Mistrovství České republiky za rok 2007 v radioamatérských závodech v pásmu 144MHz

Proč vůbec nějaké Mistrovství České republiky za výsledky v pásmu 144MHz? Pokud nějaké české občanské sdružení může bez konzultace s ostatními subjekty, kterých se to dotýká, si o vlastní vůli vyhlásit nějakou soutěž,  stanovit si pro ni vlastní podmínky a nazvat ji potom se značnou drzostí "Mistrovstvím České republiky", může se zcela nepochybně zcela stejným způsobem zachovat i jiné občanské sdružení. Před zákonem jsme si přece rovni, že. Výsledné pořadí ovšem potom má vůči českému právnímu řádu nepochybně zcela stejnou relevanci jako to "mistrovství" první - totiž žádnou...

Opusťme však oblast úvah o relevanci nějaké soutěže nazývané Mistrovství republiky a pojďme se podívat na to, jakých výsledků dosáhly české stanice, pracující v nejdůležitejších závodech během roku 2007 na VKV pásmu 144 MHz. Proč právě jen 144 MHz? Prostě proto, že dosáhnutí předního výsledku je na tomto VKV pásmu asi nejtěžší ze všech VKV pásem - především z důvodu velice silné konkurence, omezeného kmitočtového pásma, kde lze soutěžní provoz provozovat (zatímco většina radioamatérského pásma 2m zeje úplně zbytečně prázdnotou, neboť byla alokována již prakticky mrtvému provozu packet radio),  a v neposlední řadě potom z důvodu mimořádně silného rušení mezi jednotlivými soutěžícími stanicemi z důvodu používání nedokonalých komerčních zařízení, poměrně zbytečně vysokých VF výkonů a nakonec zejména díky technologii soutěžního provozu zvaného "multibeaming", která nám přinesla v honbě za výsledkem několika předních stanic bohužel spoustu problémů.

Neboť v radioamatérské veřejnosti sílí volání po obnovení soutěžních kategorií s omezeným výkonem, ukážeme si také, jak by takové virtuální pořadí Mistrovství republiky vypadalo, pokud by došlo k separátnímu vyhodnocení kategorie "Low power", případně pokud bychom do výpočtu zahrnuli bodového zisku za jednotlivé soutěže zahrnuli určitý korekční faktor, zohledňující výkon, či jiné technické parametry soutěžních stanic. Pokud máte pocit, že uvedené výsledkové tabulky jsou ve zvolených korekčních faktorech poněkud "natáhnuty na skřipec", vězte, že stejným způsobem se chová jiné občanské sdružení, které si rovněž zvolilo takové (i když jiné) korekční faktory za získané body v závodech, jen aby to vyhovovalo stanicím, které uvedené občanské sdružení podporují.

Zvolené hodnocení však nechce být nějakým "trucpodnikem" vůči jinému "mistrovství", pouze nabízí jiný pohled na výkonnost českých radioamatérských stanic pracujících na VKV, a to na základě jejich výsledků v závodech pouze na pásmu 144MHz. Vychází z toho, že nikdo jiný dosud takové "mistrovství ČR" nevyhlásil a pro soutěžící stanice mohou být níže uvedené výsledkové tabulky dobrou vzpruhou ke snaze o dosažení ještě lepších výsledků. Třeba se najde nějaký sponzor a pro podobné Mistrovství ČR za rok 2008 nabídne nějaké hodnotné ceny, které by mohly podpořit účast dalších OK stanic - a třeba už nejen v pásmu 144 MHz, ale třeba i na 432 a 1296 MHz, a to jak v High power, tak Low power kategorii.

