Nepodporujeme používání komunikačního mode FT8, protože ničí DX a contestový provoz na VKV pásmech! K používání mode FT8 není nutné mít žádné znalosti, ani schopnost navázat telegrafní spojení, není nutné mít schopnost komunikace v cizím jazyce, není zapotřebí vědět cokoli o šíření na VKV pásmech, natož o vlastnostech komunikační techniky, linearitě vysílače, o intermodulacích o EMC a zejména o hamspiritu. Výsledkem jsou spoty na 100km spojení v DX segmentech pásem a ignorance časového rozdělení EME a MS provozu. Extenzivní používání FT 8 na VKV pásmech vede k cymbalizaci radioamatérského provozu.

Ovšem FT8 má rovněž silný negativním vliv na provoz na krátkých vlnách, jak je možné se dočíst tady.

Toto negativní hodnocení provozu FT8 na radioamatérských pásmech je volně k dispozici a můžete jej bez omezení použít na svých radioamatérských stránkách.

 

73 by:
OK2KKW team


We do not support use of the FT8 radiocommunication mode, because it have very negative influence to the DX operation and contesting on low VHF bands.  For utilization of the FT8 is not needed any broad knowledge of operation, like CW telegraphy, no skills to communicate in another language as well as any competence to use specific propagations and even  anything about communication hardware, like linearity, intermodulation, EMC experience  and at last, but not least, usage of hamspirit at all! As a result of such zero knowledge are VHF spots to 100km QSOs directly on DX slots, or ignorance of time slots of EME and MS operation. Extensive use of FT8 on VHF bands move radiocommunication community more and more close to CB.

However FT8 has as well as strong negative influence at HF bands as you can read here.

This negative evaluation of FT8 mode use on hamradio bands is free to use  and you can freely make a copy on to your web page.