Jaká asi bude budoucnost amatérského provozu packet radio?

Na základě diskusí, zveřejněných na slovenském diskusním fóru stránek www.vhf.sk a po nedávných setkáních s některými radioamatéry, kteří holdují tomuto druhu provozu, bychom si možná mohli všichni najít trochu času na zamyšlení, zda tento provoz o rychlosti pouhých 1k2, případně 9k6, má při dnešním rozvoji megabitových přístupových rychlostí ještě nějakou budoucnost - a pokud ano, tak jakou.

Výchozí pozice k těmto úvahám může být různá. Někteří si packet radio nedokáží vynachválit jako jediný relativně trvalý a bezplatný přístup k DX Clusteru, což může být zajímavé třeba pro KV radioamatéry, věnující se lovení vzácných QSL a QSO s  exotickými  "minizeměmi" , jiní zase nedají dopustit na možnost připojení k DX Clusteru z kopce při VKV závodech,  další ho berou jako nejlacinější variantu náhrady Internetu se zaměřením na nejzákladnější  radioamatérské informace. Ale pohled může být i ryze  telekomunikační - realita lidské komunikace říká, že prakticky žádný telekomunikační prostředek zavedený z potřeb jeho uživatelů dalším vývojem dokonalejších technologií zcela nezaniknul => tak se můžeme stále setkat nejen s AM rozhlasovým vysíláním na dlouhých vlnách, s poštovním telegrafem a dokonce s potrubní poštou. A nesmíme zapomenout ještě na  jeden aspekt - ekonomický. Každá podobná technologie žije jen tak dlouho, pokud je někomu užitečná.

Otázka by tedy asi neměla znít, zda amatérské packet radio zanikne, ale spíše, zda a jak bude nahraženo jiným datovým komunikačním prostředkem. 

Největším nedostatkem současného packet radia je extrémně nízká komunikační propustnost - rychlost 1k2 by tak snad mohla vyhovovat ještě před 15 lety, která naprosto znemožňuje efektivní přístup k mnoha radioamatérským pramenům - obrázkům konstrukcí, schemat a jiným pramenům, které radioamatéry zajímají. A protože radioamatéři jsou taky "jenom lidi", tak asi také k dalším informacím. Protože ale současný komunikační protokol AX25 (ve spojení s malou šířkou pásma a modulací FSK) nikdo zatím pro tento účel nemá velkou vůli nahradit něčím vyspělejším, co by mělo větší datovou propustnost, domnívám se, že packet radio v dnešním stavu asi  rok 2010 nepřežije.

Je to důvod ke skepsi? Myslím, že ne. Jádro odpovědi je uvedeno výše: ...každá technologie žije jen tak dlouho, pokud je někomu užitečná... Proč by se mohla stát současná technologie radiové komunikace, založená na protokolu AX25 a šířce NBFM kanálu neužitečnou ? - no samozřejmě proto, že bude nahražena něčím lepším, což bude nejen rychlejší, ale udrží si i ostaní dosavadní atributy amatérského packetu - tedy všeobecnou dostupnost a značnou komunikační robustnost - a samozřejmě cenu konvergující k nule.