Do té doby čtenáři našich stránek mohou zapřemýšlet, které z navržených způsobů hodnocení by se mohlo stát tím optimálním pro již nikoli virtuální, ale skutečné Mistrovství ČR za rok 2008 - vyhlášené zvlášť na pásmech 144, 432 a možná i 1296 MHz, tedy na 3 nejpopulárnějších VKV pásmech v Evropě. Na vaše názory se těšíme na našem diskusním boardu. Protože dáváme možnost se k navrženým variantám vyjádřit komukoli, kdo je českým (a slovenským) radioamatérem, věříme, že na základě těchto připomínek bude možné příští rok takové Mistrovství již skutečně vyhlásit se vší parádou a s větším morálním kreditem, než ono "mistrovství" jiného občanského sdružení, tvorby jehož podmínek se radioamatérská veřejnost nikdy zúčastnit nemohla. A pokud se taková "jednopásmová mistrovství"  pro nezájem veřejnosti neujmou, zůstane alespoň pro porovnání tento pokus jako zajímavé porovnání výkonnosti OK soutěžních stanic v jednom kalendářním roce.

Ale teď již k technikáliím níže uvedeného projektu. Pro hodnocení byly použity výsledkové listiny OK stanic uvedené zde. Jako soutěžní - pro výpočet tohoto "mistrovství" byly použity výsledky za 1 a 2 subregionál, Polní den, VHF Contest  a Marconi memorial Contest. Zvlášť bylo vždy vyhodnoceno pořadí stanic multi a single jako prostý součet výsledného bodového zisku za uvedené závody. Jako experiment bylo připraveny také výsledkové tabulky za kategorii "Low power" a "Full legal power", dále za "Single antenna" a "Multi antenna system", jakož i (pro veřejnou diskusi) společné pořadí Single a Multi, pro které byly navrženy některé korekční faktory, zohledňující technické parametry soutěžících stanic s cílem motivovat spíše k používání jedné směrové antény a jednoho PA středního výkonu...

Ostatně podívejte se na výsledky tohoto "nultého mistrovství" sami:

1) pořadí sestavené podle prostého, nekorigovaného součtu bodů, získané níže uvedenými stanicemi během roku 2007:
 
Kategorie Multi:
 
Pořadí Stanice bodů
1 OL8R 1388155
2 OL4A 1055764
3 OL3Z 993332
4 OK2M 988738
5 OK2KJT 858922
6 OK2KGB 681467
7 OK1KKI 673930
8 OK1KFH 658329
9 OL7C 655700
10 OK1OPT 640227
11 OK1KCR 624196
12 OK5Z 592140
13 OK2KRT 544328
14 OK2KJI 491950
15 OL1C 490937
16 OL5J 484168
17 OL4N 458943
18 OL1F 452639
19 OK2KYZ 432808
20 OK1KIK 403387
21 OK2RKB 400987
22 OK2KYC 396083
23 OK1KQI 385808
24 OK2KKW 374883
25 OK2KCN 365412
26 OL1Z 340245
27 OL7G 334251
28 OK1KCB 328567
29 OL5G 296070
30 OK2KCE 282975
31 OK2KWX 267543
32 OK1KFB 258741
33 OK2KGP 243392
34 OK2KJU 240109
35 OK1KPA 220422
36 OK1KCI 220010
37 OL1B 217178
38 OK1KKD 211573
39 OK2KEA 204670
40 OL7Q 203870
41 OL9W 197133
42 OK2IRE 187561
43 OK1KQH 183477
44 OK1KRY 181047
45 OK1RAR 165338
46 OK1KJO 163445
47 OK1OAB 160103
48 OK2KLD 151966
49 OK1KKT 146169
50 OK1KTT 129418
51 OK2KZC 116387
52 OL6M 113117
53 OK1KJB 111959
54 OK1KMG 111077
55 OK2KOJ 110022
56 OK1KOB 104643
57 OK2KAJ 97249
58 OK2KPS 95184
59 OK1OUE 91253
60 OL7D 88538
61 OK1KHI 81160
62 OK2OHA 80209
63 OK1KLL 80205
64 OK2KLA 79961
65 OK1KUT 77066
66 OK2KYK 68470
67 OK2OAJ 68287
68 OK1KPI 64264
69 OK2KOE 61791
70 OK1RCA 59821
71 OK1KVR 58893
72 OK1KKL 58889
73 OK1KFX 57213
74 OK2KWS 55291
75 OL4W 52287
76 OK1OFJ 51944
77 OK1KMU 51405
78 OK1KMP 49729
79 OK1KHA 48998
80 OK1ONI 46038
81 OK1KRI 44135
82 OK2KDJ 43609
83 OK2RAS 41446
84 OK1KGR 41065
85 OK2KTK 37448
86 OK1ROZ 37018
87 OK2KUB 36484
88 OK1KRJ 35882
89 OK2KOG 32197
90 OL2A 31878
91 OK2OAS 27058
92 OK1KEL 26659
93 OK1KIV 25074
94 OK2KLF 24868
95 OK2KYD 23744
96 OK1KHL 22111
97 OK1KTS 20382
98 OK2RSC 19601
99 OK1OHK 18177
100 OK2KWL 16609
101 OK1KAI 13364
102 OK1CR 12843
103 OK1KLH 12056
104 OK1ODD 7573
105 OK1ODC 5185

