VKV zpravodaj IARU - vydání 64 z 24.října 2014.

Napsal ON4AVJ, nový předseda VKV komise IARU  Region 1.

Zde je (pouze pro web OK2KKW) překlad originálního textu: http://www.ok2kkw.com/iaru/iaru_c5_newsletter_64_2014.htm

(Úvodní slovo) Od nového předsedy:

Když jsem v pátek 20. září odjížděl z Bruselu, netušil jsem, že bych se mohl vrátit jako nový předseda komise C5. Oficiálně budu ve funkci od 1.listopadu 2014.
Především bych chtěl poděkovat Michaelovi OE1MCU za jeho vynikající práci v posledních 9.letech. Udělali jsme spoustu posunů vpřed ve vyjasnění v kmitočtových plánech našich rozdílných pásem. Zejména bych chtěl Michaelovi poděkovat za jeho velké úsilí na contestovém robotu. Jsem si jist, že bude sdílet své znalosti, aby s novým týmem jej udělal ještě výkonnějším.

Společně s Jörgem DJ3HW, naším novým zástupcem předsedy, budeme pracovat na projektu obrany a zlepšení využití našich VKV a mikrovlných pásem - společně s řadou dalších radioamatérů. Komunikace o tom, co se stalo, je v naší společnosti důležitá, takže bych chtěl ročně vydat 4 zpravodajské Newslettery.
Dám vám více podrobností o tom, čeho bych chtěl dosáhnout během dalších 3 let v dalším Zpravodaji. Mezitím si můžete přečíst mé shrnutí v příloze.

IARU Konference ve Varně - Albena, Bulharsko, 21 až 27 září 2014 - krátké sdělení (skupiny) C5

Na zasedáních C5 se zúčastnilo 31 delegátů, kteří reprezentovali 25 členských organizací (včetně 5-tí zastoupených). Bylo sestaveno 35 návrhů a doporučení bylo připraveno různými pracovními skupinami (contesty, digitální ATV, kmitočtové plánování a provozní záležitosti).

Tato práce vyústila v 27 doporučení:

Doporučení VA14_C5_REC_01: současný Region 1 požaduje v CEPTu, aby v seznamu úkolů pro budoucí WRC-18 (Světová radiokomunikační konference 2018) zařadil záležitost harmonizace kmitočtových přídělů na 1,8, 50 a 3400MHz, neboť to je silně podporováno členskými organizacemi a administrativní radou IARU. Je to další doporučení, které mění přípravný proces WRC a tlačí na kmitočtové spektrum, jenž vede k tomu, aby tento požadavek byl zaznamenán tak, aby přijal přístup IARU k WRC a jeho kmitočtové strategii na obou jeho úrovních - regionální i administrativní.

Doporučení VA14_C5_REC_02: webové stránky IARU R1 by určitě měly obsahovat výběr z informací různých oblastí amatérských aktivit pomocí hypertextových odkazů na příslušné webové stránky, které doporučí jednotlivé členské organizace. Jedna z takových aktivit bude poskytování informací o převaděčích na webové strámce IARU Region 1. Národní společnosti by měly jejich informace poskytnout SM6EAN.

Doporučení VA14_C5_REC_03: webové stránky IARU R1 by určitě měly obsahovat odkaz (bude vložen předsedou C5) na trvalé webové stránky Jihoafrické radiové ligy, které popisují koncept RaDAR.


Doporučení VA14_C5_REC_04: přidat poznámku týkající se WSPR přenosů ( odkaz )  do kapitoly 2.1 VHF Handbooku a do band plánů. Kmitočty v bandplánu jsou středem vysílaného kmitočtu (nikoli kmitočtem potlačené nosné, resp. nastavení VFO). Toto by mělo být rovněž zavedeno při použití WSPR na KV.


Doporučení VA14_C5_REC_05: aby byl představen pružný koncept "středu aktivity" pro datový přenos, jsou doplněny bandplány takto:
- 6m - 50,600 MHz - není navrhována žádná změna, ale dojde k revizi v budoucnosti
- 4m - 70,300 MHz - vymazání RTTY - ponechat tento kanálu volný pro pružnější použití
- 2m - 144,600 MHz - změna na "střed datové aktivity (MGM, RTTY atd) a škrtnutí poznámky (n)
- 2m - 145,300 MHz (RTTY Local) - vymazat - ponechat kanál volný pro obecnější použití
- 70cm - 432,600 RTTY (ASK/PSK) - vymazat
- 70cm - 433,600 RTTY (AFSK/FM) - vymazat


Doporučení VA14_C5_REC_06: k požadavku usnadnění meziregionálního sdílení bandplánů tyto změny:
Hlavní tabulka: 144,000 - 144,025MHz, 2,7kHz max.šířky pásma, družicový downlink s poznámkou x: žádné vysílání není povoleno níže, než na 144,0025MHz    Dále, požadovat obdobnou změnu v bandplánech IARU Region 2 a 3.


