Vážení přátelé EME provozu,

Nyní, když máme před sebou prezentaci předsedy SLRC G4SJH uvedené na našem webu, se můžeme všichni dozvědět o faktech a číslech. Prezentaci najdete zde: https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/06/23cm-band-and-rnss-jne2022.pdf  Je toho hodně, o čem lze říci a spekulovat, ale nechte naši mysl v pohodě a soustředit se na řešení. A to je místo, kde potřebujeme naši komunitu. A dovolte mi shrnout některé důležité pokyny a fakta:

* Musíme udělat maximum, abychom bezpečně uhájili pásmo 23 cm pro amatérskou radiovou službu. Ale prosím, zdržte se divokých akcí na sociálních médiích nebo reflektorech, jakož i je zde na Moonnet atd. Mohlo by nám to všem ublížit, pouze pokud si nevybereme správnou cestu diplomacie!

* Někteří si mohou myslet, že jsme všichni spali, zatímco situace se nám vymkla z rukou. A ano, Galileo tam bylo už mnoho let, ale nikdy nám to nezpůsobilo žádný problém. Až donedávna jsme proto žili v míru, dokud nedošlo k incidentu s rušením pozemní stanice systému Galileo z radioamatérského ATV převaděče a tím došlo k otevření Pandořiny skříňky.

* Tento problém se pochopitelně dotýká nejen EME komunity, ale nejen to. My (IARU) tedy budeme muset zapojit všechny uživatele do pokusu o nalezení řešení.

* Jedním z řešení, na která se nyní zaměříme, je představit alternativní bandplán na WRC23, aby ukázal naši ochotu změny a pozitivní přístup. A ano, to by mohlo znamenat, že musíme přesunout segment vysokého výkonu na horní okraj alokace. Takový bandplan je nyní nejvyšší prioritou pro IARU a jak Bob KA1GT správně řekl, jedná se o globální problém, takže se týká všech regionů. Světová rada v IARU je proto zapojena (a přítomna zde na amatérském setkání ve Friedrichshafenu, Německo) a volá po celosvětovém přístupu.

* Dohodli jsme se, vytvořit pracovní skupinu pro vývoj alternativního bandplanu. Brzy objasníme, kdo bude součástí pracovní skupiny. Nakonec vám mohu říci, že  Barry G4SJH a já (PA2DW) i Zdenek OK1DFC, (také všichni přítomni zde v Ham-Radio ve Friedrichshafenu Německo), zařídili to, aby Barry může situaci během EME2022 následně představit v Praze. Poté můžeme učinit naše první kroky vpřed, kteří vyřeší tento velmi náročný problém!

Přeji vám vše dobré,
Dick

PA2DW

VHF+ Manager Commission C5

24.6.2022   07:11h

volný překlad OK1VPZ / OK2KKW club

Poznámka OK1VPZ: Celou patálii sleduji už řadu let a měl bych několik poznámek:

  • radioamatérská služba v pásmu 23cm byla kdysi exkluzivním přídělem. Kdo a kdy v IARU (ARRL) rozhodl, že bude nadále sekundární službou? Může takový souhlas ITU předložit?
  • přesun úzkopásmových druhů provozu do segmentu 1299MHz musí být až dalším krokem pro zrušení všech širokopásmových radioamatérských druhů provozu
  • měli bychom zvážit ukončení provozu všech neobsluhovaných radioamatérských zařízení mimo segment 1298 až 1300MHz včetně de facto neobsluhovaných vysílačů FT8.
  • musíme si uvědomit, že potenciální rušení navigačních přijímačů je v praxi většinou méně kritické, než na měřeních, které představil Barry G4SJH. Úzkopásmové rušení, byť o stejné výkonové úrovni, jako širokopásmový přenos dat, nezpůsobí jeho přerušení, ale jen vyšší chybovost a protože radioamatéři ve své komunikaci udělají nejpozději po minutě delší mezeru, rušení zmizí a data se načtou správně. Sdílením radioamatérských signálů tedy nedojde k přerušení satelitní navigace, ale jen k případnému zpoždění.
  • Výkonová úroveň 100W, se kterou se nyní pro radioamatérské vysílání počítá, je stejně nedostatečná, to všichni, kdo provozují EME a podobné druhy DX provozu, dobře ví. Jednání by tedy mohlo sledovat výkonové omezení v čase - například střední úroveň výkonu radioamatérského vysílání v jakékoli minutové periodě nesmí přesáhnout uvedených 100W. Souvisí to úzce s potendiálním rušením přenosu dat, uvedené v předchozím bodě.  Výkonová úroveň EME vysílačů, používajících jako anténu parabolické zrcadlo, by neměla být předmětem výkonové restrikce, pokud je anténa používána v elevaci větší, než 30° nad horizontem.

Vlada OK1VPZ