ARRL Products:
Operating

(More)

On the Air with Ham Radio -- Have your license? Get radio-active! Inside are the secrets of enjoying Amateur Radio.

The ARRL Operating Manual - Special Edition -- Year 2000 collector's limited-edition, hard-bound in leather. 7th edition.

The ARRL FCC Rule Book -- Now Shipping! -- Your Complete Guide to the Amateur Radio Regulations. 13th Edition.

The ARRL Operating Manual CD 1.0 -- Find information on every mode, activity, and band. Fully Searchable. Use the CD-ROM to View and Print from the entire book!

The ARRL Net Directory -- 2001-2002 edition. Lists Amateur Radio nets registered with ARRL.

   

BPL je "znečištěním spektra", říká prezident ARRL

(volný překlad OK2KKW - originál článku najdete zde)

BPL  by mohlo použít linky nízkého a středního napětí jako jsou tyto, aby v obytných oblastech bylo možno přenášet digitální data s použitím kmitočtů na KV a začátku VKV pásem.

NEWINGTON, CT, Aug 6, 2003--ARRL prezident Jim Haynie, W5JBP, říká, že širokopásmový přenos dat elektrickým vedením (BPL)--pokud se více rozšíří -- bude reprezentovat "spektrum znečištění" na úrovni kterou je "obtížné si představit." Haynie takto reagoval potom, co shlédl videokazetu a předběžná data z nedávných studií ARRL  ve čtyřech státech USA, kde BPL je ve stadiu testování.

"BPL je nejkritičtější záležitost, před kterou jsou nyní radioamatéři postaveni a  která má pro ně potenciálně nejvíce zničující potenciál," Haynie řekl: V rámci rušení na KV a nízkých VKV pásmech "nic není na stejné stupnici jako BPL."

BPL je formou datového komunikačního přenosu po elektrických vedení  (PLC), přičemž technologie BPL užívá stávající vedení nízkého napětí k širokopásmovému datovému připojení do domácností a malých obchodů. Protože pro přenos se používá kmitočtů mezi 2 a 80 MHz, BPL ovlivňuje radioamatérskou komunikaci na celých KV a nízkých  VKV pásmech všude tam, kde je využíváno. Zastánci BPL -- v první řadě energetické distributorské společnosti--již mají v testování systémy BPL na několika trzích a jeden z nich již hodlá tuto službu nabízet komerčně.  Pravidla FCC pravidla již dovolují užití BPL, avšak zastánci tohoto druhu provozu chtějí dále uvolnit limity vyzařování. Taková změna by mohla ještě prohloubit interferenční potenciál BPL.

Na posledním radioamatérském setkání  (Austin Summerfest 2003) 1-2 srpna v Austinu, Texas, Haynie si prohlédl krátký videozáznam (viz níže), který shrnuje hlavní náměty nedávné studijní cesty do oblastí s testy BPL, které zorganizoval manažer ARRL laboratoří Ed Hare, W1RFI. Video, které porovnáná  technické údaje BPL se skutečností,  ARRL pečlivě shromažďuje a porovnání se ukázalo být skutečným překvapením i pro mnoho lidí v publiku.

Walt Dubose, K5YFW--asistent předsedy ARRL pro Pracovní skupinu multimédií (HSMM) -- řekl, že to co viděl, bylo to, co čekal. "Ale pro většinu navštěvníků--možná 60 procent--to bylo mnohem horší než si uměli představit, a pro některé z nich to byla skutečná pohroma," prohlásil. Dubose řekl, že  někteří z těch, kteří se dívali na tento videozáznam, jednoduše nemohli uvěřit , že BPL ve skutečnosti způsobí tak vysokou hladinu rušení.

W1RFI, Ed Hare, manažer laboratoře ARRL v jeho "BPL-mobilní," speciálně vybavené "laboratoři"  kontroluje KV spektrum z hlediska rušení od BPL. Ed Hare se  v poslední době se vrátil z navštěvy několika oblastí,  kde jsou BPL již v provozu.

Koncem července Hare procestoval asi 2000 km, aby navštívil  zkušební sítě BPL  v Marylandu, Virginii, Pensylvánii a New Yorku a kde provedl měření na některých  významných částech KV spektra. Také provedl záznam měření na kmitočtech nízkých VKV pásem. Pohyboval se přitom ve speciálně vybaveném vozidle naplněném rádiovou výbavou a měřicími přístroji. Jak Ed Hare řekl, nemusel dlouho sledovat přístroje k vystopování několika míst s velkým vyzařováním BPL, protože toto rušení bylo všude okolo.

"Úroveň rušení se vyskytovala v rozsahu od střední až do extrémně silné." Hare řekl: Video ukazuje S metr KV transceiveru, který se drží úrovně více, než S9, přičemž z přijímače se ozává praskavý zvuk, který spolupracovník  popsal jako praskání Geigerova počítače. Jen velmi nejsilnější amatérské signály prorazí skrz toto rušení na 20 a 15 metrech. Hare poznamenal , že intenzity pole z různých systémů BPL přitom odpovídaly limitům  FCC části 15 pro elektrické vedení přenášejícího datové přenosy PLC.

 

Tento videozáznam rušení BPL (MPEG soubor) který pokrývá  hlavní náměty nedávné cesty manažera ARRL laboratoří Eda Hareho W1RFI si můžete prohlédnout tady:

  • klikněte ZDE  pokud máte vysokorychlostní internetové připojení, nebo
  • klikněte ZDE  jestliže máte připojení přes vytáčenou telefonní linku.