 

¨Kategorie Single:
 
Pořadí Stanice bodů
1 OK1AR 748263
2 OK1MCS 499971
3 OK1PGS 416267
4 OK2PVF 405475
5 OK1COM 360447
6 OK1TI 278273
7 OK2EZ 217710
8 OK1RF 210880
9 OK1HWU 208513
10 OK1ZDA 189618
11 OK1NOR 174017
12 OK1CID 146117
13 OK2TT 145198
14 OK5RA 140239
15 OK1IA 133508
16 OK2PTS 125298
17 OK6TW 121212
18 OK2BRX 117639
19 OK2VMU 108808
20 OK2VLT 100881
21 OK2BDS 98759
22 OK7ST 98353
23 OK2UUJ 94924
24 OK2ZB 92274
25 OK1FAN 90901
26 OL7S 90879
27 OK1CZ 89108
28 OK1VVP 86934
29 OK2AF 82899
30 OK1AGE 82830
31 OK1AKL 81019
32 OK2ZNT 79261
33 OK2PQS 70852
34 OK2PWY 70076
35 OK1FHA 69751
36 OK1GTH 67595
37 OK2UPG 66929
38 OK1PF 64353
39 OK1UDQ 63577
40 OK1CD 61504
41 OK1ASA 60588

42

OK2TKE 60010
43 OK2SAR 59850
44 OK2SLC 59830
45 OK2WZN 59736
46 OK1IEI 59239
47 OK6AB 58666
48 OK5OM 57928
49 OK1VEI 57550
50 OK1VBN 57405
51 OK1DSA 56250
52 OL2M 55441
53 OK2JI 55080
54 OK1DRX 54468
55 OK1IAL 53171
56 OK1AUK 52955
57 OK1GHZ 51583
58 OK1VLG 47529
59 OK2ER 46887
60 OK1DPO 43979
61 OK2BSP 43715
62 OK7U 43559
63 OK2PJW 42878
64 OK2PSC 42820
65 OK2ILA 42755
66 OK1DOZ 42289
67 OK5IM 41270
68 OK1WGW 41244
69 OK1SAT 41089
70 OK2BEN 39594
71 OK1AVP 39028
72 OK2BMU 38502
73 OK1TDS 38271
74 OK1VKC 38071
75 OK5TM 37562
76 OK1MGW 37373
77 OK1DIX 36766
78 OK1ZJB 35302
79 OL7N 35186
80 OK1DSZ 34956
81 OK2UWJ 34691
82 OK2TF 34561
83 OK1AJ 33941
84 OK2FUG 32384
85 OK1DJS 31541
86 OK1VSL 31031
87 OK1AXG 30945
88 OK1FOD 30441
89 OK5RS 30005
90 OK2PCE 29862
91 OK8ID 28450
92 OK2SKI 27615
93 OK1UDJ 27253
94 OK1DEU 25589
95 OK2MEU 24956
96 OK2VMJ 24903
97 OK1CR 24014
98 OK1ANP 23545
99 OK1IBB 23056
100 OK1MO 22234
101 OK2DGB 21887
102 OK1ARO 21826
103 OK2XQG 21790
104 OK1AIG 20488
105 OK1KZ 20219
106 OK5QZ 20199
107 OK2BSY 19110
108 OK1LT 18342
109 OK2VGD 18201
110 OK2IGL 18190
111 OK1CMA 17763
112 OK2VX 17468
113 OK6DJ/P 17385
114 OK1UMB 17232
115 OK1DOF 15698
116 OK1DMP 15140
117 OK2IWU 15079
118 OK2ZIL 14975
119 OK2SKP 14849
120 OK2FKF 14485
121 OK1ULE 14475
122 OK2TX 14124
123 OK2SY 13902
124 OK1JLM 13619
125 OK2JJA 13188
126 OK1VHF 13165
127 OK1IO 12847
128 OK2XKO 12825
129 OK2PHB 12748
130 OK1AXX 12552
131 OK1ZHV 12241
132 OK2XCR 11986
133 OK2BHL 11364
134 OK2VNQ 10798
135 OK2UFU 9933
136 OK2UIN 9615
137 OK2BUT 9573
138 OK2BDF 9335
139 OK2CLW 9216
140 OK2WPA 9009
141 OK2PNQ 8479
142 OK1AHO 8091
143 OK2FB 7979
144 OK1KMG 7046
145 OK2UHP 6663
146 OK2UDP 6662
147 OK1VTR 6596
148 OK2WYK 6427
149 OK2BDA 6164
150 OK2AB 6157
151 OK1NWD 5708
152 OK2PF 5274
153 OK1VOV 5155
154 OK1CAU 4646
155 OK1DDV/P 4516
156 OK2MET 4416
157 OK1SMY 4143
158 OK2MWK 4051
159 OK1FFH 3998
160 OK1XVW 3952
161 OK2DEY 3829
162 OK2GM 3597
163 OK1AYA 3199
164 OK2XKA 2842
165 OK2XCG 2539
166 OK1DST 2457
167 OK1ES/P 2091
168 OK2AIA 2078
169 OK1GET 1852
170 OK2SLJ 1590
171 OK2KFK 1223
172 OK2BUC 1201
173 OK5AR 1083
174 OK1DDA 897
175 OK1URO 878
176 OK1DSO 825
177 OK2WWW 712
178 OK7AR 622
179 OK1DJD 506
180 OK1ZAT 227

 

2) pořadí sestavené podle prostého, nekorigovaného součtu bodů, získané níže uvedenými stanicemi během roku 2007 - ale zvlášť pro "Low power" a "Full legal power "kategorie". Jako hranice pro "Low power" kategorii se proto toto hodnocení považuje :výkon ≤ 100W. V případě, že v některém ze závodů jinak QRO stanice použila výkon < 100W, je za tento závod její bodový zisk uveden v pořadí "Low power"..
 

Kategorie Multi, Low power:
 

