Soudruhům zase něco uteklo...  :-))             

O tom, jak se postsvazarmovským funkcionářům ve vedení ČRK stýská po době, kdy všechno dění na radioamatérských pásmech a s tím spojené informace měli pod svou kontrolou, asi nejlépe vypovídá perlička, uvedená v zápisu z prosincového jednání výkonného výboru ČRK (už ten název, že...).

Ostatně přečtěte si ten zápis celý - je to zajímavé čtení. A také třeba tento a následně opět prosincový zápis, kde se uvádí:

Připadá vám pokles řádně platících členů ČRK o 34 % brutální ? Mně také. Nicméně rozhodně je to blýskání na lepší časy. Jen aby nám funkcionáři ČRK  nezůstali jako ten pověstný kůl v plotě. Pro dosud tápající další info tady.
____________________________________________________________________

Uplynulý týden přinesl i další zajímavost, která stojí za zdokumentování. Zdá se totiž, že "skalní jádro" členské základny ČRK stále neztrácí agresivitu.

Za zaznamenání stojí i iniciativa skupiny radioamatérů, kteří se snaží o zachování stávajícího statusu quo ve věci přístupu na KV. Více najdete tady.

vpz