Úvaha nejen gigahertzová

Vím, že jakákoli moje úvaha na téma radioamatéři a GHz pásma bude v ČRK okamžitě smetena se stolu s odvoláváním se na obecné "vývojové trendy", "společenský zájem" a "pokrok, který nezastavíš". Nicméně toto téma mi vrtá v hlavě už dlouho a i když chápu uvedené důvody, nedá mi to, abych se s ostatními VKV radioamatéry nepodělil o své myšlenky. Ten přívlastek "VKV" zdůrazňuji úmyslně, protože naše mentální odlišnost vůči obvyklému myšlení  "KV" radioamatérů je ohromná. Ačkoli jsme veřejností házeni do jednoho pytle těch, kteří ruší televizi, ve skutečnosti jsou ty odlišnosti a z toho plynoucí zájmy na míle a míle vzdálené. Zatímco na KV je radioamatérským cílem vedle sběru unikátních spojení do co nejvíce odlehlých míst naší dobré planety rovněž něco toho vzrušení při masivním pile-up během krátkovlnných závodů a soutěží. To původní téma samostudia, vzdělávání a výměny technických poznatků se na KV prakticky vytratilo, KV radioamatéři jsou dnes často technicky nevzdělaní, zařízení i všechny související hejbly lze koupit jako housky na krámě a proto nepřekvapí, když takový KV odborník mudruje, jak v PA vyměnit pojistku... Tímto posunem se KV radioamatéři od poslední komunikační revoluce před cca 70-ti lety (přechod z CW a AM na SSB) výrazně přiblížili k uživatelům občanských radiostanic, od kterých se dnes liší hlubšími znalostmi ionosférického šíření a (dosud částečně) schopností digitální komunikace bez nutnosti použití výpočetních pomůcek - mluvím zde o schopnosti komunikace v "morse telegraphy", protože zkratka CW je technickým označením něčeho jiného. Zdá se, že konečným hřebíčkem do rakve tohoto "průkopu slepé uličky" je všeobecná dostupnost internetové komunikace, která dnes již pokrývá nejen Zemi a její okolí, ale i Měsíc. Dřívější mezilidská komunikace se smrskla na komunikaci mezi počítači, které si v souladu se svým programovým vybavením vyměňují reporty (už ani ne ty klasické) o vzájemné slyšitelnosti a používají k tomu například komunikační protokol FT8, nebo - v souladu s okamžitými módními trendy - protokol jiný. Skuteční KV radioamatéři tak postupně vymírají a jsou nahrazování CB uživateli ionosférického šíření, kteří s nimi sdílejí omezené technické znalosti a vynikají tím, že mají zájem svých cílů dosahovat co nejrychleji - nejlépe ihned a patří často mezi generaci lidí "nové generace", kteří se chlubí tím, kolik mají prachů i když nic neumí a na svou neschopnost jsou dokonce hrdí. Proto jim plně vyhovuje KV komunikace, která je díky existenci zemské ionosféry většinou mimořádně snadná, útlumy na cestě mezi vysílačem a přijímačem jsou nízké, takže postačují i jen náhražkové antény se záporným ziskem typu "kus drátu" a hlavně se dotyční nemusí nic učit k tomu, aby mezi svými vrstevníky vypadali jako "borci". Není překvapivé, že tyto "rychlokvašné odborníky" dnes poznáme především podle dvoupísmených sufixů a naivních technických dotazů. Bohužel, společnost dnes tento způsob "radioamatérské komunikace" považuje za víceméně standardní a do toho šuplíčku se jménem "KV" dnes háže radioamatéry bez výběru.

