Mezinárodní radioamatérská unie Region 1 zapsaná v registru švýcarských asociací,
obchodní komora, c / o Baer-Nutz-AG, Scheuermattstrasse 8A, CH-6330 Cham ZG, spis č. CH660.0.019.990-1

Volný překlad dokumentu IARU R1 pracovní skupiny C5 do češtiny vzniknul v klubu OK2KKW s laskavým souhlasem S53WW
 

Úvod

Nově vytvořená pracovní skupina C5 Contest (C5CWG) se rozhodla provést průzkum o VKV Contestech (soutěžích), aby lépe porozuměla názoru účastníků soutěží na jejich podmínky. Toto je poprvé v 61-leté historii soutěží IARU R1 VHF / UHF / Microwave, kdy byl proveden průzkum tohoto typu. C5CWG usilovala o zaslání připomínek a návrhů, týkající se organizace soutěží, změn pravidel a zavedení nových kategorií, či sekcí. Množství odpovědí výrazně překročilo naše očekávání. Během 37 dnů, co byl průzkum otevřen (25. října až 30. listopadu 2017) odpovědělo na otázky z průzkumu 1277 respondentů. Níže uvedená mapa zobrazuje rozdělení účastníků průzkumu (nezobrazují se 3 podněty z EA8 a 1 z ZS).

Obrázek 1 Mapa respondentů z průzkumu (klikněte)
 

 
Graf odpovědi na průzkum versus čas ukazuje (obr. 2), jak rychle se informace o průzkumu šířily v rámci cílové veřejnosti.


Obrázek 2 Průzkumová odpověď - počet odpovědí v čase
 

Čas, který jsme měli k dispozici při přípravě otázek a odpovědí na průzkum, byl velmi krátký, protože jsme chtěli mít k dispozici výsledky průzkumů ještě před vydáním nových pravidel soutěží a jejich zveřejnění pro rok 2018. Uznáváme, že některé otázky a / nebo odpovědi mohly být lépe připraveny. Výsledky jsou však velmi zajímavé a užitečné a byly velmi užitečné, když jsme diskutovali o změnách pravidel pro rok 2018. Naším plánem je v budoucnu provádět další podobné průzkumy.
 

Účastníci průzkumu

Kdo jsme a proč se účastníme radioamatérských soutěží na VKV? Grafy níže mluví samy za sebe.


     


 

 

 

 


 

Zaslání deníků ze závodů

Organizace soutěží na úrovni IARU R1 není jednoduše srovnatelná s tím, jak jsou organizovány stejné (nebo podobné) soutěže na národní a / nebo subregionální úrovni. První prioritou C5CWG je zlepšit organizaci soutěže. Jednou z náročných částí soutěže je sběr deníků ze závodů. Z historických důvodů většinu deníků shromažďují VKV nebo contestoví manažeři aby je potom "nějakým způsobem" doručili organizátorovi soutěže. Nyní, když je soutěžní organizace v rukou C5CWG, podnikneme příslušné kroky, abychom zajistili včasné shromažďování logů v plné kvalitě a rozsahu. Většina účastníků předkládá svůj log prostřednictvím VKV/contestového manažera tzv. národní organizace a většina z nich by v tom chtěla pokračovat. Aplikace na přímé nahrání deníku ze závodu na server IARU R1 se v příštím roce výrazně zlepší. Budeme organizovat vyhodnocení soutěže tak, aby lhůta pro předložení logů pro národní VKV/contestové  manažery byla stanovena na 3. pondělí po skončení soutěže, takže požadované předběžné pořadí bude k dispozici následující den. Předběžné výsledky budou zveřejněny o týden později (jeden měsíc po skončení soutěže).

 

Přestože téměř 80% soutěžících předkládá své deníky ze závodu, rádi bychom viděli dalších 20% logů od těch, kteří se závodů zúčastnili také , i když třeba pouze s jedním QSO.

