Mikrovlnný závod 1997
(June SHF Contest IARU 1997 - Czech national result)

 

 

1296 MHz - SO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1PGS/P JN69OW 5359  28  600  OK2BLE  379  10 4x 13el YAGI
 2 OK2TT/P JO80IB 4780  35  952  OK1KRQ/P 298  10 35el YAGI
 3 OK2PWY/P JN89IW 3685  29  714  S51ZO  357  10 27el LOOP 
 4 OK1VMS  JO70GU 3635  27  774  DF0CK  319  120 4x SBF 
 5 OK2BLE  JN99FN 2808  20  1320  OK1KRQ/P 420  60 200cm DISH
 6 OK2PHM/P JO80IA 2360  20  850  DL1WA/P 326   1 1x SBF 
 7 OK2TF/P JN89PV 1991  17  725  HA1YA  320  10 4x SBF 
 8 OK2QI/P JO80OC 1157  14  1492  OK1KLL/P 180   3 G3JVL 
 9 OK1BMW  JO70EI  821  8  200  OK2PWY/P 173   5 kruhovy vlnovod 
10 OK2UAF  JN89AR  800  10  735  OK1VMS  165  15 15el YAGI
11 OK2BPR  JN99FU  396  7  300  OK2TT/P 127  60 30el YAGI
12 OK2BDK  JN99AM  269  7  269  OK2TT/P 110   3 4x 17el YAGI
  

1296 MHz - MO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KRQ/P JO60LJ 11402  56  1244  OL7Q/P  421  40 4x SBF 
 2 OL7Q/P  JN99FN 4794  29  1323  OK1KRQ/p 421  10 120cm DISH
 3 OK1KLL/P JN79IW 3716  29  500  OL7Q/P  273  10 4x 25el LOOP
 4 OK1KIR/P JO70EB 1647  13  325  OK2BLE  298  20 100cm DISH
 5 OK1KPA/P JN79US 1496  14  663  OL7Q/P  199  0,3 28el LOOP

2320 MHz - SO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OK2BFF/P JN89IW  820  8  714  OK1KIR/P 167  10 SBF 
 2 OK2BLE  JN99FN  322  5  1320  OK2BFF/P 124  10 200cm DISH
 3 OK2QI/P JO80OC  256  3  1492  OL7Q/P  108 0,03 G3JVL 
 4 OK2BPR  JN99FU  96  3  300  OL7Q/P  32   2 30el LOOP 
Denik pro kontrolu: OK2BDK


2320 MHz - MO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KRQ/P JO60LJ 1584  9  1244  DF0CK  216   1 120cm DISH
 2 OL7Q/P  JN99FN 1179  9  1323  OE5VRL/5 329  20 120cm DISH
 3 OK1KLL/P JN79IW  782  7  500  OE2CAL  263  10 4x G3JVL 
 4 OK1KIR/P JO70EB  203  3  325  OK2BFF/p 167  10 100cm DISH

5760 MHz - SO
   Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1AIY/P JO70SQ  113  2  1030  OK1KIR/p 108 0,001 75cm DISH
1-2 OK1UFL/P JO70SQ  113  2  1030  OK1KIR/p 108 0,002 65cm DISH

5760 MHz - MO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OL7Q/P  JN99FN  254  1  1323  OE3XKW  254 0,001 90cm DISH
 2 OK1KIR/p JO70EB  216  2  325  OK1AIY/p 108   5 horn 
  
10 GHz - SO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1VAM/P JO60LJ 6002  35  1244  DJ5BV  420   1 100cm DISH
 2 OK1JKT/P JO60OK 5006  30  875  DJ5BV  436   1 120cm DISH 
 3 OK1UFL/P JO70SQ 1458  11  1030  DL6NCI  267 0,05 65cm DISH 
 4 OK1AIY/P JO70SQ 1418  11  1030  DL6NCI  267   1 75cm DISH
 5 OK2QI/P JO80OC  933  5  1492  OK1VAM/P 305 0,07 horn 
 6 OK1MDK/P JN79PX  880  8  335  OK1VAM/P 173   1 horn 
 7 OK2BPR  JN99FU  126  2  300  OK2QI/P  94  0,2 horn 
 
