S laskavým souhlasem vydavatele časopisu slovenského časopisu Radiožurnál zde uvádíme
kopii článku, který byl zveřejněn v jeho letošním 4 čísle. Jak vidíte, vycházejí zde velmi
zajímavé informace. Proto, nemáte-li dosud tento časopis,
předplaťte si ho.
______________________________________________________________________________

All-mode VHF/UHF transceiver ICOM IC-910H

STEVE FORD, WB8IMY

Icom má na poli VKV/UKV all-mode transceivrov bohatú históriu. Veď kto zo starších VKV-istov by nepoznal tcvr IC-202, ktorý je ešte aj dnes využívaný ako MF pre transvertory na vyššie pásma. Najnovší model IC-910H ponúka široké možnosti, nehovoriac o výkone 100 W na 2m a 75 W na 70 cm, čo robí z IC-910H naozaj viacúčelový transceiver.

IC-910H je kompaktným zariadením s rozmermi 241 x 94 x 239 mm. Napriek tomu sú ale ovládacie prvky na prednom paneli rozmiestnené ergonomicky a ich ovládanie je pohodlné aj pre väčšie prsty. Ladiaci gombík je veľký, jeho otáčanie jemné. Veľký LCD displej je dobre čitateľný zo všetkých uhlov. Pretože IC-910H je dvojpásmový tcvr (vlastne trojpásmový - po dokúpení 23 cm modulu), má dva samostatné gombíky pre reguláciu RF/AF zisku a squelchu. Konektory pre mikrofón a slúchadlá sú tiež na prednom paneli.

Vzadu nájdeme dva anténne konektory pre 2 m a 70 cm. Po nainštalovaní modulu na 23 cm získame tretí konektor. Ďalej sú vzadu tri konektory pre accessory, dva data jacky pre digitálnu prevádzku, dva jacky pre slúchadlá, oblígátny napájací konektor a jack pre pripojenie interfejsu na ovládanie pomocou PC. Bez manuálu si však neporadíte, konektory nie sú na zadnom paneli vôbec označené.

IC-910H ako CW/SSB tcvr pre pozemnú prevádzku

Displej zobrazuje údaje o frekvenciách hlavného i vedľajšieho pásma. Pod údajmi o frekvenciách sú digitálne S-metre. Môžete počúvať simultánne na oboch pásmach, ale vysielať sa dá len na hlavnom pásme (v satelitnom móde je to naopak). Rýchly prechod medzi hlavným a vedľajším pásmom umožňuje tlačidlo BAND. Na každom pásme sú k dispozícii dve VFO. Môžete si zvoliť - buď ladiť obidve VFO veľkým ladiacim gombíkom, alebo po prekonfigurovaní ladiť sub-VFO gombíkom pre RIT/IF SHIFT. Frekvenciu je možné „naťukať“ aj priamo z klávesnice na prednom paneli.

IC-910H ako FM tcvr

IC-910H je plnohodnotný FM transceiver. Značný výkon na 2 m a 70 cm zvyšuje komunikačný dosah. Na prevádzačovú prevádzku je IC-910H vybavený podobne ako špičkové mobilné FM transceivre. K dispozícii je 50-tónový CTCSS kodér/dekodér. Dodávaný mikrofón však nemá DTMF klávesnicu. Testovanie na FM bolo ideálnou príležitosťou „pohrať“ sa s pamäťami a scanovaním (hoci fungujú aj pri ostatných módoch). 106 pamätí pre každé pásmo je rozdelených na 99 bežných pamätí, 6 scanovacích okrajov a jeden volací „call“ kanál. Do pamäte môžeme uložiť frekvenciu, mód, simplex alebo duplex a CTCSS subtón. Alfanumerické názvy pamätí však nie sú podporované.

Ďalších 5 (alebo 10 - dá sa zvoliť) pamätí, je označených ako „Memo Pad“. Sú to pamäte, do ktorých sa dajú na prechodnú dobu uložiť údaje o zaujímavých frekvenciách systémom „prvá dnu, posledná von“. Pri ukladaní šiestej (alebo jedenástej) frekvencie sa tá, ktorú ste uložili najskôr, vymaže.

Programovanie pamätí je prehľadné a prirodzené pre väčšinu FM operátorov. Je možné uložiť do pamäte obsah VFO a naopak. Volací kanál je určený na uloženie jedného obľúbeného kmitočtu (alebo kombinácie) na každom pásme, ktorý často využívate. Na jeho vyvolanie stačí pomocou tlačidla MS/BAND zvoliť príslušné pásmo a potom stlačiť CALL.

IC-910H má tri scanovacie módy: pamäťový, programový a podľa módu. Pamäťový scan, ako už napovedá názov, scanuje uložené pamäte (bez scanovacích okrajov a volacích kanálov). Niektoré pamäte je možné po označení vylúčiť zo scanovania. V menu sa dá nastaviť rýchlosť scanovania, ako aj čo má tcvr robiť, keď nájde obsadený kanál. Pri programovom scane tcvr vo VFO móde scanuje medzi dvoma zvolenými scanovacími okrajmi. Scan podľa módu scanuje iba tie pamäte, v ktorých je uložený príslušný mód (FM, SSB alebo CW).

