Již příští měsíc se bude rozhodovat o osudu radioamatérské komunikace v pásmu 70 cm !

Dovolte proto ještě krátký pokus o překlad výtahu informace, uvedené na této webové stránce. Více k této věci bylo diskutováno na VKV setkání zájemců o mikrovlnnou a EME komunikaci na Třech studních o víkendu 16 až 17 května. Reportáž z tohoto setkání a další odkazy k tomuto problému najdete zde, zde, zde, zde a zde, přičemž velmi zajímavý odkaz je zde,

V této souvislosti je také vhodné poznamenat, že IARU svým členským organizacím doporučuje zde, aby:

"Member societies need to take action well in advance of 1st April by:
.........asking their administrations to actively support the concept of.....
.........mentioning our position on 1.38 "

Věřím tedy, že také ČRK jednal v této věci s ČTÚ... 

A nyní již ke slibovanému překladu:

    Contact CITEL Site Map Search CITELGet help for site featuresCambiar a la versión en espańol de esta página
  About CITEL | Calendar | Committees | Fellowships | Forum | Publications | Web Resources      
    Home ~ Committees ~ PCC.II ~ WG-WRC Esta página en espańol   

Volný překlad OK1VPZ

Příprava na jednání Světové radiokomunikační konference 2003 (WRC-03)

Preparations for the World Radiocommunication Conference - 2003 (WRC-03)

 World Radiocommunication Conference se bude konat v Ženevě ve Švýcarsku od 9.června do 4 července 2003.

Mezi-americké stanovisko pro World Radiocommunication Conference

(výňatek)

Jednací bod 1.38: úkol: zvážit způsob získání až 6 MHz kmitočtového spektra ve směru ze satelitu k Zemi pro účel výzkumu přírodních zdrojů Země v kmitočtovém pásmu 420-470 MHz, podle rozhodnutí číslo 727 (dle výsledků konference WRC-2000);

Způsoby řešení:

Možnost 1: začlenit do kmitočtové tabulky na úrovni sekundární služby ve směru satelit - Země aktivní  satelitní službu v tomto pásmu zajištěnou činností senzorů instalovaných na družici pro účely monitorování stavu životního prostředí, což je významný program  pro ochranu životního prostředí. Na základě různých studií lze říci, že pásmo 432-438 MHz je nejvhodnějším kandidátem pro tuto službu. V souvislosti s tím přidat do kmitočtové tabulky omezení sloužící k zabezpečení ochrany existujících služeb

administrativy podporující volbu 1: Argentina, Brazílie, Kanada a Mexiko

Možnost 2: protože prozkoumání kmitočtových přídělů  ITU-R neukázala kompatibilitu mezi touto službou (EESS) a pozemskou radiolokací, ani mezi EESS a amatérskou službou v zmíněných pásmech; stáhnout z toho důvodu rozhodnutí 727 (WRC-2000).

Administrativy podporující volbu 2: Kolumbie, Kostarika, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay a Spojené státy americké.

CITEL vzhledem k tomu, že bere v úvahu co bylo dohodnuto na posledním setkání Pracovní skupiny, a vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný formální odpor vůči kterékoli z uvedeným možností, v zastoupení předsedy konzultační pracovní skupiny pro přípravu WRC-03 navrhuje podpořit Možnost 2 týkající se WRC-03 jednacího bodu 1.38  přípravy WRC-03 jako součást mezi-amerických návrhů na konferenci.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tolik tedy americké stanovisko.

Jaké je ale stanovisko ČTÚ ?  Kterou z možností bude podporovat delegace České republiky ?  Jaké stanovisko asi budou zastávat ostatní evropské delegace na této konferenci ? Přijdeme díky družicové radarové službě o amatérské pásmo 70 cm ? Co v této věci dosud udělali zástupci různých radioamatérských organizací v České republice ?

Vím, že mám nepříjemné otázky. Ale pokud je ještě čas něco skutečně udělat, pojďme to alespoň zkusit. Za sebe slibuji, že se pokusím alespoň vyvolat jednání s ČTÚ v této věci.

 OK1VPZ