Pořadí stanice bodů
1 OK1KCB 328567
2 OK2KGP 243392
3 OK2KCE 204919
4 OK1RAR 165338
5 OK1KJO 163445
6 OK2KLD 151966
7 OK2KZC 116387
8 OK1KMG 111077
9 OK2KOJ 110022
10 OK2KPS 95184
11 OK2KCN 92351
12 OK1KTT 87997
13 OL1B 82563
14 OK1KQH 81689
15 OK2OHA 80209
16 OK1KUT 77066
17 OK2KAJ 74252
18 OK2KYK 68470
19 OK2OAJ 68287
20 OK1KPI 64264
21 OL6M 63992
22 OK2KOE 61791
23 OK1RCA 59821
24 OK1KVR 58893
25 OK1KFX 57213
26 OK2KWS 55291
27 OK1KIK 53217
28 OL4W 52287
29 OK1OFJ 51944
30 OK1KMU 51405
31 OK1KMP 49729
32 OK1KHA 48998
33 OK1ONI 46038
34 OK1KRI 44135
35 OK2KDJ 43609
36 OK1KLL 43397
37 OK2RAS 41446
38 OK1KGR 41065
39 OK2RKB 37767
40 OK2KTK 37448
41 OK1ROZ 37018
42 OK2KUB 36484
43 OK1KRJ 35882
44 OK2KOG 32197
45 OL2A 31878
46 OK2KWX 28497
47 OK2KRT 27280
48 OK2OAS 27058
49 OK1KEL 26659
50 OK1KIV 25074
51 OK2KLF 24868
52 OK2KYD 23744
53 OK1KHL 22111
54 OK1KTS 20382
55 OK2RSC 19601
56 OK1OHK 18177
57 OK1KKD 17371
58 OK2KWL 16609
59 OL4N 14844
60 OK1KAI 13364
61 OK1CR 12843
62 OK1KLH 12056
63 OK1ODD 7573
64 OK1ODC 5185
65 OK1KRY 3642
Kategorie Single, Low power:

 
Pořadí stanice bodů
1 OK2EZ 217710
2 OK1ZDA 189618
3 OK2PTS 125298
4 OK2BRX 117639
5 OK2VMU 108808
6 OK2VLT 100881
7 OK2BDS 98759
8 OK2UUJ 94924
9 OK1FAN 90901
10 OL7S 90879
11 OK1CZ 89108
12 OK2ZNT 79261
13 OK2PQS 70852
14 OK1FHA 69751
15 OK2UPG 66929
16 OK1PF 64353
17 OK1UDQ 63577
18 OK1CD 61504
19 OK1ASA 60588
20 OK2TKE 60010
21 OK2SAR 59850
22 OK2WZN 59736
23 OK1IEI 59239
24 OK6AB 58666
25 OK5OM 57928
26 OK1VEI 57550
27 OK1DSA 56250
28 OL2M 55441
29 OK2JI 55080
30 OK1DRX 54468
31 OK1IAL 53171
32 OK1AUK 52955
33 OK1GHZ 51583
34 OK1VLG 47529
35 OK1DPO 43979
36 OK2BSP 43715
37 OK7U 43559
38 OK2PJW 42878
39 OK2ILA 42755
40 OK5IM 41270
