DUR - GHz - Aktivitätscontest

Tuto soutěž pořáda ke zvýšení aktivity v GHz pásmech Drážďanský VKV kroužek  (Dresdener UKW-Runde ) ve spolupráci S UKW referátem distriktu Sasko.

Termín: každá 3. neděle v měsíci od 08 - 11 hodin UTC (totožné s OK VKV provozním aktivem).

Účastníci: všechny řádně povolené stanice, bez ohledu na QTH

Výzva: CQ DUR

Frekvence: všechna povolená pásma nad 1 GHz

Druhy provozu: CW, SSB, FM, AM. Není povolen provoz přes aktivní převaděče

Kód: RST (RS) + pořadové číslo spojení, počínaje 001 + lokátor

Bodování: 1 bod / km na 23cm, 13cm a 3cm,

2 body/ km na 9cm a 6cm,

3 body/ km na 24GHz,

4 body/ km na 47GHz,

5 bodů/ km na všech pásmech nad 47 GHz

Hodnocení: - měsíčně, podle pásem a ročně (součet všech dosažených bodů účastníka. Vítěz obdrží pohár.

Deníky: mailem, v EDI formátu za každé pásmo zvlášť, nebo běžný papírový log poštou. Bude vítáno i přiložení údajů o stanici, QTH, komentářů, poznatků, příp. i fotografií

Adresa: j.schmidt@jetzweb.de  (jako předmět zprávy napiště DUR a svoji značku).

Nebo poštou:

Jens Schmidt (DH0LS), , Carolinenstrasse 48, DE- 07747 Jena, BRD

Výsledky: Výsledky budou publikovány v DUR- fóru (www.amram.de/forum/) na DUR setkání a na Distriktshomepage.

Termín publikování výsledků: 8 dní po contestu, čili do 2. následujícího pondělí.

Poznámka: 19.10.2008, 16.11.2008 a 21.12.2008 budou první contesty, zatím zkušebně a bez hodnocení a od ledna 2009 startuje potom oficiální soutěž.

Jsou povolena SSB spojení pro skedy, např. na 144.395 a 432.200 MHz.

Spojení z této soutěže lze libovolně použít i do hodnocení OK provozního aktivu, Saského Bergcontestu, či v prosinci nově startujícího GMA (German Mountain Award).

Z toho důvodu byl také zvolen stejný čas konání.

Přejeme Vám dobré DX, příjemné počasí a příjemnou zábavu v soutěži

Jens DH0LS