DVA PŘEKVAPUJÍCÍ REPORTY   [Es v OK v roce 1958]

Onehdy přišel OK1AKA z pravidelné středeční schůzky v ÚRK v Braníku domů. V kapse si nesl nějaké ty QSL-lístky. „Celkem nic zvláštního nějací erpíři, sem tam nějaká ta Ú Bé pětka, zřejmě z jednadvacítky, ani to nestojí za prohlížení, prohlásil, když na ÚRK strkal kvesle do kapsy. Doma však celkem bez zájmu znovu prohlížel ty „plívy". A když vzal do ruky posluchačský lístek OK1-035975, lístek s Vaška Šindeláře, nemohl se vynadivit. Byl to totiž posluchačský report z pásma 1215 MHz, kdy s. Šindelář poslouchal stanici OK1KDF/p (1AKA je totiž ZO v této stanici) o PD na Hůrce u Klatov v síle 575. Na druhé straně lístku pak bylo toto sdělení: „Váženi soudruzi, jistě prominete že Vás obtěžuji svým posluchačským QSL lístkem, ale jinak nemohu protože je to můj první poslech na 1215 MHz. Proto Vás prosím, jestli byste mi zaslali Váš QSL-lístek. Mnoho úspěchů na 1215 MHz a též na jiných pásmech a mnoho 73 Vám přeje Vašek OK1-03597."

Věříme, že s Šindelář už od OK1KDF QSL dostat. Při této příležitosti považujeme za správné, abychom se o tom zmínili v naší VKV rubrice, poděkovali s. Šindelářovi za jeho snahu a úspěšnou práci a popřáli mu mnoho zdaru v jeho další činnosti na VKV. Věříme, že tou další činnosti nebude stále jen poslouchání, ale časem i vysíláni - a jistě úspěšné vysílání. Děkujeme Ti ještě jednou, Vašku, a pošli nám do AR fotografii svého zařízení.

Druhým, neméně zajímavým, až skoro neuvěřitelným překvapením, které toho večera 1AKA zažil, byl QSL od UB5CI, který nebyl potvrzením spojení na některém KV pásmu, ale reportem ze 145 MHz pásma. UB5CI resp. RB5CI slyšel dne 4. 5. 58 v 1920 MSK (1720 SEČ), jak OK1AKA. volá stanici OE6AP/p. Bylo to v závěru II.subregionálního závodu. 1AKA stanici OE6AP skutečně volal, jak jsme o tom na těchto místech před časem psali.

UB5CI slyšel Jardu RST 53/87 a podle zápisu v deníku odpovídal čas přesně době, kdy 1AKA stanici OE6AP volal. Z tohoto reportu se nedá dosti dobře usoudit, jakého charakteru zaslechnutý signál byl. Zajímavé je hodnoceni tónů T7, neboť 1AKA má čistou xtalovou „devítku". Lze tudíž také těžko říci, jakým druhem šíření se signál dostal až do Charkova (QRB 1570 km). Navíc pak měl 1AKA v té době anténu otočenou na jih, tj. právě kolmo na směr Praha-Charkov, kam anténa vlastně prakticky vůbec nevyzařovala. Je pravděpodobné, že došlo k odrazu na nehomogenním resp. ionisovaném útvaru ve vyšších vrstvách atmosféry. Víme, že během II. subreg. závodu byl v Brně zaslechnut SM6BTT, když se pokoušel o spojení s OE6AP odrazem o ionisované stopy meteorického roje Akvarid, jehož maximum spadalo právě do oněch dnů.

Pro nevěřící otiskujeme kvesli UB5CI. Text praví: To Radio OK1AKA confirming: 144 Mc cw heard call OE6AP/P May 4 1958 at 1920 MSK. Ur sigs 53/87. Tx: 20 watts. Rx: 10 tubes. Antenna: G.P. 8x2 el. rotatory beam. Vlad.

Podle stručného popisu na QSL-lístku používá UB5CI toto zařízení: RX-10 elektronek, TX-20W, anténa 2 x 8 prvků (zřejmě 16 prvk. soufázová), tedy celkem průměrné amatérské zařízení. Škoda, že nejsou uvedeny další údaje, jako kmitočet (pokud je xtalový), vstup přijímače. apod. Věříme, že nám UB5CI na naši žádost sdělí další údaje o tomto poslechu a připojí ostatním zajímavé zprávy o činnosti na VKV v UB5. Otázkou je na př., zda UB5CI poslouchá na 2m pravidelně, nebo zda poslouchal proto, že věděl o pořádání II. subregionální VKV soutěže. Zajímalo by nás všechny jistě také, jak je to s pravidelným provozem na 2m pásmu v UB5 a v. SSSR vůbec. Sovětské. RADIO se o vlastním provozu na 2m prakticky nezmiňuje, i když technické popisy zařízení na toto pásmo se tam v poslední době objevují stále častěji. Je sice pravda, že pásmu 38-40 MHz je v tomto časopise věnována velká pozornost, provoz na něm je hodně rozšířen, ale za VKV pásmo v dnešní době již považovat nelze. V každém případě je však QSL UB5CI dokladem toho, že v SSSR je o tento druh amatérské činnosti na skutečných VKV pásmech zájem. Škoda, že sovětský časopis RADIO dosud nemá pravidelnou rubriku, která by jistě podobně jako u nás přispěla ke koordinaci a další popularisaci VKV činnosti. Je zřejmě již jen otázkou krátkého času, kdy dojde k prvnímu spojení OK-UB.

A těsně před uzávěrkou se dovídáme z 9. č. rakouského časopisu OEM, že také OE3WN/P obdržel report (57/89) od UB6CI; také z II. subregionálního závodu. Bylo to 4. 5. ve 2310 MSK. I zde bohužel chybí další podrobnější údaje. V reportu je však zřejmě jedna chyba. 4. 5. totiž byla neděle, s v neděli večer OE3WN/P na Schneebergu již nebyl (toho si kol. Juříček v OEMu zřejmě nevšimnul). To je však asi jen přepsání u UB5CI, který slyšel stanici OE3EN/P již v sobotu večer. A to bylo tak asi hodinu před tím, kdy byl v Brně slyšen SM6BTT.

Snad se nám podaří přinést časem další vysvětlení v této záležitosti. Avšak i beztoho lze již dnes učinit jeden závěr, závěr již několikrát potvrzený. Že totiž amatéři mohou být a jsou platnými pomocníky vědeckých pracovníkům při objevování nových závislostí a objasňováni nových problémů. V průměru nelze sice amatérská zařízení v dnešní době co do kvality srovnávat s přesnými a citlivými přístroji vědeckých ústavů, ale tento přirozený nedostatek je ze značné části vyrovnáván jejich kvantitou, velkým počtem amatérských zařízení, která jsou neustále v provozu. Má-li být této výhody účinně využito, je logicky žádoucí co nejtěsnější spolupráce mezi jednotlivými amatérskými organisacemi, neboť jen tak mohou být za dnešního stavu amatérské VKV techniky dosažené úspěchy prohloubeny, resp. dosaženo dalších. Shodou okolností můžeme v této záležitosti poukázat na déle, uveřejněné závěry ze zasedáni evropských VKV referentů, které jsou praktickou ukázkou dobré mezinárodní spolupráce a jest si jen přát, aby se v budoucnu tato skutečná mírová spolupráce dále úspěšně rozvíjela za účasti dalších zemí.

Přejeme všem našim čtenářům doma i v za hraničí dobré zdraví, mnoho zdaru v práci i na pásmech a těšíme se příští měsíc na shledanou.

OK1VR - AR 11/1958 (převedl OK1TEH)