10 GHz - MO
  Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
 1 OL7Q/P  JN99FN 1703  7  1323  OK1VAM/P 404 0,15 90cm DISH
 2 OK1KIR/P JO70EB  466  5  325  OK1VAM/P 107  0,2 horn 

24 GHz - SO
   Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1AIY/P JO70SQ  349  4  1030  DL4DTU/P 135 0,02 50cm DISH
1-2 OK1UFL/P JO70SQ  349  4  1030  DL4DTU/P 135 0,001 65cm DISH
 3 OK1MDK/P JN79PX  162  2  325  OK1AIY/P 81 0,15 35cm DISH
  
47 GHz - SO
   Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1AIY/P JO70SQ   5  1  1030  OK1UFL/P  5 10uW 25cm DISH
1-2 OK1UFL/P JO70SQ   5  1  1030  OK1AIY/P  5  7uW 25cm DISH

76 GHz - SO
   Call   LOC  Pts. QSO  Asl.  ODX   QRB  POW Ant. 
------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1AIY/P JO70SQ   5  1  1030  OK1UFL/P  5 10uW 25cm DISH
1-2 OK1UFL/P JO70SQ   5  1  1030  OK1AIY/P  5  9uW 25cm DISH
  
Vítězem v kategorii OVERALL Single se stal: OK1UFL/p 12016 bodů 
 hodnocen v pásmech: 5,7 - 10 - 24 - 47 - 76 GHz 
  
Vítězem v kategorii OVERALL Multi se stala stanice: OL7Q/p 36087 bodů 
 hodnocena v pásmech:1,3 - 2,3 - 5,7 - 10 GHz 
  

Komentař vyhodnocovatele:
Letošní Mikrovlnný závod byl nejkvalitnější v dosavadní historii tohoto závodu.
Zvýšil se počet zúčastněných stanic, zaslaných deníků bylo o 30 % více než
loni a účastníků ještě více. Závodilo se letos na sedmi mikrovlnných pásmech
a byly dosaženy velice kvalitní výsledky zvláště na pásmech vyšších. Přispěla k
tomu větší aktivita v sousedních zemí a také stále se zvyšující technická úroveň
používaných zařízení jak je vidět z výsledkové listiny. Potěšitelné je že kvalitní
výsledky byly dosaženy jak už tradičně ze západní oblasti ČR, tak i z oblasti OK2,
např. spojení s Lysé Hory a Praděda do Krušných hor v pásmu 10 GHz. Kvalitní
výsledky v pásmu 10 GHz dokumentuje fakt, že vítěz v kategorii single dosáhl
lepšího výsledku než vítěz v pásmu 1296 MHz. Také nejdelší spojení bylo uskutečněno
v pásmu 10 GHz. OK1AIY a OK1UFL rozšířili svoje bohaté technické vybavení o pásmo
76 GHz, kde v letošním roce navázali prvá spojení. Všechny tyto skutečnosti jsou
příslibem pro další ročníky Mikrovlnného závodu a pozvánkou pro další stanice.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se rozhodl OK VHF Club letos vyhlásit
celkového vítěze v kategorii single a multi na principu hodnocení OVERALL pro
UHF/SHF Contest I Region IARU. Jako vztažné nejnižší pásmo pro určení koeficientů
bylo vzato pásmo 1296 MHz. Podrobnosti tohoto hodnocení byly vysvětleny v samostatném
článku ve sborníku z Mikrovlnného setkání 1997, zbylé sborníky jsou ještě k dispozici
u OK1CA. Letošní Mikrovlnný závod se stal skutečně výbornou přípravou na Polní Den
a protože tyto řádky píši až po Polním Dnu 97, kde velice špatné počasí a průměrné
podmínky neumožnili kvalitní spojení, zvu všechny příznivce mikrovln k účasti na
největší závod sezóny, UHF/SHF/Mikrovlnný Contest I Region IARU, a také na Mikrovlnný
závod 1998.
OK1CA
Závod vyhodnotil: OK VHF Club