Komentář OK1TEH k rurikám EME a VKV provoz v časopisu SZR Radiožurnál a odvozenému časopisu ČRK "Radioamatér".

 

Před několika měsíci jsem byl informován, že s ohledem na neutěšenou finanční situaci ČRK již tento spolek nebude schopen přispívat slovenskému SZR na vydávání tištěného, obsahem československého radioamatérského časopisu Radiožurnál v dosavadní podobě, jehož obsah ČRK jen doplňoval svojí stránkou, informující členy ČRK o spolkových záležitostech. Tím de facto skončí rovněž vydávání slovenského časopisu, protože tato organizace není schopna „utáhnout“ jen ze svých zdrojů cenově náročný tisk relativně malého množství jednostranně orientovaného časopisu pro stále se zmenšující a stárnoucí radioamatérskou komunitu, i když zatím SZR ještě doufá, že udrží naživu alespoň prostou papírovou verzi typu Radioamatérského zpravodaje. Viz oznámení zde http://www.ok2kkw.com/more/crk_konci.htm.  Jsem však k tomu skeptický.

Navíc, jakožto člen RSGB dostávám spolkový časopis Radio Communication, který také vychází každý měsíc, jak v tištěné podobě, tak i v podobě digitální a tak mohu ledacos srovnat. Tloušťka tohoto časopisu je zhruba 4x větší, rubriky neúměrně kvalitnější a vzhledem k četným diskuzím na různá téma je vidět, že časopis mezi čtenáři žije a je i celkem populární mezi mladými lidmi. Ale to jen tak mimochodem…

Byl jsem tedy informován, že pokud budu souhlasit, bude OM3EI potěšen, pokud budu moci ve své činnosti pokračovat (psal jsem do Radiožurnálu 2m EME a VKV rubriku a objevovaly se tam řadu let i technické články z našeho webu), protože od ledna 2017 bude vycházet jen webová verze tohoto časopisu, který bude k dispozici ke stažení členům ČRK a těm členům SZR, kteří si jeho odběr předplatí.

I když jsem již před dvěma roky dal Romanovi OM3EI vědět, že do pouze elektronické verze časopisu přispívat nechci, pokud by k tomuto rozhodnutí došlo, delší dobu jsem váhal, jestli říct „ano“ nebo „ne“. Nakonec jsem se rozhodl OM3EI potvrdit, že za nových podmínek nemám o spolupráci zájem. Chtěl bych vám nyní vysvětlit, co mne k tomuto rozhodnutí vedlo:

  •         především bych chtěl zdůraznit, že hodlám pokračovat ve vydávání EME okna - viz přehled tady http://www.ok2kkw.com/next/okno/okno.htm

  •        ztrátu papírového vydání radioamatérského časopisu pro oblast OK + OM považuji za natolik významnou, že otřese celou radioamatérskou komunitou v OK a nehodlám se podílet na pochybné aktivitě spolku ČRK, který se pokusem o vydávání „elektronického časopisu“ snaží kamuflovat svoji manažerskou neschopnost. Myslím, že velmi trefně to napsal Michal OM3TRN ve svém diskusním příspěvku k této věci, uvedeném tady:    http://vkv.szr.sk/forum.php

  •       Nehodlám svoji značkou potvrzovat pochybné zdání, kterým se ČRK snaží obluzovat partnery v IARU a všech státních úřadech, že tento spolek má oprávnění vystupovat jako jakýsi zástupce všech OK radioamatérů. To je už řadu let zcela v rozporu s realitou a platí to zvláště o těch radioamatérech, kteří se věnují především provozu na VKV pásmech. Připomeňme si, že tento spolek má rozhodně méně členů, než je i pouhá polovina počtu držitelů povolení k radioamatérskému vysílání v OK a ČRK pochopitelně může zastupovat výhradně své členy.