Na videokazetě je na mnoha případech vidět, jak je při průjezdu automobilem všude po ulicích, kde je nadzemní energetické vedení, je možné registrovat nepoklesající úroveń rušení na pásmech  15-ti a 20-ti metrů. Hare řekl, že rušivý signál se šířil po vedení nejméně několik km okolo města.

"Rušivé signály by byly navíc omnoho silnější při použití ziskové antény," podotkl Hare. jeho vozidlo neslo na střeše namontovanou  vodorovně polarizovanou "Buddi"-pólovou anténu-- zatížený dipól.

Každá BPL síť se vyznačovala zvláštním  zvukem v závislosti na tom, jakou modulaci BPL v dané oblasti užívalo a Hare řekl, že byl během cesty schopen snadno rozlišit tři různé typy modulací. Zatímco ve většině případech, signál zněl jako šumy nebo pulsující hluk, v jednom městě, to připomínalo druh rušení podobné tomu, které vzniká při provozu počítačového monitoru, nebo podobného zařízení - připomínající jakési "trylkování záznějů" pokrývající pásmo ve velmi těsném sledu. "Přirozeně, vzdušné elektrické vedení na sloupech  bylo nejhorší," řekl Hare. BPL signály byly ale stále slyšitelné i v sousedství, kde byly položeny energetické sítě  pod zemí, i když zde bylo rušení poněkud utlumeno.

Hare užíval běžný KV transceiver --v této fázi Kenwood TS440-- aby v praxi monitoroval BPL signály na KV rozsazích. Jeho vozidlo ale také bylo vybavené dalším přijímacím zařízením vhodným k měření intenzity elektromagnetického pole.

ARRL již dokončil 120-stránkový balík textu a technických měření v odpovědi na požadavek FCC na průzkum elektromagnetické slučitelnosti s BPL, oznámený koncem května. ARRL plánuje podat odpovědi na tuto výzvu v termínu, který byl FCC prodloužen do 20 srpna.

Haynie provedl také jeho vlastní jednání v této věci, a to včetně jednání, kdy celkem již po 15 dnů v tomto roce jednal ve Washingtonu s představiteli FCC a s členy kongresu na téma BPL a dalších, s radioamatérským vysíláním souvisejících sporných otázek. "Bohužel, ta všechna jednání přinášejí značné finanční náklady, a hodně těchto druhů  aktivit ARRL nejsou tak viditelné vůči našim členům nebo amatérskému společenství," řekl.

ARRL prezident Jim Haynie, W5JBP, při přednášce: Hlavní rysy BPL jako základní sporné otázky na ARRL fóru během ARRL setkání Západního pobřeží v Austinu Summerfest 2003 srpen 1-2. [fotografie Walt Dubose, K5YFW]

Během jeho  nedávné zastávky v parlamentu, Haynie--doprovázený právním zástupcem ARRL (kterým je Chris Imlay, W3KD) --navštívil úřad republikána Billy Tauzina (R-LA), který předsedá Energetické komisi a Obchodního výboru a setkal se také s Howardem Waltzmanem, předsedy telekomunikační komise tohoto výboru. Rovněž se setkal  s členem štábu v úřadu republikána Ricka Bouchera (D-VA), člena telekomunikačního podvýboru a silného zastánce radioamatérského provozu.

Haynie říká, že  hodně radioamatérů by chtělo vědět více o BPL ale jsou odrazeni šířkou a hloubkou technické dokumentace a obsahu tohoto systému. Cítí ale, že návštěva video prezentace by mohla udělat silnější dojem. Vůči kritikům, kteří se domnívají, že ARRL si otázku BPL pěstuje jen jako "fígl" ke zvýšení rozpočtových fondů, Haynie uvedl, že ARRL by nebyla schopna jinak věnovat tolik úsilí do pokusu určit kvantitativně hrozbu BPL a postavit se jí tváří v tvář, neboť je opravdu skutečná.

"Průmysl, který chce provozovat BPL a jejich asociace řekly FCC a světu, že v zavedení systémů BPL se neskrývá žádné potenciální rušení." řekl Haynie. Poznamenal, že že Americká veřejná elektrická asociace, sdělila ve svých komentářích FCC, že ponechává na oponentech tohoto systému, aby nesli důkazní břemeno prokázání faktu, zdali  tato technologie představuje v praxi nějaké problémy s rušením jiných služeb.

"A naše video prezentace se snaží prokázat právě toto," řekl Haynie "Kdokoliv, kdo vidí, jak tyto signály BPL ruší na míle daleko podél elektrického vedení megahertz po megahertzu by měl být přesvědčen , že BPL--a dokonce i systémy provozované v rámci současných limitů vyzařování, daných FCC--jsou v pozici vážné hrozby celé KV a VKV komunikaci (na nižších VKV pásmech)."

Zatímco poslední termín pro počáteční komentáře k výzvě FCCz 23 května již uplynul, FCC nyní poskytla prodloužení termínu na odpověď na tuto její výzvu a to do 20. srpna 2003. Více informací je k dispozici na webové stránce ARRL. ARRL také vyplnilo 120-stránka balík komentářů a technických důkazů v odpověď na BPL NOI z 7. července. Tam je také další informace a další video týkající se tohoto problému: "Power Line Communications (PLC) and Amateur Radio."