Informace k soutěži o Mistra ČR ve VKV radioamatérských soutěžích na pásmech 144 a 432MHz

Tuto soutěž náš klub vypsal před 13-ti lety a hlavním důvodem byla podpora aktivity malých stanic v kategorii do 100W, které jsou pepřem a solí VKV soutěžního provozu. Nezapomeňte, že v té době ještě IARU ani ČRK požadí v "Low Power" kategorii nevyhodnocoval a panovala obava, že v situaci, kdy "velké" stanice začaly používat multibeaming, by mohlo dojít ke ztrátě atraktivnosti VKV soutěží a jejich postupnému znehodnocení. Naštěstí se tuto myšlenku, kterou tato soutěž propagovala, podařilo prosadit, a již od roku 2010 je tato kategorie soutěžících stanic regulérně vyhodnocována a žije vlastním životem na obou pásmech, což je potěšitelné. Tím však de facto tato soutěž (MČR na VKV) v současné době již prakticky ztratila na efektivitě a mezinárodní radioamatérská komunita už hledá jiné cesty k udržení atraktivity VKV provozu. Není vyloučeno, že pokud by snad v rámci digitální hysterie zvítězila pochybná myšlenka, že VKV soutěže je možné znehodnotit účastí robotických stanic s provozem FT8, FT4 a podobně, bude potřebné znovu společně napřít všechny síly k popularizaci provozu stanic, obsluhovaných lidskými operátory a potom bychom MČR na VKV zaměřili tímto směrem. Proto, i když jsme již vážně přemýšleli o ukončení této celoroční soutěže pro nepotřebnost, vyhodnotíme podle dosavadních pravidel navíc i rok 2021, který je 14 ročníkem této soutěže a teprve po jeho ukončení rozhodneme, zda již nastal čas na její ukončení, či nějakou tu zásadní změnu.

Proto i letos doručíme vítězům, kterým srdečně blahopřejeme, tradiční skleněný "kryglík" se zvěčnělým zápisem o jejich mimořádném úspěchu, pochopitelně, pokud budeme mít relevantní informace, že stanice nezvítězila nějakým podvodným jednáním (jako je např výrazné překračování povolených výkonových limitů), které se stále mezi radioamatéry, k jejich vlastní škodě, objevuje. Těšíme se, že nám zdraví dovolí a pokud nás, s laskavým mlčením ČRK, ČTÚ nepřipraví o nějaká další pásma, opět se sejdeme spolu na pásmu a ze závodů potom všichni pojedeme domů s dobrým pocitem, že se nám opět podařilo překonat nějakou tu nepřízeň osudu a poměřit se úspěšně s tradičními rivaly. Není nutné vítězit nad ostatními, pokud zvítězíme sami nad sebou! Protože jen takové pozitivní výsledky nás na dlouhé cestě přípravy na zajištění co nejlepšího výsledku, stále pohání vpřed. A to je, o co tu běží!

Hodně štěstí, úspěchů a zdraví vám přeje klub OK2KKW.
OK1VPZ