  •        K tomu bych chtěl dodat, že pokud by ČRK před cca 10-15 lety nepromarnil skvělou šanci na reformu, prošel transformací od spolku sázejícího na kvantitu členské základy na její kvalitu, což bylo v dané době sice krátkodobě výhodné kvůli státnímu příspěvku od SAZKy, ale dlouhodobě velmi obtížně udržitelné, zkrátka pokud by ČRK prošel transformací od nesvazarmovské organizace pouze udržující radioamatérské vysílání v organizaci snažící se nově definovat, jaké jsou nové vize a cíle našeho hobby/sportu ve 21. století viz www.ok2kkw.com/budoucnost_df5ai.htm , nehrál si na realitního magnáta a postupně prodával své zbytečné nemovitosti (zejména v době konjunktury před rokem 2008), mohl získat dost ekonomických prostředků, aby získal jak nové zájemce o radioamatérské vysílání, tak i zaměstnal kvalifikovaného člověka, který by mohl vést slušně vybavenou laboratoř VF techniky, dostupnou radioamatérům a jenž by mohl být i kvalifikovaným konzultantem ve vztahu k ČTÚ. Tohle všechno vedení ČRK zavrhlo z více důvodů, předně však kvůli tomu, že do jeho vedení se dostali někteří lidé, jejichž zájem byl hlavně využít své funkce místo služby radioamatérské veřejnosti k osobním výhodám, zpravidla v mezinárodních závodech tak, aby nedošlo k narušení statusu quo. ČRK tito lidé přetransformovali v arogantní netransparentní organizaci postavenou na zákulisních „čachrech“ s minimální schopností poučit se ze svých chyb, zuřivě napadající byť jen sebemenší kritiku, v organizaci, která se snažila a dodnes snaží místo práce pro radioamatérskou komunitu přivlastňovat si práci a výsledky jiných, viz např. práci s mládeží, vyhodnocování VKV závodů atd. Poslední kapka je pak přístup současného vedení ČRK k ochraně starých i nových radioamatérských pásem a k radioamatérským majákům, kde členové jeho vedení začínají čím dál tím hlasitěji prosazovat ostudnou, škodlivou a nebezpečnou myšlenku, že radioamatérské majáky nejsou potřeba, protože je nahradila síť skimmerů…

    Mám snad takovému spolku propůjčit k dispozici čest své značky, aniž by takováto oběť byla nějakým faktickým způsobem dostatečně vyvážena potenciálním přínosem pro české a slovenské VKV radioamatéry i do budoucna? Odpověď je nasnadě (mimochodem posledních 10 let do časopisu přispívám bez požadavku na honorář)…

.      Rozhodnutí nespolupracovat na vydávání „elektronického časopisu“ ČRK bylo tedy jasné. Nejen to. Jsme na pomyslném radioamatérském „informačním trhu“ v OK a OM již 16 let s informačním VKV portálem OK2KKW a připadá mi logické, abych se svými příspěvky spíše „zůstal doma“, než abych si konkuroval sám sobě a navíc v dresu ČRK. Informace na našem webu jsou přístupné každému (a zadarmo), denně doplňované a snažíme se, aby byly aktuální a stát se součástí  praktik, podporujících skryté vydávání placeného obsahu pro radioamatéry považuji za unfair.

 Pokud budu pokračovat ve vydávání EME Okna – a já jsem rozhodnut, že ano – budu ovšem i nadále potřebovat Vaši spolupráci pro pokračování tohoto "projektu". http://www.ok2kkw.com/next/okno/okno.htm. Budu proto vděčný všem radioamatérům, bez ohledu na jejich sympatie, či antipatie k jakémukoli radioamatérskému spolku v OK, OM i jinde, pokud budete pokračovat v tom, že mi i nadále zašlete Vaše informace, co se kde ve světe EME provozu „šustlo“, jaké jsou Vaše úspěchy a co by podle Vašeho mínění bylo vhodné ostatním sdělit. Myslím, že není pochyby, že „čitelnost“ EME okna na webu OK2KKW bude vyšší, než v „utajeném“ elektronickém časopisu ČRK. A navíc si dovolím připomenout, že z našich zdrojů čerpá jak RA4SD, který vydává svůj EME Vestnik (odkaz), tak i že existuje dobrá spolupráce našeho webu s K2UYH, jenž vydává svůj světoznámý EME NewsLetter (odkaz).

.      Jakkoli tedy těmito svými kroky ČRK naší OK (ale i OM) radioamatérskou VKV komunitu dále poškozuje, svět tím jistě nekončí. Radioamatéři tu byli před ČRK a budou určitě i po něm. Záleží jen na Vás!

OK1TEH