Kopie emailu OK1UU zaslaná do emailové konference ČRK:

-----Original Message-----
From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of barra.cz, s.r.o.
Sent: Thursday, June 17, 2004 6:59 PM
To: OK list
Subject: Dotaz

Praktický dotaz na OK1XU:

> Podmínkou plnoprávné účasti na sjezdu je přihlásit se k účasti na sekretariátu ČRK do 20.srpna 2004 písemně nebo elektronickou poštou. Co je to plnoprávná účast? Právo na oběd, nebo právo hlasovat? Co s členem, který přijde na sjezd a nebude v seznamu přihlášených účastníků? Nebude moci hlasovat? Kdo mu v tom zabrání, když je to člen ČRK? Jak byl určen termín 20. srpna? O jaký článek stanov se opírá fakt, že člen se musí na sjezd přihlásit předem? Jak je možné hodnověrně prokázat, zda se člen mailem přihlásil či nepřihlásil? Co se členy, kteří se přihlásí 21. srpna? Nebudou moci volit? A co když někomu neumožníte volit a on to napadne? Proč byl zvolen termín 20. srpna, uprostřed dovolených, o prázdninách? A kdo ho zvolil? A proč? Aby se lidé nemohli přihlásit? Manipulace VV ČRK je naprosto ohromující..............

73 Honza OK1UU
www.ok1vvw.cz