Zvolte si v menu webu /files.inbox.lv  "download". Otevře se vám dialogové okno nabízející buď uložení videa, nebo volba "otevřít s pomocí". Vyberte si videopřehrávač nainstalovaný ve vašem PC. Potvrďte "Enter" a sledujte uvedený videozáznam (má cca 11 minut)

Select in the /files.inbox.lv  "download" Click on "open by use of videorecorder SW" in your PC. Confirm by "enter" and join the video (it take abt.11min)