Hrst otázek na ČRK

Vážení kolegové

dnes slibuji, že budu opravdu slušný, nebudu vznášet žádné zbytečné impertinence a jenom se s dovolením zeptám na pár věcí, které nezajímají jen mne, ale určitě i ostatní radioamatéry v OK. Uvítáme, pokud někdo z Rady ČRK, kdo je k tomu oprávněn, odpoví. Bylo by to slušné a kolegiální.

 • nejprve se s dovolením zeptám, jak a kdo bude vyhodnocovat VKV závody, jejichž vyhodnocování ČRK převzal na svá bedra v souvislosti se svým nadelegovaným členstvím v IARU. Lidé se totiž dozvěděli, že OK1MZM, který asi 3/4 roku vyhodnocování dělal s tím "praštil" a odešel z ČRK. Je to pravda? Splní ČRK své závazky vůči IARU a OK/OL radioamatérům, ať už jsou členy jakýchkoli organizací? Kdy bude vyhodnocen březnový 1.subregionál?

 • dozvěděli jsme se, že ČRK se zpětnou platností (protože to má údajně platit od počátku roku) rozhodl, že za celoroční vítězství v jednotlivých kategoriích Provozního aktivu mohou být odměněny (diplomem) pouze ty stanice, které budou posílat výsledky z této soutěže ve formě edi souborů již od ledna. Ovšem ČRK tuto informaci veřejně nepublikoval a není ani na webu pořadatele Provozního aktivu (OK1KPA). Je tedy tato informace pravdivá, nebo ne? A znamená to, že za rok 2022 nebude vyhodnocen žádný vítěz, protože stanice nevěděly, že mají stanice edi logy posílat? Nebo je stačí poslat ze zpětnou platností, když i Rada ČRK o této věci rozhodla retroaktivně? A pokud je stačí poslat se zpětnou platností, je možné je také poslat třeba všechny najednou koncem roku? Výsledky v edi logu z PA mají být uvedeny v km, nebo mají být bodována podle počtu překlenutých čtverců? Platí i QSO do zahraničí? Jsou snad z platnosti QSO vyňati radioamatéři některých států? Pokud ano, tak kterých a proč? Na jaký email se mají tyto edi logy posílat, budou-li opravdu vyžadovány?

 • ostatní dotazy se budou týkat poznámek o nejčastějších chybách, jak jsou uvedeny na webu http://vkvzavody.crk.cz/ . Dovolte, abych se zeptal na popis těchto chyb v zájmu vyloučení zbytečných nedorozumění:

  • "chyba v datu závodu v řádkách jednotlivých spojení"   Nemělo by zde být napsáno spíše "chyba v datu závodu v řádcích jednotlivých spojení"? Nebo snad gramatická pravidla u vyjádření ČRK neplatí?

  • "nevyplnění kontaktního emailu"  On snad existuje nějaký zákon, že každý občan České republiky musí mít svůj kontaktní email? Který zákon to je? A co když soutěžní stanice svůj email nemá? Nebude snad hodnocena? Nezapomínejte, že i email je dle GDPR osobní údaj.

  • "chybějící značka odpovědného operátora" to snad platí jen pro klubovní stanice a tak by to asi mělo být i uvedeno. Soutěžící, který vystupuje v závodě jen pod svoji vlastní značkou je sám zodpovědný za dodržování jednotlivých ustanovení Zákona o elektronických komunikacích a nemusí uvádět značku jiného zodpovědného operátora. Nebo je to snad jinak? Chápu tu zodpovědnost nesprávně? A pokud ji chápu nesprávně (což je samozřejmě možné), mohl bych požádat o relevantní výklad? Při té příležitosti prosím nezapomeňte na vysvětlení, jak je to v případě, kdy na značku klubovní stanice někdo absolvuje závod v kategorii "single operator". Má tento operátor v logu za povinnost uvádět značku zodpovědného operátora, když se závodu zúčastnil sám? Nebo by mu k tomu měl zodpovědný operátor udělit souhlas? Je to přece důležité, aby pod jednou značkou se závodu neúčastnili operátoři z různých QTH? Prosím o vysvětlení, protože se domnívám, že účastnit se pod jednou značkou contestového provozu není v České republice možné z různých lokalit.

  • "u výkonu je nutné uvádět pouze číslo ve Watech bez jednotky"  Mohu tedy uvádět výkon ve formě například  26dB ve významu 26dBW? dB přece není žádná jednotka, jen logaritmická míra, kolikrát je jedno číslo větší než druhé (zde 1W).  Pokud to tak zástupce ČRK nemyslel, asi by bylo vhodné toto vyjádření přeformulovat.

  • "u multi kategorie pak i značky dalších operátorů"  I zde je nejasnost - zařazení do kategorie "multi" je přece podmíněno pomocí další osoby. Tato osoba však nemusí být operátorem a mít přidělenou značku. Může jít o vedení soutěžního deníku, obsluhování směrování antény, dolévání chladicího média do kapalinou chlazeného PA a podobná pomoc, bez které by se operátor nemohl účastnit závodu. Má zde operátor uvádět jména těchto osob namísto volacích značek? Prosím o vysvětlení.

  • "nějaký program závodního deníku, pokud si vše připravíte v sobotu... ale první spojení uděláte až v neděli dopoledne, nezmění datum a nechá tam sobotní datum". O který elektronický contestový log se jedná? Bylo by slušností to uvést, aby chybu mohl autor opravit.

  Předem děkuji za zodpovězení uvedených otázek co nejdříve.                                                                                                     v Praze 8.dubna 2022

  s pozdravem

  Vladimír Petržílka
  předseda Radioklubu OK2KKW