Nad 56 Mc [první zaslechnutá stanice via Es nad 110 MHz v květnu 1947?]

Adolf Klemeš, OK1KA

Po delší přestávce navštívil jsem opět Krkonoše a zaujal 25. a 26. V. 1947 QRA na Kokrháči (1.434 m) jako svém zbývajícím bodě Krkonoš, hodícím se pro UKV. Bohužel počasí opět nebylo valné a i pásma byla chudá na účastníky, ač pokusy byly včas ohlášeny OK1CAV. Přesto však provedená spojení přinesla dosti zkušeností, aby bylo možno odhadnouti další možnosti pro UKV pokusy zejména pod 56 Mc. Jednalo se mi hlavně o 224 Mc. Zkoušena OSO postupně na 56, 112 a 224 Mc. Na 56 Mc byly výsledky prakticky stejné jako u spojení dřívějších. Na 112 Mc provedeno QSO s OK1XJX (Vinice u Kolína 232 m n. m. S8) a s OK1BMX (Sokol u Turnova 559 m n. m. - S9). Pro 224 Mc zbyl jen OK1XJX na stejném QRA jako výše. Slyšel jsem ho 25. V. t. r.[1947] - S7, on mne pro vadu v Rxu jen S2, ale R5. Došla mi zpráva od kol. Bruny (RP1290), který mne ten to den slyšel na Kuklíku u K. Hory (357 m n. m.) S7 při téměř vysazené superreakci. Dne 26. V. byly pro mne conds bd, ježto jsem byl zahalen mraky a pršelo. Slyšel jsem OK1XJX na témže QRA S5, R5, on mne S3 R5 po úpravě cívek svého Rxu. RP1290, který byl ten tokráte u něho mne slyšel S5R5. Obě OSOs byla provedena bez obtíží. Použité zařízení: Tx v obou případech tříbodý MO (elektronka Rd 2,4 Ta), modulovaný RL 2,4 P2 (viz KV 3/47 inpt 0,6 W, Rx - 1KA laděná v. f. (RV 2,4 P700), detekce kombinovaná se superreakcí (RL 2,4 Ti), koncový stupeň (RL 2,4 P2), 1XJ má Jonese (RL 2,4 T1) s koncovým stupněm (RL 2,4 P2), bez v. f. RP 1290 má taktéž Jonese, avšak elektronkami na detekci a superreakci RL 2,4 P2 a na konci RV 2,4 P700. Antény pro vysílání i příjem byly vertikální λ/4, neboť λ/2 dobře „nešly“. Jejich délky budou pravděpodobně velmi kritické a bude nutno tuto záležitost znovu přezkoušeti vůbec.

Za zmínku stojí, že při QSO dne 26. V. t. r. [1947] na 112 Mc slyšeli jsme dvě anglicky mluvící stanice (u 1KAX S9, u 1XJX S5), jež podle povahy provozu byly pravděpodobně vojenské. Volacích značek během našeho poslechu nepoužívaly. Bohužel déšť a nutný odchod za povinností znemožnil mi další sledování obou stanic. Přesto však výsledek pokusu jest uspokojivý a dodává naději na zvětšení QRB.

Až dosud dosáhl jsem QSO: na 56 Mc - 150 km (Černá Hora - Hostomice s OK2MVX, slyšen na Kleti 1YW S8 - 220 km), na 112 Mc - 67 km (Oškobrh u Poděbrad - Ještěd s 1LIX a 50 km (Oškobrh - Kozákov s 1BMX - S9) a konečně na 224Mc - 82 km (Kokrháč v Krkonoších - Vinice u Kolína s 1XJX, slyšen RP 1290 na Kuklíku u K. Hory - 90 km). Škoda jen, že činnost na pásmech jest poměrně malá a je mimoto ještě značně rušena superreakcí RP Doufejme vsak, ze se časem poměry i po této stránce zlepší.

Krátké vlny 3/1947 (pro stránky OK2KKW přepsal OK1TEH)

Poznámka OK1TEH: Vzhledem k datu 26. května je celkem pravděpodobné, že šlo o šíření via Es, nejspíš někam do Anglie. Je také možné, že šlo o americké stanice, které vysílaly někde v prostoru Šumavy, pokud ale zvážím, že bylo použito celkem jednoduchých přijímačů a málo směrových antén, je to méně pravděpodobné. Pro zajímavost jsem v LiveMUF od G7RAU simuloval spojení mezi OK (JO70) a G (IO90) na 112 MHz, potom centrum šíření bylo nad JO30, kritická frekvence = 26,6 MHz a MUF 146,7 MHz! při vzdálenosti 1093 km.

Za zmínku také stojí, že další možný poslech stanice na takto vysokých kmitočtech kolem 2m v OK byl v roce 1958 UB5CI a EA2-791U v roce 1960. Úplně první 2m Es QSO bylo 14.června 1959 mezi G a I a u nás až v roce 1965 mezi OK3KDX/p a GC2FZC.

PS: možná se divíte, že se zde mluví o pásmu 112 MHz. Je to proto, že to bylo ještě v době před konferencí v Atlantic city.

Více viz:

http://www.ok2kkw.com/es/eska.htm

http://www.ok2kkw.com/vcg1959/ms1960.htm

http://www.ok2kkw.com/next/1985es.htm

http://www.ok2kkw.com/es/6m_es1947.htm