41 OK1WGW 41244
42 OK1SAT 41089
43 OK2BEN 39594
44 OK1AVP 39028
45 OK2BMU 38502
46 OK1VKC 38071
47 OK5TM 37562
48 OK1MGW 37373
49 OK1ZJB 35302
50 OL7N 35186
51 OK1DSZ 34956
52 OK2UWJ 34691
53 OK2TF 34561
54 OK1AJ 33941
55 OK2FUG 32384
56 OK1DJS 31541
57 OK1VSL 31031
58 OK1AXG 30945
59 OK1FOD 30441
60 OK5RS 30005
61 OK2PCE 29862
62 OK8ID 28450
63 OK2SKI 27615
64 OK1UDJ 27253
65 OK1DEU 25589
66 OK2MEU 24956
67 OK2VMJ 24903
68 OK1CR 24014
69 OK1ANP 23545
70 OK1IBB 23056
71 OK1MO 22234
72 OK2DGB 21887
73 OK1ARO 21826
74 OK2XQG 21790
75 OK1AIG 20488
76 OK1KZ 20219
77 OK5QZ 20199
78 OK2BSY 19110
79 OK1LT 18342
80 OK2VGD 18201
81 OK2IGL 18190
82 OK1CMA 17763
83 OK2VX 17468
84 OK6DJ/P 17385
85 OK1UMB 17232
86 OK1DOF 15698
87 OK1DMP 15140
88 OK2IWU 15079
89 OK2ZIL 14975
90 OK2FKF 14485
91 OK1ULE 14475
92 OK2TX 14124
93 OK2SY 13902
94 OK1JLM 13619
95 OK2JJA 13188
96 OK1IO 12847
97 OK2XKO 12825
98 OK2PHB 12748
99 OK1AXX 12552
100 OK1ZHV 12241
101 OK2XCR 11986
102 OK2BHL 11364
103 OK2VNQ 10798
104 OK2UFU 9933
105 OK2UIN 9615
106 OK2BUT 9573
107 OK2BDF 9335
108 OK2CLW 9216
109 OK2WPA 9009
110 OK2PNQ 8479
111 OK1AHO 8091
112 OK2FB 7979
113 OK1KMG 7046
114 OK2UHP 6663
115 OK2UDP 6662
116 OK1VTR 6596
117 OK2WYK 6427
118 OK2BDA 6164
119 OK2AB 6157
120 OK1NWD 5708
121 OK2PF 5274
122 OK1VOV 5155
123 OK1DDV/P 4516
124 OK2MET 4416
125 OK1SMY 4143
126 OK2MWK 4051
127 OK1FFH 3998
128 OK1XVW 3952
129 OK2DEY 3829
130 OK2GM 3597
131 OK1AYA 3199
132 OK2XKA 2842
133 OK2XCG 2539
134 OK1DST 2457
135 OK1ES/P 2091
136 OK2AIA 2078
137 OK1GET 1852
138 OK2SLJ 1590
139 OK2KFK 1223
140 OK2BUC 1201
141 OK5AR 1083
142 OK1DDA 897
143 OK1URO 878
144 OK1DSO 825
145 OK2WWW 712
146 OK7AR 622
147 OK1DJD 506
148 OK1ZAT 227