Rozhlédněme se, co by to mohlo být - vzhledem k tomu, že radioamatérské informace dnes z prostředí BBS na packetu velmi rychle migrují na obecnou celosvětovou síť internetu, je nepochybné, že nová radioamatérská radiová komunikace musí umožnit především přístup k síti Internet (na kterém stejně již dnes jsou aplikace packet radio i se svými servery často integrálně připojeny), a to jednoduše, lacino, spolehlivě a rychle. Samozřejmě, že první, což čtenáře tohoto článku napadne, je služba GPRS via GSM. Splňuje mnohé atributy - funguje prakticky kdekoliv, je relativně spolehlivá, ale - není právě zadarmo  (jak závidíme našim přátelům v OM jejich zaváděcí cenu 99,-SK...) a také není dost rychlá - těch efektivních 30kbps českého Eurotelu tedy za nějaké "super" připojení rozhodně považovat nelze a požadavek nejnižší rozumné rychlosti 128kbps nesplňují ani ostatní tuzemští operátoři. Příslibem je technologie CDMA v pásmu 450 MHz, kde Eurotel nabízí připojení snadno dosahující 256kbps, ale pro naše účely bude cena velkou překážkou, a jinak to nebude ani u technologie GSM EDGE, kterou začínají naši Tenisti zkoušet na jižní Moravě. Musíme se tedy dívat jinam - pásmo 13cm je plné datových  signálů systémů R-LAN a WIFI v pásmu 2450 MHz, ale - zase není to zadarmo, dosah je s ohledem na rušení mizerný, spolehlivost nedostatečná a znovu - není to zadarmo... Na druhou stranu - přenosový protokol WIFI je velmi zajímavý a mohl by být pro radioamatérské datové aplikace  velmi nadějný - jen ho aplikovat tam, kde je pro radioamatérské datové aplikace kmitočtově relativně dost místa a málo rušení. Co takhle pásmo 24 cm ? Pokud se vyhneme satelitnímu segmentu, možná, že by se podařilo takový WIFI access point do toho pásma relativně snadno kmitočtově umístit - a zvýšit vf výkon na cca 10 W , aby se zajistilo pokrytí v okruhu alespoň 30 km bychom jako radioamatéři jistě zvládli "levou zadní". Stejně tak ovšem umístit mezi WIFI kartu svého PC a směrovou anténu datový "transvertor", který by převedl signály z pásma 2,4 GHz na požadovaný provozní kmitočet.  Anebo, zprovoznit takovou službu nikoli na uvedených 24 cm s typickým přenosovým protokolem 802.11b, ale zamyslet se, zda by nešlo zabít dvě mouchy jednou ranou - a zprovoznit si své amatérské Access pointy přímo uprostřed radioamatérského pásma 5,8 GHz dle standardu IEEE 802.11h. Připomínám, že chystaná "generální licence"  stejně prakticky znemožní úzkopásmový DX radioamatérský provoz v pásmu 5,8 GHz - ale zase - na druhou stranu - bychom teoreticky mohli "zatopit"  komerčním uživatelům tohoto radioamatérského pásma tím, že bychom je napadli přímo na jejich půdě - tedy zřízením radioamatérských accesspointů v tomto pásmu a s tímto druhem přenosového protokolu - ale s podstatně větším výkonem, odpovídajícím provozním podmínkám radioamatérské radiokomunikační služby. Výhodou na straně uživatele, připojujícího se k této službě by bylo použití zcela standardního zařízení pro protokol 802.11h již vysílajícího v povoleném radioamatérském pásmu (a navíc už jen vhodná anténa). (A dokonce, v případě vhodného kmitočtového a geografického umístění takového zařízení by se  možná mohlo podařit alespoň částečně ochránit od rušení ze strany podobných komerčních systémů ten téměř zanedbatelný střípek pásma, který potřebujeme pro svůj DX úzopásmový provoz.) Možná, že se nyní zeptáte, k čemu bychom, jako radioamatéři, potřebovali tak kapacitní připojení ?  Odpověď je prostá - no přece k připojení k Internetu! Asi si nyní položíte otázku - a slučuje se to s radioamatérským provozem ?

A tady jsme u jádra pudla: a proč ne ?  Pokud se podíváme  na vyhlášku o amatérské radiokomunikační službě č.201/2000Sb. - tak ať hledám, jak hledám, nikde nenacházím, že by připojení k Internetu radioamatérskými technickými prostředky v radioamatérském pásmu s výkonem, odpovídajícím uvedeným výkonovým limitům a modulacím uvedeným ve vyhlášce mělo být s něčím takovým v rozporu.

Posuďte sami:

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) amatérskou radiokomunikační službou - radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, pro vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tj. oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku výhradně z osobní záliby a nevýdělečně

neslouží snad připojení k Internetu prostřednictvím radiokomunikační služby k sebevzdělávání ?

g) paketovým uzlem - místo umožňující vstup do sítě pro přenos informací a dat mezi stanicemi,

nelze snad označit WIFI access point v pásmu 1,25, či 5,6 GHz za paketový uzel ?

(1) Druh provozu vysílacího rádiového zařízení je určen
- potřebnou šířkou kmitočtového pásma a
- třídou vysílání.

nelze snad z uvedené tabulky najít takový druh modulace, aby odpovídal výše uvedeným přenosovým standardům ?

Zdá se vám to nemožné ?  A proč ?  - Vždyť přece flexibilita v rámci platných předpisů by měla být radioamatérům vlastní. Jistě -  můžete namítnout - a jak to bude s použitím volací značky ? - jednoduše - bude to username vstupu na Internet prostřednictvím takového access pointu. Teď jistě namítnete - a co pokud se bude tímto "radioamatérským prostředkem" přistupovat na Internetu k neradioamatérským věcem, které nemají charakter "sebevzdělávání"? I na to existuje odpověď - jmenuje se to tzv. "Fair usage policy" je to tedy přesně to, co již uplatňuje OK1FUL na jeho Naganu - tedy, pokud se zjistí, že toto připojení radioamatér používá v rozporu s radioamatérskými předpisy, byl na tento access point připojen naposled...

Vím, ještě je okolo této záležitosti mnoho věcí, které bychom mohli diskutovat. Pokud tak chcete učinit, můžete se vyjádřit třeba tady. Cílem tohoto povídání bylo, že jsem vám dnes vaše myšlenky chtěl jen trochu pootočit jiným směrem - cesta vpřed (a to platí obecně, ne jen pro radioamatérský provoz) vede nejjednodušeji tak, že v rámci daných možností se pokoušíme aplikovat podobné nevšední postupy, týkající se využití obecně známých principů . A právě takový způsob myšlení by měl být nám, VKV radioamatérům, přímo vlastní.

Těším se tedy brzy na viděnou (webová kamera v hamshacku) pomocí radioamatérského bezplatného připojení k Internetu - třeba právě v tom zajímavém radioamatérském pásmu 5,8 GHz za pomoci  transceiveru ve tvaru PCMCI karty, který jsme koupili na rohu v obchodu s počítačovým příslušenstvím...

Možná, že právě tady se skrývá odpověď na budoucnost radioamatérského provozu Packet radio.

73! Vláďa OK1VPZ