Zamyšlení nad bandplánem pásma 144 MHz

V posledním roce se výrazně zvedla aktivita v DX segmentu pásma 144MHz v souvislosti se značně rostoucí popularitou digitálních druhů provozu, zejména MS a EME díky vynikajícímu software WSJT. Proto již přestává  stačit ten uzoučký DX segment  144.000 až 144.400 MHz, který byl takto poměrně nešťastně zúžen před několika lety přestěhováním majákového pásma z důvodu uvolnění několik stovek kHz pro lokální digitální provoz packet radio.

V současné době platná alokace (bandplán) pásma 144MHz  je uvedena tady a pro mody v DX segmentu vypadá takto:

Pro nadcházející konferenci IARU v Davosu se některé členské organizace IARU snaží na tuto situaci reagovat částečnou realokací pásma 144 MHz ve prospěch digitálních druhů provozu např. podle návrhu uvedeného zde.

Ovšem v souvislosti s tím bychom pravděpodobně měli také přihlédnout k tomu, jak je ve skutečnosti využíváno pásmo mezi 144,500 až 145,790. Vidíme zde, že přechodně prudce se rozvíjející provoz packet radio je nyní již dávno za svým zenitem a v současné době leží pásmo 144,500 až 144,990 víceméně ladem. Jen občasný provoz packet radio na jednom, či dvou dostupných lokálních kmitočtech zcela zbytečně okupuje několik stovek kHz, zatímco během VKV závodů se stovky SSB stanic absolutně nemohou vejít do pouhých 250kHz vyhrazeného pásma a mimo závody zde DX SSB a CW provoz zápolí s WSJT provozem. Také provoz na FM převaděčích upadá a jeho četnost proti minulým dvou desetiletím výrazně poklesla.

Četnost provozu packet radio nepochybně bude i nadále klesat v souvislosti s tím, jak se postupně stává jednodušší, lacinější, rychlejší a dostupnější přípojení k Internetu, který až na výjimky provoz packet radio během následujících deseti let téměř jistě vytlačí.

To otvírá otázky, zda současná alokace a také pro konferenci v Davosu navržená realokace pásma 144MHz je pro budoucnost efektivní a zdali bychom se raději neměli zamýšlet nad takovou změnou, která by mohla být trvalejšího rázu, abychom nemuseli bandplán 144 MHz znovu měnit už na příští konferenci IARU. Připomínám v té souvislosti, že ačkoli se dnes v doporučení IARU Regionu I. uvádí, že v pásmu 144.000 až 144.135 lze provozovat pouze CW, realita je taková, že běžně se jezdí EME provoz pomocí mode JT65 již od 144.100 výše a dokonce například v Japonsku není možné nad 144.100 WSJT provozovat vůbec, takže dvoumetrová spojení EME mezi Evropou a Japonskem se občas odehrávají split provozem (a občas také ne). O reálných kmitočtech EME stanic se dozvíte zde.

Abychom získali přehled o názorech aktivních VKV operátorů, kteří se věnují DX provozu, otevíráme zde do pátku 26.8.2005 anketu, ve které se můžete vyjádřit k otázce případných trendů realokace DX segmentu pásma 144 MHz. Věříme, že delegace ČRK, která se zúčastní konference IARU v Davosu k výsledkům této ankety přihlédne při formulaci svých stanovisek k této záležitosti. Vaše případné protinávrhy uveďte zde.

OK1VPZ

144 - 145 MHz  Bandplan    (OK1VPZ proposal)

Frequency [MHz] Maximum Bandwidth
(-6dB)
Mode Usage
144.000

144.025
500 Hz Telegraphy EME CW Exclusive
144.025

144.105
500 Hz Telegraphy

144.050 Telegraphy calling

144.100 Random MS CW calling

144.105

144.130
500 Hz Telegraphy, MGM
(JT65 EME )
All narrowband DX mode
144.130

144.140
500 Hz JT65 EME JT65 EME Exclusive
144.140

144.150
500 Hz Telegraphy, MGM
(JT65 EME, FAI )
PSK31,FAI & EME JT65 and Telegraphy activity
144.150

144.160
2700 Hz Telegraphy, MGM, SSB
(JT65 EME, FAI )
FAI & EME Activity SSB
144.160
 

144.450

2700 Hz  SSB, Telegraphy

144.195 - 144.205 SSB MS calling

144.300 SSB calling - centre of activity

144.450

144.495
2700 Hz SSB, Telegraphy, MGM
(FSK 441 MS)

144.470 FSK 441 MS random calling

144.500
 


144.795

20kHz All mode

144.500 SSTV calling
144.525 ATV SSB calling
144.600 RTTY calling
144.630-144.690 linear transponders
144.700 Fax calling
144.750 ATV FM calling

144.795

144.895
12kHz MGM

144.800  APRS

144.825 - 144.895 packet radio

144.900

144.995
500 Hz Telegraphy, MGM Beacons exclusive

Hlasování ukončeno 26.8.2005