Anketa k případným změnám podmínek národních závodů na VKV

Vzhledem k různým diskusím, které jsme měli jak uvnitř našeho klubu, tak i s různými dalšími přáteli, a také s přihlédnutím na fakt, že mezi veřejností vzrůstá do značné míry pocit, že by se mělo něco dělat s různými nešvary, které vidíme v běžném provozu na VKV pásmech a v neposlední řadě vzhledem k tomu, že opět roste potřeba podpořit provoz CW, který je potřebný pro jakoukoli seriózní práci na VKV pásmech (zejména pro spojení typu rainscatter, aurora, EME, ale i další), si vám dovolujeme předložit k posouzení některé nápady na případné změny podmínek národních závodů na VKV. Pokud v této anketě získáme vaši většinovou podporu, předložíme je k další diskuzi prostřednictvím OK-VHF Clubu na dalším mikrovlnném a EME setkání. V případě kladného ohlasu veřejnosti věříme, že se národní organizátoři těchto závodů nad těmito (a případně vašimi dalšími nápady) seriózně zamyslí a podmínky závodů případně změní.

1) Provozní aktiv: 

  • Návrh zavedení nové kategorie v pásmu 2 m - CW only.
  • Návrh ke změně hodnocení - 1 bod = 1 km překlenuté vzdálenosti

2) Velikonoční závod:

  • Návrh zavedení nové kategorie v pásmu 2 m - CW only.
  • Návrh: není-li v soutěžních podmínkách uvedeno jinak, platí všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody

3) Vánoční závod:

  • Návrh zavedení nové kategorie v pásmu 2 m - CW only.
  • Návrh ke změně hodnocení - 1 bod = 1 km překlenuté vzdálenosti
  • Návrh na zkrácení závodu - Pouze jedna  etapa v celkovém trvání 6 hodin (od 7.00 do 13.00 UTC).
  • Návrh: není-li v soutěžních podmínkách uvedeno jinak, platí všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody

Zdůvodnění: případné zavedení kategorie CW only je zdůvodněno v záhlaví. Návrh na změnu hodnocení na 1 bod = 1 km překlenuté vzdálenosti je sice (zejména v případě provozního aktivu) ústup z tradice, ale může podpořit aktivitu OK radioamatérů, kteří bydlí poblíže hranic velkého čtverce, protože se zbaví pocitu nespravedlnosti s tím, když sousední stanice má za stejná spojení podstatně větší bodový zisk. Návrh na zavedení klauzule, že není-li v podmínkách uvedeno jinak, platí všeobecné soutěžní podmínky (jako u mezinárodních) VKV závodů. Také toto ustanovení má zabránit neférovostem, které se v poslední době objevily (například spojení navzájem mezi  jednotlivými operátory klubovní stanice) a tak podpořit rozvoj mladých operátorů ve smyslu fair play. A konečně zkrácením Vánočního závodu na jednu etapu odstranit určitý relikt dávné minulosti, kdy se pro nedostatek stanic na VKV pásmech pořádaly na VKV závodech 2 etapy, neboť s ohledem na počet stanic na pásmu nemá již dnes toto uspořádání, které navíc komlikuje vyhodnocování závodu, žádné opodstatnění.

Máte-li jakékoli další náměty ke změnám podmínek těchto "malých" národních VKV závodů, pošlete nám je a my je zde uvedeme. Případně o těchto návrzích můžete diskutovat na našem diskuzním boardu tady.

73! OK1VPZ a OK1TEH

A nyní již slíbené anketní otázky. (Tato anketa byla otevřena pro vaše hlasování do konce února 2004.)

Zde jsou výsledky: