Byl na mě učiněn dotaz, zda bych nespočítal vstupní přizpůsobovací obvod pro PA 144 MHz 2x GS35b. Podle mého názoru by ten obvod mohl vypadat asi takto (pochopitelně všechno s vývody s co nejmenšími parazitními indukčnostmi). Skutečná délka koaxiálního vedení bude kratší o zkracovací činitel použitých koaxiálních kabelů.

I was asked to design input match circuit for 144 MHz PA with 2 GS35b. Based on my idea, this circuit could be as shown here (of course with very short free wire connections with as low as possible parazitic inductance). Real lenght of coaxial line will be shorter related to velocity factor of used cable.

Při výpočtu jsem použil software, který si můžete stáhnout zdarma zde: Download ZIP file SMITH.exe

Software, which was used for design is free to download here:

73! ok1vpz