G0AFH Home GB3VHF Home

překlad článku uvedeného zde: http://www.g0afh.com/gb3vhf/gb3vhf_press_release.html

Radioamatérská tisková zpráva


GB3VHF - výměna za nový maják, projektovaný pro 21.století


Po několika desetiletích vynikající služby, byl maják na kmitočtu 144.430 MHz, umístěný ve Wrothamu v hrabství Kent (JO01DH), v neděli 26.února 2006 vyměněn za poslední technickou novinku, která zahrnuje řadu nových  vysokofrekvenčních a digitálních vylepšení.

Tento nový majákový vysílač je výsledkem celého roku vývoje a konstrukční práce skupiny čtyř radioamatérů, což má za výsledek poskytnutí možností, které ještě nikdy předtím u radioamatérských majáků nebylo možné využívat.

Srdcem majáku je zařízení přímé kmitočtové syntézy, postavené a naprogramované Andy Talbotem G4JNT. Tento díl generuje signál přímo na 72 MHz a po průchodu LC a krystalovým filtrem je zdvojován do pásma 144MHz ještě předtím, než přichází do výkonového zesilovače. DDS obvod je kmitočtově zavěšen na přijímač systému GPS, což  majáku umožňuje, aby byl mimořádně kmitočtově přesný - CW nosná (telegrafní značky) je přesně na 144.430000MHz.

Nejdůležitějším vylepšením nového majáku je to, že díky použití DDS mohl být  maják naprogramován k tomu, aby vysílal také na nových digitálních provozních modech. Tak, jako dříve, maják vysílá volací značku a lokátor telegraficky, nicméně nyní používá A1A namísto dříve používaného FSK.

Mimo to, aby se umožnilo maják monitorovat  v extrémních vzdálenostech, maják navíc vysílá svou značku a lokátor také v digitálním modu WSJT JT65B.

Použití GPS navíc také umožňuje nastavit přesné časování klíčovací sekvence, takže například sekvence JT65B začíná přesně na začátku každé sudé minuty a trvá  48 vteřin.

Telegrafní sekvence začíná na začátku každé liché minuty a také posledních 13 vteřin po relaci JT65B.

Na začátku každé liché minuty a 30 vteřin po celé hodině, v přesném časovém bodě, 140 mikrosekund po vteřinové referenci UTC, přijaté ze systému GPS, je reverzována fáze nosné majáku, a to celkově 28-krát během 30-ti vteřinového časového úseku. Výsledkem je fázová změna BPSK v rytmu 1bit/vteřinu v sekvenci 10101010…..  Tento BPSK mod byl  vložen proto, aby uživatelům umožnil použití přesné časovací metody jako podporu experimentům týkajících se příjmu koherentních signálů, k měření doby přenosu radiových signálů a testování parametrů radiového šíření.
V případě, že je ztracen příjem GPS, maják přeruší vysílání sekvence JT65B a nahradí ji sekvencí morse tak dlouho, dokud není zavěšení na GPS obnoveno.

VF část majáku vyvinul Sam Jewell G4DDK, spoléhající se na obvod Mitsubishi RA30H1317 (power amplifier module) na místě PA. Rozsáhlé využití VF LC a krystalové filtrace zajišťuje, že maják vyhovuje těm nejpřísnějším požadavkům CEPT na vysílače v kmitočtovém pásmu VHF. Maják v tomto směru prošel všemi vyčerpávajícími testy. Výstupní VF výkon majáku je 30 wattů.

Napájecí zdroje dodávají napětí 12 & 24 voltů, které slouží k napájení celého majáku, byly navrženy Davidem Bowmanem G0MRF, který zajistil velkoryse pojaté řešení, ve kterém jsou součástky provozovány hluboce pod svými limity, což napomůže potřebám vysoké spolehlivosti. Předimenzované chladiče znamenají, že není zapotřebí používat žádné chladicí ventilátory bez ohledu na teplotu okolí.

Chris Whitmarsh G0FDZ, provozovatel majáku, zajistil integraci těchto jednotek a vyrobil mechanickou konstrukci majáku včetně souvisejících věcí. Při návrhu nového majáku byla věnována pozornost co nejsnadnější údržbě, aby se minimalizoval čas, kdy je maják mimo provoz v případě objevení se jakékoli závady.

Tento "hardware" nového majáku je však teprve čtvrtý od doby, kdy byl tento maják poprvé uveden do provozu, což se stalo v roce 1959 během mezinárodního Geofyzikálního roku (International Geo-physical Year - IGY).

Antény majáku se sestávají ze dvou 3 prvkových antén Yagi směrovaných v azimutu 288 a 348 stupňů a jsou umístěny cca 48 metrů nad zemí. Tyto antény zůstávají původní a jsou používány od léta 1980, kdy současný stožár nahradil ten původní. Základna stožáru je v nadmořské výšce 213m.

Software k dekódování modu JT65B je možné jednoduše získat na Internetu na stránce WSJT: http://www.g0afh.com/gb3vhf/%20http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT.

K dekódování JT65B nalaďte přijímač tak, abyste získali zázněj cca 1500Hz na přijímači nastaveném na USB, přičemž údaj na stupnici by měl být 144.4285. Potom by měl být JT65 dekódován správně.

Skupina konstruktérů by byla velice ráda, pokud by mohla dostat poslechové reporty ze všech částí britských ostrovů a z kontinentální Evropy.

Maják byl financován pouze uvedenými čtyřmi členy týmu, nicméně zároveň s povděkem připomíná, že některé součásti pro výstavbu nového majáku byly získány darem od těchto radioamatérů: Russ G4PBP, Derek G3GRO, Dave z Quartslab Ltd a Simon G3LQR.

Pro detaily řešení kmitočtové syntézy DDS tohoto majáku prosím navštivte webovou stránku Andy Talbota na: www.scrbg.org/g4jnt ,a pro další informace a fotografie  zařízení majáku můžete navštívit webové stránky majáku na: www.g0afh.com/gb3vhf


Chris Whitmarsh G0FDZ
(provozovatel majáku GB3VHF)

Andy Talbot G4JNT

Sam Jewell G4DDK

David Bowman G0MRF

Zprávy o příjmu signálu majáku jsou velice vítány. Prosím následujte tento odkaz a použijte ji k zaslání vašeho poslechového reportu, obsahujícího vaši volací značku, lokátor, stanoviště a další komentáře.

Back toG0AFH page

volný překlad OK1VPZ
______________________________

Kopie z DX Clusteru s prvními poslechovými reporty nového GB3VHF:

G4DCV    144430.0 GB3VHF      JT65b Identification 144.430  1400 26 Feb 2006
G4RRA    144430.0 GB3VHF/B    Seems to now send JT65B as wel1516 26 Feb 2006
PE1ITR   144430.0 GB3VHF/B    nice JT65b beacon -13db       1603 26 Feb 2006
EI5FK    144430.0 GB3VHF/B    Max -3db                      1722 26 Feb 2006

Informace o našem majáku OK0EP: http://www.ok2kkw.com/ok0ep.htm

Další informace o provozu radioamatérských majáků v OK: http://www.ok2kkw.com/okombeacons.htm