Jak vyplňovat hlavičku EDI souboru zasílaného vyhodnocovateli ?

Stále více stanic odesílá své deníky ze závodu elektronicky v EDI formátu. Má to ale nejeden problém. Stanice potřebují sice vědět co nejdříve, zda jejich log došel a je v pořádku, ale některé k tomu svým přístupem ani trošku nepřispějí. Je stále dost těch, které mají tak "málo fantazie", že nedovedou svoji zprávu a přílohu nazvat jinak, než zkratkou dotyčného závodu. Pak dojde docela snadno k tomu, že se při stahování a ukládání logů do cílového adresáře zprávy se stejným názvem postupně přemažou. Dále je při odesílání logů z jednoho či ze dvou pásem od jedné stanice v jedné odesílané zprávě naprostá zbytečnost, když někdo takovou zprávu, která je velká 3 až 20 kB zapakuje do ZIPu nebo do jiného a rafinovanějšího málo používaného pakovacího programu. Takový deník se při stahování nedá jednoduše ihned přečíst, zkontrolovat obsah co do správnosti EDI formátu a bezprostředně potvrdit jeho příjem.
Název odesílané zprávy obsahující jako příbal log ze závodu by teda měl být kupř. log OK1ABC z PDM, přílohy by měly být potom nazvány:

OK1ABC01.EDI pro kategorii 144 MHz - single op,       obdobně    OK1XYZ12.EDI pro kategorii 5.7 GHz-multi op, atd. ,

a to podle Všeobecných podmínek pro závody na VKV. Takže vážení odesílatelé elektronických deníků :
Vyhodnocovatelé závodů na VKV jsou rádi, že své deníky posíláte v co největší míře elektronickou cestou, jako E-mail nebo po Packetu, ale dodržujte prosím tyto zásady. Před odesláním raději několikrát překontrolujte příslušný log, zda má vše, jak má mít.

Do řádku, který je určen pro kategorii a je v EDI formátu nazvaný PSect= pište zásadně slovo single nebo číslici 1 pro kategorii "single op" a slovo multi nebo číslici 2 pro kategorii "multi op". Nepište tečku za číslicí, program takový deník odmítne, nebo nezařadí do správné kategorie.

Řádek pro zapsání použitého výkonu je v EDI formátu označen Spowe=. Pouze tam pište výkon ve Wattech, ale už bez zkratky W. Pouze výjímečně a to jen v QRPPP kategorii můžete napsat kupř. 1mW a podobně.

Do řádku pro popis použitých antén pište max. 12 znaků včetně mezer. Více se ve výsledkové listině nevypíše.

Důkladně také kontrolujte ve výpisu řádků s jednotlivými spojeními, zda je tam datum a čas zapsán ve správném tvaru. Kupř.byl-li závod dne 5.srpna 2001, pak tam musí být zapsáno 010805 a to u všech spojení. Pokud tomu tak není, EDI formát není v pořádku a vyhodnocovací program takový log odmítne, zastaví se a tento deník se musí vyřadit z hodnocení.

Vážení soutěžící, chcete-li od vyhodnocovatelů kvalitní servis, musíte k tomu sami také přispět tím, že jim v co největší míře pošlete své deníky ze závodu elektronicky E-mailem nebo po paketu, a každý takový deník důkladně překontrolujete a odesílanou zprávu označíte správným názvem, viz výše, ať je z ní na první pohled jasné, od které stanice je to log a zda je v EDI formátu. Z příbalů pak musí být na první pohled jasné o kterou stanici a jaké pásmo jde. Pak máte jistotu, že vám vyhodnocovatel příjem a správnost deníku urychleně potvrdí.

Podle textu OK1MG připravil OK1VPZ

 

J