 

Kategorie Multi, Full legal power:
 

Pořadí stanice bodů
1 OL8R 1388155
2 OL4A 1055764
3 OL3Z 993332
4 OK2M 988738
5 OK2KJT 858922
6 OK2KGB 681467
7 OK1KKI 673930
8 OK1KFH 658329
9 OL7C 655700
10 OK1OPT 640227
11 OK1KCR 624196
12 OK5Z 592140
13 OK2KRT 544328
14 OK2KJI 491950
15 OL1C 490937
16 OL5J 484168
17 OL4N 458943
18 OL1F 452639
19 OK2KYZ 432808
20 OK1KIK 403387
21 OK2RKB 400987
22 OK2KYC 396083
23 OK1KQI 385808
24 OK2KKW 374883
25 OK2KCN 365412
26 OL1Z 340245
27 OL7G 334251
28 OL5G 296070
29 OK2KCE 282975
30 OK2KWX 267543
31 OK1KFB 258741
32 OK2KJU 240109
33 OK1KPA 220422
34 OK1KCI 220010
35 OL1B 217178
36 OK1KKD 211573
37 OK2KEA 204670
38 OL7Q 203870
39 OL9W 197133
40 OK2IRE 187561
41 OK1KQH 183477
42 OK1KRY 181047
43 OK1OAB 160103
44 OK1KKT 146169
45 OK1KTT 129418
46 OL6M 113117
47 OK1KJB 111959
48 OK1KOB 104643
49 OK2KAJ 97249
50 OK1OUE 91253
51 OL7D 88538
52 OK1KHI 81160
53 OK1KLL 80205
54 OK2KLA 79961
55 OK1KKL 58889
 

Kategorie Single, Full legal power:
 