Jenže naštěstí ne všichni radioamatéři patří mezi tyto občanské uživatele snadných ionosférických spojení. Je tady řada radioamatérů, kterým nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Ti ke své činnosti a s tím souvisejícím uspokojením nepotřebují berličku ionosféry. Zatímco v USA byli podporováni, dostali licenci třídy "technician" a mohli tak rozvíjet své technické schopnosti, v sovětském bloku byli potlačováni, protože armáda používala KV komunikaci a zájemci o radiovou komunikaci byli odrazeni od dosahování výsledků svých schopností primárním telegrafním drilem. Nic proti tomu, radioamatér bez znalosti telegrafní komunikace je dnes i na VKV pásmech jedincem kulhajícím na obě nohy, nicméně v těch dobách byli radioamatéři v naší části světa sešněrováni tím, že ani nesměli postavit pořádné zařízení a používat VF výkony, které by umožňovaly další rozvoj jejich osobnosti - včetně poznání, že bez znalosti telegrafie budou navždy patřit mezi komunikační outsidery. A proto, nebo i přesto, si tito lidé zvolili jinou cestu - cestu komplikovanou, dlážděnou nezbytnými technickými znalostmi a lemovanou neúspěchy - cestu VKV komunikace. A když již vykročili tímto směrem a překonáváni překážek jim začalo přinášet uspokojení, nechtěli se vrátit mezi ty "obyčejné", kterým k uspokojení stačí dosažení spojení s nějakou skálou v moři, ale vydali se cestou mikrovlnnou - tedy výše a dále. Tyto lidi už nikdy nikdo nenacpe do pytlíku "normálních ionosférických uživatelů", byť snaha jít tímto směrem byla ve vedení našeho samozvaného člena IARU vždy přítomna. Nepochybně to souvisí s poměrem zastoupení těch, kteří jsou schopni něco nového vytvářet a těch, kteří preferují rychle a snadné dosažení cílů, aby sami sebe mohli považovat za něco výjimečného. Doba, kdy radioamatéři již nemusí být násilně členy nějakého pochybného spolku naštěstí skončila a dovolím si proto odhadnout, že zatímco "ionosférických borců" bude mezi radioamatérskou komunitou v OK zhruba 3/4 lidí a zhruba třetina z nich bude členy spolku, který jim poskytuje levnou QSL službu, tak těch, kteří patří mezi "překonávače překážek" bude možná cca 1/5 všech radioamatérů a až na výjimky mezi členy samozvaného svazarmovského sdružení nepatří. Zbytek patří mezi "obojetné" a většinově bez vlastních výhradních názorů a postojů. Prostě se jen vezou. Nu a protože ti, patřící k oporám samozvaného člena IARU sami sebe (byť nelegálně) prezentují jako zástupce všech OK radioamatérů (a co si budeme namlouvat - to "zastupování" patří mezi historické trendy v myšlení české veřejnosti), nepřekvapí, že při všech jednáních - ať už s orgány státní správy, nebo Armádou ČR - zdůrazňují nutnost zachování radioamatérské komunikace především v krátkovlnných pásmech a naznačují vstřícnost k ústupkům  v oblasti kmitočtových pásem, které je primárně nezajímají. A to v rozporu s tím, že členy ČRK je dnes už jen stěží 1/3 radioamatérů v OK. Výsledkem je, že ČRK hloupě hájí to, co nám nikdo nebere, protože ta pásma jsou komerčně nezajímavá a naopak by klidně obětovali pásma, která jsou zcela klíčová pro opravdové VKV radioamatéry!

Ale - ruku na srdce - přiznejme si, že to není pouze situace v OK, ale i v ostatních evropských zemích (a celém .1.regionu IARU), kde má armáda historicky a společensky silné postavení a intenzivní ingerenci do správy kmitočtového spektra. A tak, ačkoli je Česká republika zemí s výrazně vyšším podílem VKV radioamatérů na celkovém počtu držitelů radioamatérské licence - z historického hlediska sem patří velké díky Jindrovi OK1VR a jeho rubrice "VKV" v AR - představitelé ČRK nehnuli ani prstem za obhajobu tohoto výjimečného postavení značky OK ve světě... Vraťme se však k IARU - a musím podotknout IARU R1, kde dlouhé roky velel vysloužilý generál z NATO. A teď dovolte zajímavou exkurzi do historie ještě starší. Přelomová poválečná konference ITU v roce 1947 odsouhlasila první poválečný Radiokomunikační řád, kde byly některá VKV pásma přidělena amatérské radiokomunikační službě (ARS) výlučně!!! Jsou to pásma 2m, 23cm, 13cm, 6cm a 3cm. To slovo výlučně si zapamatujte a ponechme stranou pásmo 2m, které má tento atribut dodnes (naštěstí). Ovšem dnešní komerční a předtím i armádní tlak na ostatní (a nejen radioamatérská) GHz pásma je tak velký, že  ITU a následně i další národní radiokomunikační regulátoři v 1.regionu ITU (to víte, vůně peněz je pro obvykle mizerně placeného úředníka neodolatelná) od té výlučnosti ustoupili a ARS přiřkli status služby podružné. A tak VKV radioamatéři postupně přišli o "výlučnost" a stali se pouhými trpěnými přílepky k přednostní primární službě, před kterou se musíme krčit. Je na místě si položit otázku: "kdo za to může"? Původní "výlučná" alokace pro ARS patřila IARU. V ITU, natož u národních regulátorů by se nikdo neodvážil tento statut zrušit, pokud by k tomu nebyl souhlas držitele. Není důležité, kdy se tak stalo, důležité je, že IARU (které se postupně rozdělilo podle regionů ITU) zájmy radioamatérské obce nehájilo a pokud hájilo, tak především u pásem KV. Což je zcela v souladu s tím, kdo ve vedení IARU sedí a jaké jsou zájmy těchto lidí. Proč hájit (a tento názor sdílí i OK1RI) GHz pásma, když o ně stejně přijdeme. Nejenže si tihle lidi nevidí do huby, ale ani, a to zejména, naprosto nechápou souvislosti. Ať už jde o zájmy armádních složek, tak i o zájmy komerčních provozovatelů, vždy jim šlo o poměrně významné části kmitočtových pásem - desítky, nebo stovky MHz. Proč? Protože imperativem doby je bezdrátový přenos dat. Stačí se podívat, jak silné postavení mají u národních regulátorů (čím slabší regulátor, tím mají komerční operátoři silnější postavení) provozovatelé sítí bezdrátového přístupu k internetu, kterým úředníci vycházejí všemožně vstříc. Nu a tak jsme de facto přišli o pásmo 6cm, kam lidé z ČTÚ (v jiných zemích EU tomu tak není) napsali všeobecné (čti bezplatné) oprávnění pro provoz WIFI sítí a stejné je to u pásma 10 a 24GHz. Nyní se ITU pod silným politickým tlakem EU chystá zlikvidovat pásmo 23cm. A toto všechno je o lidech ve vedení IARU, kteří dosud nepochopili zcela zásadní vliv možnosti nízkoúrovňové (příjem na hranici šumu) komunikace v GHz pásmech pro budoucnost radioamatérské komunity. Souvisí to s tím, že tito lidé (jak už to u ionosférických radioamatérů bývá), nerozumí své věci, nedívají se dopředu dál, než na špičku svého nosu a VKV (potažmo GHZ) pásma považují za bezcennou hračku. Ale o tom, jak je bezcenná, svědčí miliardy, které komerční zájemci platí za alokace několika desítek MHz v těchto pásmech. Představte si, že by tyto pásma dodnes výlučně drželo IARU...  A k tomu je ještě třeba dodat, že dnes ITU již přehodnotilo svůj dřívější postoj o výlučném přidělení. A tak národní regulátor bude napříště mít právo do pásma ARS umístit další provozovatele (a to platí jak pro 70cm, kde ARS sdílí primární status, tak třeba i pro pásmo 2m) Všude tam se možná brzy setkáme se signály provozovatelů, kteří sice nebudou mít před ARS přednost (to mimochodem platí i pro 6cm, zatímco na 3cm má ARS stejné postavení jako pozemní služba WIFI operátorů), ale budou nás rušit. Takže sbohem DXingu a EME... Stěžovat si můžete, můžete i protestovat, ale...

