri súťažné stanice obdržia diplom .


Zdravím Páni,

Určitú dobu som sledoval diskusie na tému QRP pretekov na VKV. Nakoľko to dovoľuje ešte podľa mňa dostatočný časový predstih, rozhodol som sa overiť niektoré názory kolegov rádioamatérov v praxi a vyhlasujem nultý ročník „OM LOW POWER 432 MHz CONTEST“

Pretek sa koná v nedeľu prvého celého augustového víkendu, rovnako ako ostatné QRP preteky na 2m.

Aby sa mohli stanice nerušene venovať aspon určitú dobu obom pretekom, posunul som začiatok a tým aj koniec o dve hodiny neskôr.Vzhľadom na dovolenkovú sezónu je posunutý aj termín na odoslanie denníkov na 15 dní od konania preteku. ( Stanice,ktoré pošlú denník aj po tomto termíne budú uvedené do výsledkovej listiny bez nároku na diplom). Aby sa preteku mohli zúčastnit aj operátori, ktorí maju mobilné FM zariadenia zainštalované v aute s mobilnou anténou, je umožnené pri FM prevádzke použiť vyšší výkon.Vzhľadom na to, že pre prevádzku CW,SSB budú použité ziskové smerové antény, je vyžiarený výkon takýchto mobilných staníc vačšinou ešte stále nižší .

Možno teraz začne diskusia prečo posun, prečo práve 2 hodiny a prečo kontest ako taký.

Nebránim sa prípadným zmenám, ale s niečim treba začať. Napokon, na všetkých ,ktorí sa zučastnia je iba zavysielať si a poslať denník.

Predpokladám, že sa mi napokon podarí zabezpečiť aj primerané ceny.

73 Braňo ,OM3YFT