Pořadí stanice bodů
1 OK1AR 748263
2 OK1MCS 499971
3 OK1PGS 416267
4 OK2PVF 405475
5 OK1COM 360447
6 OK1TI 278273
7 OK1RF 210880
8 OK1HWU 208513
9 OK1NOR 174017
10 OK1CID 146117
11 OK2TT 145198
12 OK5RA 140239
13 OK1IA 133508
14 OK6TW 121212
15 OK7ST 98353
16 OK2ZB 92274
17 OK1VVP 86934
18 OK2AF 82899
19 OK1AGE 82830
20 OK1AKL 81019
21 OK2PWY 70076
22 OK1GTH 67595
23 OK2SLC 59830
24 OK1VBN 57405
25 OK2ER 46887
26 OK2PSC 42820
27 OK1DOZ 42289
28 OK1TDS 38271
29 OK1DIX 36766
30 OK2SKP 14849
31 OK1VHF 13165
32 OK1CAU 4646
 

3) výsledky všech stanic seřazené podle prostého součtu bodů za výše uvedené závody, ale uvedené zvlášť pro stanice, které ve výše uvedených závodech použily jen jednu anténu a pro stanice, které použily více antén (včetně multibeamingu)
 

Kategorie Multi, single antenna:

 
pořadí stanice bodů
1 OK2KJI 491950
2 OK2RKB 400987
3 OL1Z 340245
4 OK2KWX 267543
5 OK2KJU 240109
6 OK1KPA 220422
7 OL1B 217178
8 OK1KRY 181047
9 OK1KJO 163445
10 OK1KTT 129418
11 OK2KZC 116387
12 OL6M 113117
13 OK2KOJ 110022
14 OK1KOB 104643
15 OK2KAJ 97249
16 OK2KPS 95184
17 OK1OUE 91253
18 OK1KHI 81160
19 OK2KLA 79961
20 OK1KUT 77066
21 OK2OAJ 68287
22 OK1KPI 64264
23 OK2KOE 61791
24 OK1RCA 59821
25 OK1KVR 58893
26 OK1KKL 58889
27 OK1KFX 57213
28 OL4W 52287
29 OK1OFJ 51944
30 OK1KMU 51405
31 OK1KMP 49729
32 OK1ONI 46038
33 OK1KRI 44135
34 OK2RAS 41446
35 OK1KGR 41065
36 OK2KTK 37448
37 OK1ROZ 37018
38 OK2KUB 36484
39 OK1KRJ 35882
40 OL2A 31878
41 OK2OAS 27058
42 OK1KEL 26659
43 OK1KIV 25074
44 OK2KYD 23744
45 OK1KHL 22111
46 OK1KTS 20382
47 OK2RSC 19601
48 OK1OHK 18177
49 OK2KWL 16609
50 OK1KAI 13364
51 OK1CR 12843
52 OK1KLH 12056
53 OK1ODD 7573
54 OK1ODC 5185

 

Kategorie Single, single antenna:

 
pořadí stanice bodů
1 OK1MCS 499971
2 OK2EZ 217710
3 OK1NOR 174017
4 OK2TT 145198
5 OK1IA 133508
6 OK2PTS 125298
7 OK6TW 121212
8 OK2VMU 108808
9 OK2VLT 100881
10 OK2BDS 98759
11 OK2UUJ 94924
12 OK2ZB 92274
13 OK1FAN 90901
14 OK1CZ 89108
15 OK2AF 82899
16 OK1AGE 82830
17 OK1AKL 81019
18 OK2ZNT 79261
19 OK2PQS 70852
20 OK2PWY 70076
21 OK1FHA 69751
22 OK1GTH 67595
23 OK1PF 64353
24 OK1UDQ 63577
25 OK2TKE 60010
26 OK2SAR 59850
27 OK2SLC 59830
28 OK2WZN 59736
29 OK1IEI 59239
30 OK6AB 58666
31 OK1VEI 57550
32 OK1VBN 57405
33 OK1DSA 56250
34 OL2M 55441
35 OK2JI 55080
36 OK1DRX 54468
37 OK1IAL 53171
38 OK1AUK 52955
39 OK1GHZ 51583
40 OK1VLG 47529
41 OK2ER 46887
42 OK1DPO 43979
43 OK2BSP 43715
44 OK7U 43559
45 OK2PJW 42878
46 OK2PSC 42820
47 OK2ILA 42755
48 OK1DOZ 42289
49 OK5IM 41270
50 OK1WGW 41244
51 OK1SAT 41089
52 OK2BEN 39594
53 OK1AVP 39028
54 OK2BMU 38502
55 OK1VKC 38071
56 OK5TM 37562
57 OK1MGW 37373
58 OK1DIX 36766
59 OK1ZJB 35302
60 OL7N 35186
61 OK1DSZ 34956
62 OK2UWJ 34691
63 OK2TF 34561
64 OK1AJ 33941
65 OK2FUG 32384
66 OK1VSL 31031
67 OK1AXG 30945
68 OK1FOD 30441
69 OK5RS 30005
70 OK2PCE 29862
71 OK8ID 28450
72 OK2SKI 27615
73 OK1DEU 25589
74 OK2MEU 24956
75 OK2VMJ 24903
76 OK1CR 24014
77 OK1ANP 23545
78 OK1IBB 23056
79 OK1MO 22234
80 OK2DGB 21887
81 OK1ARO 21826
82 OK2XQG 21790
83 OK1AIG 20488
84 OK5QZ 20199
85 OK1LT 18342
86 OK2VGD 18201
87 OK2IGL 18190
88 OK1CMA 17763
89 OK2VX 17468
90 OK6DJ/P 17385
91 OK1UMB 17232
92 OK1DOF 15698
93 OK1DMP 15140
94 OK2IWU 15079
95 OK2ZIL 14975
96 OK2SKP 14849
97 OK2TX 14124
98 OK2SY 13902
99 OK1JLM 13619
100 OK2JJA 13188
101 OK1VHF 13165
102 OK1IO 12847
103 OK2XKO 12825
104 OK2PHB 12748
105 OK1AXX 12552
106 OK1ZHV 12241
107 OK2XCR 11986
108 OK2BHL 11364
109 OK2VNQ 10798
110 OK2UFU 9933
111 OK2UIN 9615
112 OK2BUT 9573
113 OK2BDF 9335
114 OK2CLW 9216
115 OK2WPA 9009
116 OK2PNQ 8479
117 OK1AHO 8091
118 OK2FB 7979
119 OK2UHP 6663
120 OK2UDP 6662
121 OK1VTR 6596
122 OK2WYK 6427
123 OK2BDA 6164
124 OK2AB 6157
125 OK1NWD 5708
126 OK2PF 5274
127 OK1VOV 5155
128 OK1DDV/P 4516
129 OK2MET 4416
130 OK1SMY 4143
131 OK2MWK 4051
132 OK1FFH 3998
133 OK1XVW 3952
134 OK2DEY 3829
135 OK2GM 3597
136 OK1AYA 3199
137 OK2XKA 2842
138 OK2XCG 2539
139 OK1DST 2457
140 OK1ES/P 2091
141 OK2AIA 2078
142 OK1GET 1852
143 OK2SLJ 1590
144 OK2KFK 1223
145 OK2BUC 1201
146 OK5AR 1083
147 OK1DDA 897
148 OK1URO 878
149 OK1DSO 825
150 OK7AR 622
151 OK1DJD 506
152 OK1ZAT 227

Kategorie Multi, multi antenna / multibeaming:

 
  stanice body
1 OL8R 1388155
2 OL4A 1055764
3 OL3Z 993332
4 OK2M 988738
5 OK2KJT 858922
6 OK2KGB 681467
7 OK1KKI 673930
8 OK1KFH 658329
9 OL7C 655700
10 OK1OPT 640227
11 OK1KCR 624196
12 OK5Z 592140
13 OK2KRT 544328
14 OL1C 490937
15 OL5J 484168
16 OL4N 458943
17