Doporučení VA14_C5_REC_07: vzít v úvahu přebytečné použití spektra:
- pro pásmo 144MHz:
  . vymazat volací kmitočet 144,700MHz pro službu FAX
  . změnit 144,500MHz z volacího kmitočtu SSTV na střed aktivit přenosu obrázků (SSTV, FAX atd).
- pro pásmo 430MHz:
  . vymazat 432,700MHz FAX (ASK)
  . vymazat 433,700MHz FAX kanál (FM/AFSK)


Doporučení VA14_C5_REC_08: aby se představily středy aktivity a doplnilo nadbytečné použití:
. 144,300 MHz (SSB volací kmitočet) - změnit na střed aktivity SSB
. 144,525 MHz (ATV SSB domlouvací kmitočet) - vymazat
. 144,660 MHz vymazat (oprava editora) - národní poznámka h bude ponechána


Doporučení VA14_C5_REC_09: doporučení bylo staženo.

Doporučení VA14_C5_REC_10: pokračovat v soustředění všech aktivit na 24GHz do toho segmentu, kde máme status primární služby a:
. využívat 24,025 GHz jako nový širokopásmový střed aktivity
. vymazat dosud doporučovaný kmitočet 24,125GHz pro podobné aktivity


Doporučení VA14_C5_REC_11: národní a subregionální závody aktivity (pozn.kkw - u nás Provozní aktiv), by měly být vzájemně sdíleny a otevřeny všem (národním i mezinárodním účastníkům) ke zvýšení aktivity na VHF, UHF a SHF pásmech.

Doporučení VA14_C5_REC_12: aby se odstranily pochybnosti a zlepšila účinnost, zaslání contestových logů musí být nejpozději druhé pondělí po závodě, což je v souladu s pravidly schválenými IARU Region1. tento požadavek musí být zaveden všemi členskými organizacemi bez dalšího zpoždění.

Doporučení VA14_C5_REC_13:
1. členské organizace podpoří používání kmitočtového pásma 70MHz
2. Každý rok musí být v Regionu 1 pořádán 70MHz contest ve stejném termínu jako 50MHz contest
3. v 70MHz závodě bude možné použít všechny druhy provozu.
4. contest by měl trvat 24 hodin od 14:00 do 14:00 UTC.
5. Stanice si musí vyměnit report, číslo aposjení a 6-ti místný lokátor. Procedury a bodování bude stejné jako v ostatních contestech IARU Region 1.
6. Budou označeny 2 sekce: jedna s použitím MGM (Machine generated mode) a druhá bez MGM
7. Pravidla, s výjimkou dvou sekcí, zmíněných výše, budou sledovat podmínky 50MHz Contestu IARU
8. Podmínky takového contestu budou uvedeny ve VHF Managers Handbooku.
9. Předseda VKV a mikrovlnné komise zajistí update VHF Managers Handbooku (příručky VKV vedoucího)

Doporučení VA14_C5_REC_14:
1. je doporučeno, aby text "stanice obsluhovaná jedním operátorem, bez jakékoli pomoci další osoby během závodu" byl změněn na: "stanice obsluhovaná jedním operátorem, bez jakékoli provozní pomoci další osoby během závodu"
2. je doporučeno, aby Rover kategorie byla odstraněna z pravidel závodů.


Doporučení VA14_C5_REC_15: je doporučeno, aby text ve VHF managers handbooku, kapitola 5.2 byl upraven v tomto smyslu: Všechna spojení včetně unikátních spojení budou započtena do bodového výsledku, i když se objeví pouze v deníku jediné soutěžní stanice. Počet unikátních QSO pro každý závod by měl být obsažen a zveřejněnve výsledcích závodu. Prohlášení soutěžní stanice, které souvisí s předložením deníku k vyhodnocení, zároveň bude vyjadřovat souhlas závodníka se zveřejněním všech údajů v jeho contestovém logu.

Doporučení VA14_C5_REC_16: v souvislosti s tím, že počet deníků zaslaných k hodnocení klesá a protože mezi jiným by měli být členové národních členských organizací podporovat závodní provoz, budou ve VHF a UHF contestu IARU (144 a 435MHz závody) zavedeny 6-ti hodinové provozní kategorie pro obě single a multi operátorské třídy.


Doporučení VA14_C5_REC_17: je doporučeno, aby text ve VHF managers handbooku, kapitola 5.2 byl upraven v tomto smyslu: jakákoli chyba ve vyměněných informacích, zapsaných do deníku stanice povede k výsledku ztráty všech bodů pro toto spojení pro obě korespondující stanice (přijímající i vysílající stanici) na základě vyhodnocení a potvrzení organizátorem závodu, byl změněn na: jakákoli chyba ve vyměněných informacích, zapsaná do deníku stanice poveden ke ztrátě všech bodů pro toto spojení na základě vyhodnocení a potvrzení organizátorem závodu.

Doporučení VA14_C5_REC_18: segment pásma 144,500 - 144,700 MHz, který je v současnosti rovněž možno použít pro některá contestová spojení, již nebude (k tomuto účelu) možné použít po 31.12.2014.