Aby bolo možné zistiť subtón neznámeho prevádzača, má tcvr funkciu tónový scan. K dispozícii je aj tónový squelch, ktorý udržiava tcvr v spiacom režime, až kým sa na vstupe neobjaví signál s nastaveným subtónom.

Na sledovanie aktivity v blízkosti pracovného kmitočtu má IC-910H jednoduchý bandscope pre FM aj SSB. U zobrazených signálov zodpovedá amplitúda sile signálu.

Satelitná prevádzka

Veľkým lákadlom IC-910H je možnosť satelitnej prevádzky. Družicová prevádzka kladie na operátora vyššie nároky. Napríklad družice FO-29 a FO-20 pracujú v móde J, tj. prijímajú na 2 m (uplink) a vysielajú na 70 cm (downlink). Navyše, obe majú invertujúce transpondéry. Čokoľvek vyšlete uplinkom hore, sa invertované vracia downlinkom k Zemi - LSB na uplinku sa na downlinku mení na USB, frekvencia v spodnej časti uplink pásma sa preinvertuje do hornej časti downlink pásma. K tomu si pripočítajte ešte Dopplerov posun kmitočtu na 70 cm downlinku a dôvodov na odloženie satelitnej prevádzky ad acta je až až.

IC-910H to však všetko zvládne. Rozhodol som sa vyskúšať družicu AO-10. Na hlavnom pásme som naladil frekvenciu 145,825MHz, ktorá tvorí spodnú hranicu downlink pásma. Vedľajšie pásmo som nastavil na 435,180 MHz, čo je zase horná hranica uplink pásma. Po prepnutí na satelitný mód a aktivovaní opačného trackingu som bol pripravený na prevádzku. Navyše, IC-910H má desať samostatných satelitných pamätí, do ktorých si môžete uložiť celé konfigurácie vašich obľúbených družíc, čím sa práca ešte spríjemní.

Keď sa AO-10 objavila 10 stupňov nad obzorom, začal som na moju podkrovnú Yagi počuť CW maják. Začal som ladiť downlink pásmo smerom hore a sledoval, ako sa na IC-910H automaticky a synchronizovane ladí uplink frekvencia smerom dolu. Napriek tomu, že som nemal žiadny predzosilňovač, mohol som bez problémov počúvať niekoľko SSB spojení.

Skúsil som zavolať výzvu. Môj signál som prijímal 59. Dopplerov posuv bol trochu zložitejší, ale automatický reverzný VFO tracking na IC-910H sa s ním ľahko vysporiadal. Nemusel som to robiť ručne.

Výkon IC-910H bol pre družicovú prevádzku viac ako dostatočný. Dokonca aj s mojimi priemernými anténami som mal často pocit, že som trochu prisilný (základné pravidlo hovorí, že váš vlastný signál na downlinku by mal byť približne rovnaký ako je signál CW majáka). Našťastie IC-910H má možnosť regulácie výkonu až na 5 W.

Kontesty

IC-910H zatiaľ dobre zvládal bežnú mimokontestovú CW/SSB prevádzku, ako aj prácu cez družice, ako dopadne v skúške ohňom, v konteste?

Ak sa o VKV preteky zaujímate vážnejšie, bude transceiver pre vás sklamaním. Na druhej strane treba ale povedať, že IC-910H nebol koncipovaný ako špičkový kontestový rig a nie je možné porovnávať jeho parametre s parametrami kvalitného kontestového transvertora. Dynamický rozsah na 2 m a 70cm nie je dostatočný na to, aby prijímač zvládol množstvo blízkych signálov. Aby som tcvr otestoval priamo na pásme, dohodol som sa s viacerými okolitými stanicami a vytvorili sme simuláciu kontestu. Rýchlo som zistil, že v tvrdých kontestových podmienkach IC-910H neobstojí (ani pri rozumnom použití IF SHIFTu a vf atenuátora).

Dôležité je upozorniť na laboratórne testy, ktoré ukázali, že IC-910H produkuje na všetkých pásmach značný fázový šum. Pri nenáročnej prevádzke by s tým nemali byť problémy. Na rozdiel od fázového šumu na KV, by tieto nežiaduce signály nemali mať veľký dosah. Ale ak budete s tcvrom vysielať na vysokom kopci a nebodaj ešte aj s koncovým stupňom, môže byť tcvr zdrojom pomerne veľkého rušenia u okolitých staníc, v závislosti od použitého pásma a frekvencie.

Iné prednosti

IC-910H má zabudované niektoré funkcie, ktoré by ste u VKV/UKV tcvra neočakávali. Sú to napríklad VOX, speech procesor a nastaviteľný atenuátor. Ako doplnok sa dá dokúpiť hlasový syntetizér UT-102, ktorý po stlačení príslušného tlačidla hlasom oznámi frekvenciu, mód a prípadne aj silu signálu podľa S-metra. Dokúpiť je možné aj DSP modul UT-106, ktorý pracuje s hlavným i sub-band prijímačom.