 


Asistence a skedy

Otázky použití diskusních skupin DX Cluster a ON4KST jsou horkým diskusním tematem po dobu posledních 10 let - až dodnes. Mělo by být poznamenáno, že domluvení QSO (SKED) bylo od počátku používáno v pásmech VKV - vč. UHF i SHF. Většina z vás (nejsme dostatečně mladí na to, abychom věděli vše, ani dost staří, abychom vše zapomněli  :-) si pamatuje dny, kdy byl VHF NET na 14345 kHz používán téměř stejným způsobem, jako je dnes používán ON4KST, hlavní rozdíl byl ale v tom, že VHF NET se obvykle během soutěží nepoužíval. K domluvě QSO na mikrovlnných a milimetrových pásmech se používal a dodnes příležitosti používá kmitočet 144,390 MHz a to i během contestu.

 

Stránka chatu ON4KST (KST) umožňuje dohodnutí QSO v reálném čase a do jisté míry nabízí i příležitosti k nesportovnímu chování, jako je výměna dat o soutěžním QSO prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (a nikoliv na kanálu, kde se provádí QSO) . Na druhou stranu, DX Cluster je spotovací síť, kterou používají rádioamatéři ve všech pásmech pro hlášení volajícího a frekvenci DX. Self-spotting (upozornění na sama sebe) na DX clusteru (tj. např. oznamování VAŠEHO VÝKONU a QRG) bylo vždy (a stále je) vnímáno jako špatná praxe. Domníváme se, že self-spotting na DX Clusteru je velmi omezený při soutěžích VHF & up a toto je zásadní rozdíl ve srovnání s KV contesty. Na VKV pásmech je úhel vyzařování  mnohem užší a self-spotting sotva přináší další QSO. Platforma pro dohodnutí QSO v reálném čase (jako KST) má mnohem větší hodnotu, protože umožňuje synchronizaci tří jinak náhodných parametrů potřebných k zahájení QSO: času, frekvence a směru antény.

 

Odpověď na otázky # 23 a # 24 ukazuje, že účastníci soutěže chápou rozdíl mezi používáním DX Clusteru a ON4KST chatem pro self-spotting. Zajímavé je, že 27% respondentů, kteří by přísně zakázali self-spotting na DX Clusteru, považují za přijatelnou praxi přidání vašeho CQ QRG k vašemu jménu na ON4KST (což je vlastně způsob, jak se samo-anoncovat). Tuto příležitost jsme využili k tomu, abychom propagovali využívání tabulky pořadí v reálném čase, protože potenciálně přidávají do radioamatérských soutěží nový rozměr. Je spravedlivé říkat, že radioamatérské soutěže nejsou ve skutečnosti diváckým sportem. Během soutěže má závodník velice málo informací o tom, co jeho přímí konkurenti dělají, a jakýkoli potenciální divák má ještě menší představu o tom, co se právě děje (to je důvod, proč radioamatérské soutěže nemají diváky, kteří by mohli sledovat a užívat si hru). On-line bodované pořadí je v některých KV contestech poměrně populární, ale i tam se všichni špičkoví konkurenti nerozhodnou zveřejnit své postavení v reálném čase. Vypadá to, že je zapotřebí více času a pravděpodobně více angažovanosti ze strany organizátorů soutěže před tím, než bude zveřejnění pořadí v reálném čase skutečně přijato ve všech radioamatérských contestech.


 

Kategorie

Jedním z hlavních důvodů tohoto průzkumu bylo získání názoru účastníků VKV contestů o možnosti zavedení nových kategorií a o tom, zda by některé kategorie, které byly zavedeny během posledních několika let, měly zůstat. Sekce MGM (Machine-Generated-Mode) na 50 MHz a 70 MHz přilákala v posledních třech letech velmi málo účastníků (byla zavedena v roce 2015). Nicméně 48% účastníků soutěže v červnu by si přálo, aby kategorie zůstala. Výsledek otázky č. 9 jasně ukazuje, že MGM by nemělo být zavedeno ve VHF Contestu v září, ani v UHF-SHF Contestu v říjnu.