Je možné se proti těmto trendů bránit? Kupodivu ano a to dosti úspěšně! Sami jsme si to vyzkoušeli při jednání o dlouhodobém přídělu kmitočtů pro ARS v pásmu 9cm, kterou následně ČRK "zasklil"... Jde o to, udělat tyto pásma pro jiné provozovatele jako nezajímavá. A protože pro ně jsou klíčové kmitočtové příděly (jak je uvedeno výše) v pásmu desítek až stovek MHz, braňme se tím, že definitivně opustíme požadavky na nesmyslně široké historické alokace. Na 9cm stačí radioamatérský DX segment jen 1MHz, na ostatních GHz pásmech to není jinak. Pokud by IARU (ČRK) hájili na každém pásmu 1-2 MHz pro ARS (no tak nebudeme mít převaděč pro amatérskou DVB-T, jak například kdysi navrhoval ČRK ten OK2ER...) o takové pásmo by komerce rychle ztratila zájem. To také dodnes de facto chrání naše postavení v pásmu 2m...Na 9cm je například pásmo pro ARS na rozhraní mezi pásmem pro mobilní 5G data a vojenskou radiolokací. A protože chování uživatelů pro přístup k internetu je takové, jaké je, vyskytla se důvodná obava, že i jen jeden věci neznalý uživatel 5G modemu může způsobit armádě rušení. V případě, kdy by toto hraniční pásmo (může to být jen jeden, nebo 5MHz jako v jiných zemích EU) bylo svěřeno radioamatérům, měli by vojáci po starostech: radioamatér totiž tam, kde je rušen, nevysílá (protože neslyší slabé stanice)... Jenže ČRK tuto už hotovou dohodu zničil. Jsem zvědav, jak dopadne jednání IARU a ITU o věci alokace ARS v pásmo 23cm - a velice se obávám, že "ionosféričtí borci", kteří si nevidí ani na špičku nosu budou i nadále obhajovat celý kmitočtový příděl 1240 až 1300MHz. Pokud tomu tak bude, ARS v tomto populárním GHz pásmu bude bez milosti zlikvidována. Pokud by souhlasili se zúžením na pouhý jeden MHz na 1299MHz, máme šanci. Co myslíte, že IARU (a "odborníci" z ČRK) asi budou prosazovat??? Mám však naději, že RSGB, která uhájila 9cm a rovněž ARRL na uvedeném zasedání ITU, který se podařilo totéž (congrats!), tam budou mít lidi, kteří věci rozumí a mají to v hlavě srovnané...  A kdyby to nešlo jinak, co třeba takhle podat žalobu IARU na ITU ať prokáže, že mají explicité souhlas IARU s převodem výlučné kmitočtové alokace pásem pro ARS z roku 1947 na alokaci sekundární? Pochybuji že ji mají...

Chápu, že soudruzi z ČRK by nejraději radioamatérské vysílání v OK postupně (a potupně) kanalizovali do pásem KV. Pochybuji ovšem, že někomu z nás, kteří se 50 let věnujeme VKV by ještě mohlo ionosférické šíření a pásma zasviněná FT8 nějak učarovat...

ok1vpz

31.5.2022