V poslední době se na na diskusním boardu OK2KKW opět objevily názory na téma, zda je správné, či nesprávné, aby se při VKV závodech zavedlo ustanovení, které by v budoucnosti zavedlo pravidlo sčítání výkonů více PA (pokud jsou použity a buzeny z jednoho budiče na stejném provozním kmitočtu) pro výpočet míry dosažení legálního výkonového limitu.

Protože mezi radioamatéry na toto téma existují dva protichůdné názory, bylo by možná zajímavé zjistit, jaká je procentuální podpora toho, či onoho postoje. Svůj pohled na věc můžete vyjádřit tady:

 

A jak to dopadlo?

Tak takto neslavně (viz vlevo) skončil po dvou dnech pokus o uspořádání ankety na téma, zda OK radioamatéři preferují, či nepreferují ve VKV závodech nelimitovaný počet PA, každý na mezi výkonového limitu.  Pokud byste snad měli pocit, že dopadla jednoznačně ve prospěch "multi multi Big Guns", mýlíte se. Ještě v pondělí 25.10 ráno byl poměr hlasů cca 70% ve prospěch přijetí regulace a jen cca 30% pro zachování předpokladu, že nejde o porušení stávajících podmínek.
Potom ovšem na emailovém konferenčním boardu ČRK zveřejnil OK1SRD návod na to, jak z jednoho počítače hlasovat vícekrát. Přirozeně - jde to - ochrana proti vícenásobnému hlasování na serveru, kde tato aplikace běžela (www.web-ankety.cz) je slabá. Co je ovšem zarážející: že si obhájci "MultimultimultiBIGGUNS" dali tu práci a že si následně jeden z nich našel čas před polednem napsat skript, který bude hlasy "pro"  posílat periodicky - takže během pár hodin přibylo dalších cca 500 hlasů... pro zjištění jeho IP adresy a její porovnání s již zveřejněnými adresami v diskusním boardu by stačilo zavolat administrátorovi serveru web-ankety... A mohli bychom to zveřejnit.

Ale proč ? Chlapci, tímto způsobem se před realitou utéct nedá. ČTÚ nikdy nepochyboval o tom, že výkonový limit 750W platí pro všechny PA najednou - a tedy se výkony jednotlivých PA musí sčítat. V tomto smyslu nebyl můj dopis, který ČTÚ na tento nesprávný výklad žádné bonzáctví, ale jen o upozornění na administrativní chybu, která způsobovala nejednoznačnost výkladu. V nově navrženém textu Vyhlášky o amatérské radiové službě, která se připravuje jako příloha nového Zákona o elektronických komunikacích bude už možná tento nedostatek odstraněn.

Co je ovšem zarážející více, je to, že 15 let po sametové revoluci se opět slušní lidé dostali do hluboké defenzívy - a někdy si už dokonce připadám, jak v Orwelově románu 1984 - vzpomínáte si na rčení, že kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost ? A tak se tady radioamatéři, kteří v každém národě vždy patřili mezi tu slušnější  část společnosti dostávají více a více pod vliv stále nestoudnějších lží, které - jen namátkou - například říkají, že OK1VJV a ostatní se zasloužili o zachránění majetku radioamatérů (ve skutečnosti je okradli ve prospěch hromadění majetku v rukách svazarmovců), nebo se dozvídáme, že OK1VPZ nebyl spoluzakladatelem OK-VHF Clubu (tam v té hospodě v Dolních Kralovicích na podzim 1990 - kdo si to pamatuje?), nebo, že vyhrát Vánoční závod tím, že kolektivka dělá imaginární spojení se svými vlastními členy je v pořádku, či že ČRK, SMSR a SZR nezakládali STBáci. A nebo, že OK1RR hned po sjezdu ČRK nezveřejnil na svých stránkách článek, který hned druhý den zmizel? Nebo že drtivá většina VKV radioamatérů v hlasování podporuje "velmi rozvolněný" výklad Povolovacích podmínek? Co je pravda a co je lež ?  Ještě to rozeznáváte ? Mým nedostatkem je, že si toho nějak nebezpečně moc pamatuju. Asi je to projev stáří...

Co máme na výběr? Stáhnout se do ulity stejně jako v 70 letech do jejichž společenského srabu čím dále rychleji směřujeme, nebo ještě chvíli vykřikovat, než nás ostatní radioamatéři podporovaní "mlčící většinou" definitivně nezpacifikují?  Dívat se, jak mocní "podnikatelé" s podivnou minulostí  vyhrávají závody jen proto, že si mohou dovolit do svého "koníčka" nasypat statisíce a přitom se neohlížejí na žádná pravidla?
Může mít ještě někdo radost z vyhraného závodu, ve kterém podváděl?  A jsou ještě někteří z nás ještě vůbec schopni rozeznat, co je podvádění a co ne?  A je to
, že o tom mluvíme, oprávněným důvodem k nenávisti vůči tomu, kdo toto téma otevřel?

Odpovězte si sami
OK1VPZ