Co se 8/9.4. 2022 objevilo na OK listu ČRK

Jako radioamatér cítím povinnost podělit se s ostatními o novinky radioamatérského dění v České republice. Dnes mne zaujalo podání OK1DOM adresované revizní komisi ČRK a replika OK1RI:
 


Revizní komisi ČRK:

Žádám o prošetření porušení stanov ČRK Radou ČRK. Jde o náhlou změnu podmínek OK/OM SSB Contestu
viz:
Rada ČRK odhlasovala, že OK/OM DX SSB Contest se bude konat za stejných podmínek jako závody CQ, t.j. stanice z Ruska a Běloruska se nemohou
zúčastnit a rovněž spojení s nimi nejsou ostatním započítávána. Jde o porušení stanov §1 odst. 1, kde se píše, že:  (ČRK) ...Je spolkem dobrovolným, samosprávným, nezávislým a nepolitickým.

A dále:
V §3 – Práva a povinnosti členů je v odst. 2. b. dbát zásad radioamatérského ducha…. Mezi zásady radioamatérského ducha patří přátelství mezi hamy bez ohledu na národnost, víru atd.

Tím, že Rada ČRK zakázala radioamatérům některých států účast v závodu z politických důvodů porušila Rada ČRK Stanovy ČRK.
Žádám Revizní komisi ČRK, aby do jednoho měsíce zjistila, jak bylo možno, že došlo k porušení Stanov ČRK a zajistila nápravu a dále to, aby se to již neopakovalo.
S pozdravem
V Praze 08.04.2022 Miroslav Bečev OK1DOM


Reakce OK1RI:

Dne 8.4.2022 v 22:30 Jiří Šanda napsal(a):

Přátelé, rada ČRK připravila určitý text na vysvětlení proč rozhodla jak rozhodla.
Prosím vězte, že uvedený text byl schválen jednomyslně.
http://www.crk.cz/FILES/komentarOKOMDX2022.pdf


Komunikace skončila povzdechem OK1DOM:

Dne 9.4.2022 v 00:28 OK1DOM napsal na OK_list ČRK:

Vidím, že Rada ČRK očištěná od lidí s jinými názory jako odpověď na moji stížnost na porušení stanov pokračuje v rozeštvávání radioamatérů.
Vůbec jim nedochází, čemu slouží. Už jsou tady zase 50. léta, úderky, akční skupiny (tzv. elfové), dehonestace, vyhazování za názory, likvidace. Zase je přípustná jenom Jediná Správná Linie. Povolení navazovat spojení jen s "hodnými".
Styďte se!
Chtěl jsem pro OK/OM DX zpřístupnit okres APA z krásného QTH u Karlova mostu. Nic takového nebude.

Mirek OK1DOM


Text (beze změny) převzal OK1VPZ. Díky Mirku!