 

Část 6H (6hodinová) se ukázala být docela úspěšná (zavedena také v roce 2015) pro kategorii Single Operátor, ale nebyla tak atraktivní pro více operátorů. Odpovědi na otázku č. 11 lze interpretovat tak, že 40% stěžovatelů souhlasí se zrušením oddílu MO-6H, zatímco 28% by chtělo mít oddělení MO a SO. C5CWG je toho názoru, že počet operátorů na 6 hodin soutěže nemá žádný vliv na dosažený konečný výsledek, a proto spojujeme kategorii 6H SO a MO do jednoho pořadí.

 

Účastníci soutěže v červnu podpořili také 6H sekci na 50 MHz. Kvůli specifikům šíření 6 m se může stát, že 6H se může stát velmi strategickou hrou, pokud nepůjde čistě o štěstí výběru (mějte na paměti, že 6 hodin lze rozdělit maximálně na dvě provozní období!)


 

Dokonce i když použití self-spottingu a ON4KST způsobilo hodně diskuze, podpora pro zavedení nepodporované (non-assisted) sekce nebyla dostatečně velká, aby byla prosazena.

 

Na pásmech 23cm a výše budeme udržovat dvě historické kategorie (MO a SO).


Výsledkem otázky č. 27 je skutečně adresování národních a subregionálních organizátorů soutěží. C5 VHF Manager obhajuje mistrovství IARU R1 VHF & up a taková roční soutěž může být zajištna pouze tehdy, pokud jsou části národních / subregionálních soutěží přinejmenším podobné (pokud možno přesně stejné).


 

Závod IARU R1 VHF Contest v září je největší a nejdůležitější soutěží VKV na světě. Má skvělou historii a spoustu účastníků. Odhaduje se, že více než 10000 amatérů (většinou v EU) bývá aktivní během této události v prvním víkendu v září. Je zajímavé poznamenat, že nejvyšší výsledek dosáhl v roce 1981 OK1KHI/p s vybavením, které bylo podle dnešních standardů velmi omezené. Za posledních 36 let se týmy operátorů mnohokrát neúspěšně pokusily porazit tento výsledek. Existuje spousta důvodů, proč k tomu nedošlo (můžete se podívat na analýzu září 2007-2014), ale jedním z velmi důležitých "vedlejších efektů", které má tato soutěž, je neustálý pokrok ve zlepšování technických schopností nejlepších soutěžících stanic. To je obecná poznámka i pro KV contesty - soutěže byly vždy hlavním hnacím motorem technických zlepšení. Vše od návrhu anténních polí se speciálními vzory až po systémy s vícenásobnou anténou, zařízení vysílačů s nízkým fázovým šumem, lineárních vysílačů a přijímačů s inovativními operačními technikami - to všechno vyhrává TEN VELKÝ CONTEST (omlouváme se, že jsme promeškali zařadit do otázky #6 ještě jednu možnou odpověď # 6: "Vyhrát"). Nyní bylo v sekci komentářů průzkumu ohledně fair play a dodržování licencovaných úrovní výkonu mnoho stížností. Je třeba poznamenat, že dvě historické sekce (MO a SO) jsou dnes nejvíce nespravedlivými částmi jakékoli amatérské soutěže i dnes, protože maximální komunikační výkon je omezen pouze licencí účastníka. Maximální přípustné výkony v pásmu 144 MHz v zemích EU leží mezi 120W a 3000W - takže je těžké mluvit o fair play. Vypadá to, že sekce SO / MO se v průběhu let "samo-zregulovaly" a jsou to již jakýmsi způsobem "otevřené třídy" nebo "neomezené třídy", jak je někteří pojmenovali. SO sekce v soutěži VHF pravidelně přitahuje více než 800 účastníků a v kategorii MO jich bývá 300+. Ve zmíněné analýze VHF se ukázalo, že asi 50% uživatelů vstupujících do SO má provoz 100 W nebo méně. Bylo tedy přirozené rozdělit kategorii SO na polovinu zavedením 100W sekce. Průzkum ukazuje velmi vysokou podporu této myšlenky a ve skutečnosti by tato skutečnost měla být nyní asi "nejspravedlivější" kategorií.