Zariadenie má aj zabudovaný CW elbug s rýchlosťou od 6 do 60 wpm. Nastaviť sa dá časová konštanta pre BK prevádzku, orientácia pastičky, výška a úroveň CW tónu. Dokonca vysielať CW je možné aj pomocou tlačidiel UP/DOWN na mikrofóne.

Záver

So slušnou anténou, napájačom a predzosilňovačom je IC-910H solídny transceiver na CW/SSB komunikáciu v mimokontestovom období. Na FM je jeho výkon a funkcie veľkou prednosťou, či už pri práci na simplex kanáloch alebo pri dátovej komunikácii. Čo sa týka satelitnej prevádzky, tam sa IC-910H zaradil medzi elitu medzi transceivrami, najmä pre jeho výkon a jednoduché ovládanie.

K IC-910H mám len jednu pripomienku, a to sa týka aj mnohých ďalších zariadení v tejto triede. Ako amatér, ktorý sa zaujíma o vyššie mikrovlnné pásma (zvlášť o nový satelit AO-40), plánujem používať transvertory a konvertory. Preto by som uvítal, keby: (A) zariadenie malo vyvedený nízkovýkonový (1 W a menej) výstup na napájanie transvertorov, a (B) bolo možné nastaviť displej tak, aby zobrazoval aktuálnu frekvenciu transvertora, namiesto mf frekvencie transceivra. Inými slovami, keď prijímam signál družice AO-40 na S-band downlinku, radšej by som videl na displeji 2,4 GHz frekvenciu namiesto 144 MHz frekvencie. Zdá sa to ako malichernosť, ale ide o významný posun v kvalite prevádzky satelitných a mikrovlnných operátorov.

Prameň:

[1] Steve Ford, WB8IMY: ICOM IC-910H VHF/UHF Multimode Transceiver; QST 5/2001

 

Výsledky meraní IC-910H

PRIJÍMAČ

SSB/CW citlivosť (500 Hz filter)

144 MHz           -141 dBm

432 MHz           -142 dBm

1240 MHz         -144 dBm

FM citlivosť (12 dB SINAD)

145 MHz            0,13 uV

435 MHz            0,14 uV

1240 MHz          0,17 uV

Blokovanie (500 Hz filter), 20 kHz

144 MHz             106 dB

432 MHz             104 dB

1240 MHz            92 dB

IMD 3. rádu (500 Hz filter), 20 kHz

144 MHz              85 dB

432 MHz              80 dB

1240 MHz            78 dB

IP 3. rádu

144 MHz            -6,4 dBm

432 MHz            -5,8 dBm

1240 MHz         -14,5 dBm

Potlačenie 1. mf

144 MHz              91 dB

432 MHz              99 dB

1240 MHz           126 dB

Potlačenie zrkadlovej frekvencie

144 MHz              85 dB

432 MHz              86 dB

1240 MHz            99 dB

 

VYSIELAČ

Výkon                   high                  low

144 MHz              96 W               1,1 W

432 MHz              73 W             <1,0 W

1240 MHz          10 W               <1,0 W

Potlačenie harmonických:

144 MHz              68 dB

430 MHz              71 dB

1240 MHz            71 dB

IMD 3. a 5. rádu - pozri obrázky

TX delay:   

SSB                     32 ms

FM                       32 ms

 

Obr. 1 - Spektrum vysielaného signálu dvojtónovej skúšky na 2 m. Intermodulačné produkty 3. rádu sú približne 27 dB pod úrovňou PEP výkonu a IMD produkty 5. rádu približne 51 dB. Transceiver vysielal na kmitočte 144,2 MHz s výkonom 100 W.

 

Obr. 2 - Graf znázorňuje úroveň šumu vysielača v pásme 144,02 MHz vo vzdialenosti 2 až 22 kHz od nosnej.

 

Obr. 3 - Spektrum vysielaného signálu dvojtónovej skúšky na 70 cm. Intermodulačné produkty 3. rádu sú približne 23 dB pod úrovňou PEP výkonu a IMD produkty 5. rádu približne 41 dB. Transceiver vysielal na kmitočte 432,2 MHz s výkonom 75 W.

 

Obr. 4 - Graf znázorňuje úroveň šumu vysielača v pásme 430,02 MHz vo vzdialenosti 2 až 22 kHz od nosnej.

 

Obr. 5 - Spektrum vysielaného signálu dvojtónovej skúšky na 23 cm. Intermodulačné produkty 3. rádu sú približne 25 dB pod úrovňou PEP výkonu a IMD produkty 5. rádu približne 38 dB. Transceiver vysielal na kmitočte 1240,2 MHz s výkonom 10 W.

 

Obr. 6 - Graf znázorňuje úroveň šumu vysielača v pásme 1240,02 MHz vo vzdialenosti 2 až 22 kHz od nosnej.

 

Obr. 7 - Pohled na koncový stupeň na 2 m. Dobre viditeľný je teplotný snímač na stabilizáciu koncového stupňa.