Soutěž o titul Mistra České republiky v radioamatérských závodech v pásmech 144 a 432 MHz

Občanské sdružení Radioklub OK2KKW tímto vyhlašuje celoroční soutěž o titul Mistra České republiky v radioamatérských závodech v kmitočtových pásmech 144 a 432 MHz. Podmínky této soutěže jsou koncipovány tak, aby byly podporou účasti v radioamatérských závodech jak pro špičkové operátory a kluby, tak i pro samostatné, zejména mladé radioamatéry, kteří svou samostatnou účastí v závodě mohou obohatit startovní pole a prohloubit svou provozní zručnost m.j. také při obsluze vysílačů nižšího, než maximálně povoleného výkonu. Pořádání této soutěže je otevřené i pro další radioamatéry, kteří chtějí podpořit a zároveň ocenit provozní a technické mistrovství jednotlivých OK operátorů i celých soutěžních týmů na těchto dvou nejvíce obsazených soutěžních VKV pásmech.

 Podmínky této mistrovské soutěže:

OK radioamatéři, nebo radiokluby, kteří během kalendářního roku získají ve VKV závodech nejvyšší počet bodů, budou ocenění titulem Mistra České republiky podle dále uvedených podmínek:

1) Tato soutěž se vyhlašuje na dobu neurčitou, počínaje rokem 2008.

2) Soutěž bude vyhodnocena jednou ročně, vždy do 31.5 následujícího kalendářního roku za rok uplynulý. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách radioklubu OK2KKW.

3) Soutěž je vypsána pro všechny OK radioamatéry a radiokluby, kteří svou účast v této soutěži na daný rok písemně neodmítnou.

4) Soutěžní kategorie:

 • 144 MHz stanice jednotlivců, výkonová kategorie 100W  ("Low power")
 • 144 MHz stanice jednotlivců, výkonová kategorie bez omezení ("Full legal power")
 • 144 MHz stanice více operátorů, výkonová kategorie 100W  ("Low power")
 • 144 MHz stanice více operátorů, výkonová kategorie bez omezení ("Full legal power")
 • 432 MHz stanice jednotlivců, výkonová kategorie 100W  ("Low power")
 • 432 MHz stanice jednotlivců, výkonová kategorie bez omezení ("Full legal power")
 • 432 MHz stanice více operátorů, výkonová kategorie 100W  ("Low power")
 • 432 MHz stanice více operátorů, výkonová kategorie bez omezení ("Full legal power")

5) Hodnocení:

Každá stanice získá za svou účast v radioamatérských závodech body podle pořadí ve výsledkové listině takto:

 • za vítězství ve své kategorii v závodě 10 bodů, za druhé místo 9 bodů, za třetí místo 8 bodů, atd... za 10 místo 1 bod. Stanice na 11 a dalším místě v pořadí nezískávají žádné body
 • výsledkové listiny z běžného vyhodnocení se rozdělí pro účely bodového ohodnocení podle předcházejícího bodu na výkonové kategorie "Low power" a "Full legal power" podle VF výkonu, který stanice deklaruje ve svém soutěžním deníku ze závodu, zaslaného vyhodnocovateli
 • soutěžní stanice je zařazena do výkonové kategorie "Low power" tehdy, pokud součet VF výkonů jejích v příslušném závodě použitých "koncových" výkonových zesilovačů nepřesahuje hodnotu 100W. Pokud je VF výkon vyšší, než 100W, je stanice zařazena do "Full legal" výkonové kategorie.
 • Pokud se některá soutěžní stanice zúčastní některých závodů v "Low power" a v jiném v "Full legal" kategorii, potom se získané body zařadí vždy do příslušné výkonové kategorie
 • V případě rovnosti bodů dvou a více stanic rozhoduje o pořadí větší počet lepších výsledků

Stanice, která v této soutěži získá (v příslušné kategorii) nejvyšší počet bodů, bude vyhlášena Mistrem ČR v příslušné kategorii

6) Závody započítané do hodnocení:

 • První VKV subregionální závod IARU
 • Druhý subregionální závod IARU
 • Třetí subregionální závod IARU (OK Polní den)
 • Klasický QRP závod (srpen)
 • VHF Contest IARU
 • UHF Contest IARU
 • Marconi Memorial  Contest

7) Ocenění:

 • Vítězná stanice v každé kategorii obdrží skleněný pohár s nápisem "Mistr České republiky" s uvedením své soutěžní značky, ročníku a soutěžní kategorie.
 • Závazek vyhodnocovatele, uvedený v předchozím bodě, počínaje rokem 2016 neplatí pro ty stanice, u nichž vyhodnocovatel získal relevantní, byť
  nepřímé důkazy o tom, že tyto stanice během závodů použily nedovolené způsoby (např. výkon vyšší, než legální limit, použití remote RX, manipulace s výsledky, vedoucí ke snížení chybovosti, apod.) pro získání výhody nad svými rivaly.
 • Výše uvedené ceny budou předány vítězům jednotlivých kategorií (nebo jejich zástupcům) osobně na vhodném radioamatérském setkání, nebo zaslány na jejich adresu (uvedenou v .edi contestovém logu ze závodu) poštou

 

Mnoho úspěchů v této soutěži přeje všem účastníkům Radioklub OK2KKW
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jakékoli otázky, návrhy a připomínky prosím pište na náš diskusní board.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Otázka:
OK1COM
1. 01. 2009, 21:36:35  

Ahoj, mam dotaz na soutez o titul mistra... V podminkach je uvedeno: /// Pokud se některá soutěžní stanice zúčastní některých závodů v "Low power" a v jiném v "Full legal" kategorii, potom se získané body zařadí vždy do příslušné výkonové kategorie /// Jak to bude v pripade QRP kontestu? Co kdyz stanice bude chtit jet vsechny zavody s Full legal power, ale v QRP kontestu je omezeni na 10W, tedy mene nez 100W. Pokud se zucastni QRP zavodu dostane body do Full legal kategorie nebo Low power kategorie??? Pokud si tedy podminky souteze spravne vykladam kategorie Low power ma 7 zavodu a kategorie Full legal power jen 6 zavodu.

Odpověď:
OK1VPZ
2. 01. 2009, 01:28:05  

Zdravim - nikoli Honzo. kategorie "Full legal power" je poradim vsech stanic, tedy i tech s vykonem mensim. Tedy vysledky z QRP kontestu se zapocitaji do obou. Ale obracene - pokud by nektera stanice jela zavody s vykonem do 100W a napr. v jednom pouzila >100W, potom se jeji vysledek z toho zavodu zapocita pouze do kategorie velkeho vykonu. 73 vpz