 

Z 300 účastníků MO VHF, asi jedna třetina z nich provozuje více než jeden směrový anténní systém (multibeaming). Zdálo by se přirozené rozdělit MO část na základě počtu anténních systémů (s cílem snížit úrovně rušení vysíláním do širokého rozsahu azimutu s mnoha anténními systémy), ale tato myšlenka nebyla dobře přijata. Proto zavádíme kategorii LP pro účastníky SO a MO jak na 2m, tak také na 70cm.

 

A co kategorie "Single antenna" v Multi kategorii?

 

Další
Před několika lety byl AM modulační mód odebrán z soutěží IARU R1 VHF & up. Při pohledu na omezené použití FM jsme si mysleli, že by FM mohlo být také odstraněno - obvykle je méně než 0,5% soutěžních QSO realizováno na FM. Ale jako výsledek průzkumu zatím budeme držet FM jako povolenou modulaci pro všechny 3 VKV contesty IARU.

 

V komentářích mnozí z vás navrhli různé další návrhy - na témata, která nebyla zahrnutá v průzkumu, bylo okolo 160 komentářů. Mnoho z nich požadovalo zvláštní oddíl pro denní / přenosné / backpackery / QRP, některé navrhované oddíly byly pro juniorské operátory. Někteří by rádi viděli LP a 6H v µW pásmech. Účastníci z okrajových oblastí navrhli, aby měli Lokátory jako multiplikátory, nebo přidat nějaký jiný druh stimulace. Mnoho z nich požadovalo omezení výkonu a sledování šířky pásma signálu. Zajímavou myšlenkou bylo omezení maximální doby obsazení jednoho frekvenčního kanálu. Například přidání pravidla pro změnu CQ QRG o více než 50 kHz přinejmenším po každých 6 hodinách a návrat k této QRG +/- 50 kHz nejdříve po jedné hodině takové sekvence. Takové pravidlo by určitě zlepšilo zásah mezi stanicemi typu "big gun" a "small pistol" v oblastech hustého provozu (v centrech činnosti). Také by pomohlo "big guns" dokončit více QSOs protože pokud jsou dvě velké stanice 500 km od sebe, tak okolo svého kmitočtu znemožní daleká QSO stanicím v okolí a blokují tak místní stanice aby navázaly spojení se stanicemi v okolí druhé "big gun" stanice. Dalším zajímavým návrhem bylo znovu prosadit používání skutečných reportů. Dlouhou dobu bylo běžnou praxí používat skutečné reporty v soutěžích VHF & up (nebylo nic neobvyklého získat 539 nebo 52 ještě před pár lety). V posledních deseti letech se ale reporty začaly řídit praxí KV contestů tak, aby zpráva nebyla ojedinělou součástí výměny QSO. Použitím databází volajících  (a lokátorů) a metod dohody QSO v reálném čase (například via KST) je dnes výsledkem pouze výměna náhodného čísla QSO. Je třeba zmínit, že některé procento účastníků stále trvá na předávání skutečných reportů a to je patrné i z křížové analýzy - z chybného RS (T) pochází několik chyb. Návrh by měl stanovit pravidlo, že některé procento zaslaných zpráv musí být odlišné od 59/599.

 

Závěrem:

Členové pracovní skupiny C5 jsou vděční vám všem, kteří si udělali čas a odpověděli na otázky tohoto jedinečného průzkumu. Jsme přesvědčeni, že výsledky budou zajímavé a doufáme, že to povede k budoucím debatám. Dále doufáme, že se vaše motivace k účasti v těchto soutěžích začne zlepšovat. Těšíme se, že na VKV pásmech brzy potkáme :-).

 

73 za C5CWG:   dl3mbg, f5len g0fct, ha0lc, iv3kkw, oe1mcu, ok1vao, om3bh, on4avj, s53ww                                                 Prosinec 2017