Doporučení VA14_C5_REC_19: přidat poznámku v kapitole 11.1.5 vyjadřující, že obrázek vysílaných sekvencí je jen příkladem, ale časování může být přizpůsobeno použitému MGM modu.

Doporučení VA14_C5_REC_20: poznamenává, že přesunutí majáků v pásmu 50MHz pokročilo vpřed (s dobrými zprávami o podmínkách):
Konečný termín pro přesunutí zbývajících je nyní považován 31.prosinec 2015 s tím, že obvyklá kmitočtová změna je + 400kHz s výjimkou specifických požadavků, zaslaných majákovému koordinátoru IARU Region 1. Koordinace nových majáků pod kmitočtem 50,4 MHz již není možná, s výjimkou členů projektu synchronizovaných majáků (SBP).
Pro SBP - oba dokumenty VA14_C5_14 a VA14_C5_15 jsou přijaty v C5. Jak je dle VA14_C5_15 uvedeno, synchronizované majáky budou nyní používat systém - "jednou během každého 5 minutového časového intervalu" namísto "jednou každé 4 minuty".
Členské organizace jsou zvány k účasti na pilotním programu, jak je vytyčeno v dokumentu VA14_C5_14 a ke zvážení nejlepšího umístění pro SBP (např. existujícího místa, nebo i nového strategického umístění).
Příležitost pro 50MHz družicový přijímač by měla být vyhledána pro monitoring obou skupin - standardních majáků i SBP majáků. To povede ke zhodnocení podmínek, využití pásma podpory pro další výzkum a podpoří potenciální budoucí požadavky na kmitočtové příděly.


Doporučení VA14_C5_REC_21: C5 doporučuje v souladu s podporou vzrušující budoucnosti pro radioamatérskou datovou komunikaci, aby administrativní rada IARU zvážila přepsání dokumentu z Regionu 1 a poskytla podporu pro získání přídělu IPv6 adres pro globální radioamatérský provoz.


Doporučení VA14_C5_REC_22: doplnění k poznámce ke kapitole 4.5.2 VHF Managers Handbooku, týkající se 430-440MHz bandplánu: ve státech, kde není přístup k celému 70cm pásmu, mohou být implementovány převaděče v 12,5kHz kanálech s 1,6MHz separací mezi vstupem a výstupem:
Vstupní kmitočty (uplink) 431,225 - 431,600MHz
výstupní kmitočty (downlink) 432, 825 - 433,200 MHz
Dále je doporučeno, aby v případě takového použití, jenž by mohl způsobit vzájemné rušení se sousedními zeměmi, byly kmitočty mezi dotčenými národními společnostmi zkoordinovány.


Doporučení VA14_C5_REC_23: doporučení bylo staženo.


Doporučení VA14_C5_REC_24: kapitoly 5.2 a 5.3 VHF Managers Handbooku vyžadují revizi (viz příloha 1.) Rozsáhlé změny textu byly udělány v časové tísni a proto je předseda C5 musí zkontrolovat a ověřit před tím, než budou udělány nezbytné změny.


Doporučení VA14_C5_REC_25: pravidla pro ATV Contest IARU by měly být doplněny, jak je navrženo v dokumentu VA14_C5_19.

Doporučení VA14_C5_REC_26: je požadováno, aby podrobné doporučení, uvedené v příloze 3 k zápisu C5 bylo zapracováno v záležitosti DATV do VHF Managers Handbooku.


Doporučení VA14_C5_REC_27: text doporučení VA14_C4_REC_03 musí být také obsažen ve VHF Managers Handbooku. Členské organizace schvalují a podporují DX Code pořádání DX-pedicí.Úplný zápis ze zasedání C5 a dalších komisí IARU můžete nalézt na webových stránkách IARU R1. (Documents)
----------------------------------

Poznámka KKW: přílohy, na které text odkazuje, nebyly zveřejněny.
----------------------------------

VHF Managers Handbook 7.0

Jak jste si mohli přečíst, konference ve Varně přinesla mnoho doporučení, které musí být převzaty do VHF Managers Handbooku. Doufám, že to budu mít hotové v lednu 2015.

----------------------------------

Poznámka KKW: dále zpráva ON4AVJ obsahuje text tiskové zprávy týkající se postojů IARU k zasedání WRC v příštím roce. Protože neobsahuje nic podstatného, její překlad zde neuvádíme. Podobně neuvádíme překlad pozvánky do ATV contestu a Belgického letního provozního aktivu.
----------------------------------

Zprávu zaslal nový předseda komise IARU R1 C5 (VKV) ON4AVJ.Originál zprávy je uveden zde: http://www.ok2kkw.com/iaru/iaru_c5_newsletter_64_2014.htm

Pro porovnání změn: současně platný VHF Managers Handbook v.6.14.


Volný překlad (se snahou se co nejvíce přiblížit znění originálu) provedl OK1VPZ v říjnu 2014.