Zvu všechny statečné muže a ženy na Zimní QRP závod na VKV 2023. Letos to vypadá spíše na mírný

sněhový poprašek s výjimkou silnic, kde bude nesjízdno. Obutí spíše holínky s vlněnými ponožkami.

Podmínky závodu viz:  https://ok5cav.cz/   a   http://www.c-a-v.com/news.php?extend.1198

Stojí to za to, jako první ceny se připravují tradiční sněhuláci.

5.února 2023 se na slyšenou v závodě těší Mirek OK1DOM

 

I would invite all brave men and women to the Winter QRP Contest VHF 2023. This year it looks more mild
Snow dust with the exception of roads where it will be unbalanced.
Bits rather boots with woolen socks.
Race terms and conditions see: https://ok5cav.cz/  and  http://www.c-a-v.com/news.php?extend.1198

It is worth the first prizes are traditional snowmen.
On Feb 5 2023  Mirek OK1DOM is looking forward to heard you in the contest