KDO JE KDO ???

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE, KLIKNĚTE NA STB CATALOG...

Poznámka: Osobně znám řadu radioamatérů, kteří bohužel jsou také na tomto nechutném seznamu. Ale nechci a nemůžu být soudcem, proč souhlasili s požadavky komunistů, aby donášeli informace na druhé, kteří nebyli tak kooperativní s tím jejich režimem. A vůbec - je otázka, zda někomu něco donášeli, aby vědomě škodili, nebo ne. Je ale zajímavé, že zatímco někteří z nich pochopili, že s touto historií nemohou být vedoucími pracovníky ve veřejných organizacích, a v mých očích jsou tak do značné míry očištěni, ti ostatní dosud cítí potřebu řídit podobné organizace, jako je Český radioklub, který drží ve vlastnictví spoustu majetku a dokonce je dosud podporován státem.... Z těchto důvodů cítím povinnost udržet tyto informace pro poučení budoucích radioamatérů.

OK1VPZ

PS: více na http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky